16.09.2013

Työntekijän perehdyttäminen

Tervetuloa humanistiseen tiedekuntaan!

Kaikki tiedekuntaan saapuvat uudet ja tehtäviään tai yksikköään vaihtavat työntekijät saavat työsuhteensa aluksi perehdytyksen. Perehdyttämisessä huolehditaan siitä, että työntekijä tutustuu työympäristöön sekä oman työyhteisönsä tavoitteisiin, toimintaan ja tapoihin.

Perehdyttämisen tavoitteena on antaa kokonaiskuva laitoksen ja oppiaineen toiminnasta, samoin kuin tiedekunnasta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä asemasta yliopisto-organisaatiossa ja työntekijän omasta osuudesta tässä kokonaisuudessa.

Perehdytyksestä huolehtii ensimmäisessä vaiheessa palvelukeskus ja toisessa vaiheessa laitos, jossa perehdytyksen käynnistää aina laitoksen johtaja.

Kuka perehdyttää kenet? Kaksivaiheinen perehdytys

Käytännön asioiden perehdytys palvelukeskuksessa

Tämän vaiheen perehdytyksen hoitaa tiedekunnan palvelukeskuksessa osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen. Aiemmin työsuhteessa olleet tai suoraan edellisestä tehtävästä jatkavat sopivat erikseen perehdyttämisen tarpeesta.

Työsuhteinen henkilökunta

 • Työntekijä saa hyvissä ajoin ennen työn aloittamista sähköpostitse henkilötietolomakkeen, jonka hän palauttaa postitse allekirjoitettuna palvelukeskukseen.
 • Kun työsopimus on valmiina allekirjoitettavaksi, työntekijä saa kutsun saapua sitä allekirjoittamaan tiedekunnan palvelukeskukseen.
 • Samalla työntekijä toimittaa palvelukeskukseen verokortin sekä opinto- ja työtodistukset.

Seuraavaksi työntekijä sopii tapaamisen tiedekunnan perehdyttäjän kanssa: osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen. Tapaamisen kuluessa hoidetaan tai viimeistellään sitä ennen valmistellut asiat:

 • yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnukset: lomake
 • sähköposti
 • tieto työhuoneesta ja puhelimesta
 • kulkuoikeus: lomake
 • avaimet: haetaan vahtimestareilta (eri rakennusten vastuuhenkilöt)
 • kopio-oikeudet: lomake
 • yhteystietojen päivittäminen yliopiston yhteystietoihin
 • mistä tilataan pysäköintikortti

Lisäksi perustietoa:

 • palvelussuhteen keskeiset asiat: työaika (kulunvalvonta ja työajan kohdentaminen), lomat ja muut poissaolot sekä työterveys- ja hyvinvointi.
 • tiedekunnan ja yliopiston yleisiä käytäntöjä.

Tämän jälkeen perehdytys siirtyy laitokselle, jossa uuden työntekijän vastaanottaa laitoksen johtaja.

Apurahatutkijat

Apurahalla työskentelevä tutkija allekirjoittaa laitoksen johtajan kanssa asiakirjan yliopiston tiloissa ja tarvikkeilla työskentelystä. Asiakirjassa määritellään oikeudet yliopiston tiloihin ja välineisiin.

Tämän jälkeen apurahatutkijan perehdytys hoidetaan sen mukaisesti, mitä asiakirjassa on sovittu ja mitä työsuhteisesta henkilökunnasta edellä mainitaan.

Apurahalla työskentelevän tohtorikoulutettavan oikeuksista ja velvollisuuksista löytyy lisää tietoa Jatko-opiskelijan oppaasta.

Practical arrangements and orientation for international employees

The necessary induction and orientation to the university practices and customs of the host country is facilitated by Marja Nyberg, departmental coordinator of international transfers in the Faculty of Humanities Service Center. Approved and common policies and practices regarding all international transfers in the University of Jyväskylä are discussed.

Prior to departure, discussions and information sharing will take place between the receiving unit’s contact persons and the international employee. It is essential to inform the Faculty Service Center contact person of a new international  transfer plan as early as possible so that the new situation can be studied and identified in cooperation with the University Services HR coordinator, who specializes in  international transfers. Thus it can be ensured that necessary permits and arrangements are done correctly and are valid for the stay in the host country.

Prior to the official start date, the following documents shall be prepared, signed and processed:

 • relevant international transfer/employment contract
 • employee data form
 • contact information form
 • tax deduction card is delivered to the Faculty Service Center
 • Valid copies of  testimonials and education certificates are given to the salary payroll contact person
 • Also, access rights, phone numbers, and e-mail addresses as well as office facilities are arranged by the Faculty Service Center contact persons.

After this, the departments with the lead of the department head shall accomplish the induction of the international employee.

Laitoksen perehdytys.

