09.07.2012

Palvelussuhteen päättyminen

Käytännön menettelyt palvelussuhteen päättyessä

Palvelussuhteen päättymisen säädösperuste, ohjeet irtisanoutumisajasta, työtodistuksesta ja palkkatodistuksesta sekä muutosturvasta on siirretty yliopistopalveluiden ohjeisiin henkilöstölle.

Irtisanoutuminen

Irtisanoutumisen ilmoittaminen sähköisesti SAP-portaalissa.

Työntekijä voi ilmoittaa irtisanoutumisesta SAP Portaalin kautta sähköisellä lomakkeella. SAP Portaalin käyttöohjeet löytyvät täältä.

Irtisanoutumisajat