Toisen vaiheen perehdytys hoidetaan laitoksilla. Sen tarkoitus on tutustuttaa uusi työntekijä ”talon tapoihin”, laitoksen käytänteisiin ja toimintaan sekä omiin työtehtäviinsä. Laitoksilla voi olla omia työnjakoja perehdytyksessä, mutta ensimmäisenä uuden työntekijän vastaanottaa aina laitoksen johtaja.

Linkkejä ja materiaalia tutustuttavaksi vaikka jo ennen työsuhteen alkua

Linkkejä

Perustarvikkeet ja -palvelut

Avaimet/ovet

Vahtimestarit luovuttavat avaimet, kun työntekijä on toimittanut heille laitoksen johtajan (muu henkilöstö: hallintopäällikön) allekirjoittaman kulkuoikeuslomakkeen.

Lukitse kaikkien tilojen ovet aina lähtiessäsi! Mikäli työskentelet iltaisin tai viikonloppuisin, huolehdi lähtiessäsi ulko-ovien sulkeutumisesta.

Palauta molemmat avaimet työsuhteen päättyessä henkilökohtaisesti vahtimestareille.

It-asiat

Henkilökunta kuuluu yliopiston AD-verkkoon. Työsuhteessa yliopistoon olevat henkilöt saavat käyttäjätunnukset (ns. JYUNET-tunnus), joilla voi käyttää yliopiston verkko-ohjelmia ja sähköpostia. Tunnukset haetaan yliopiston IT-palvelupisteistä (A308 tai MaD 134), mikäli niitä ei ole saatu alkuperehdytyksen yhteydessä.  Käyttölupahakemus.

Näihin ohjelmiin pääset verkkotunnuksilla:

 • ESS (Personec F Ess), vuosiloma-asiat
 • Exchange, yliopiston käyttämä sähköpostiohjelma. Jokaisella on sähköpostiosoite ja se tulee vahvistaa osoitteessa  www.salasana.fi . Tutustu sähköpostin käytön sääntöihin: https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/phc_topic_area?topic=Sähköposti
 • Koppa, Kurssi- ja oppimateriaaliplone Koppa on julkaisupaikka opetus- ja kurssimateriaalille
 • Korppi, monipuolinen opintotietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opiskelijoille ja opettajille, myös salivaraukset tehdään Korpissa. Laitoksilla on omat korppi-sihteerinsä (usein amanuenssi), jotka avustavat Korpin käytössä.
 • Moodle, verkko-oppimisympäristö
 • Optima, kursseille suunniteltu oppimisympäristö.
 • SAP Portaali  (SAP HR),  henkilöstötietojärjestelmä, jossa työntekijän työpöydällä hoidetaan matkat, poissaolot ja työstävapautukset, irtisanoutuminen, palkkaukseen liittyvät kehityskeskustelut ja YPJ (tehtävän vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi) sekä hallitaan omia tietoja. SAP Portaalista on myös linkki vuosiloma-järjestelmään Personec ESS.
 • SAP Travel, matkanhallintajärjestelmä SAP Portaalissa, ks. Matkustaminen Talousasioissa
 • SoleTM, työajan kohdentaminen kustannuspaikalle kunkin kuukauden lopussa. Laitosten Sole-sihteerit avustavat ongelma-tilanteissa (ks. tiedekunnan taloustiimin sivusto).

Verkkoasemat:

(U:) on tarkoitettu henkilökohtaiseksi työtilaksi, johon muilla ei ole oikeuksia.

(S:) on tarkoitettu tiedekunnan tai laitoksen omaksi työtilaksi.

Erilliset tunnukset tarvitset Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmään (TUTKA). Henkilökunnan tulee kirjata tutkaan tutkimukselliset ansionsa kuten julkaisut, esitelmät, rahoitukset sekä ohjaustehtävät ja muun tieteellisen toiminnan. Tutka-tunnuksen ja salasanan saa yksikön Tutka-pääkäyttäjältä.

It-asioista vastaa yliopiston IT-palvelut, katso myö it-palveluiden ohjesivusto.

IT-tuen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta (pcsupport-sem@jyu.fi) mm. järjestelmien tunnusasioissa ja muissa ongelmatilanteissa (tietokoneet, ohjelmistot ja verkko).

Kopiointi ja tulostus, Print-it -palvelu (monitoimilaite)

Jyväskylän yliopiston kopiointi- ja tulostuslaitteet ovat Yliopistopainon hallinnoimia ja kuuluvat kokonaisvaltaiseen palvelukonseptiin. Tämä Print it -palvelu sisältää laitteiden hankinnat, peruspaperit, värit, niitit, huollon sekä palveluhenkilöiden avun ongelmatilanteissa.

Jokainen saa halutessaan kopioavaimen, mutta laite toimii myös AD-käyttäjätunnuksilla. Kopioavain toimii kaikissa yliopiston monitoimilaitteissa, joten voit käyttää monitoimilaitetta eri puolella yliopistoa.

Selvitä laitteen ongelma heti sen havaittuasi, tukipyynnöt printmaster@jyu.fi,  Palvelunumero: p. 050 441 4030 (ma-pe 8.00 - 16.00).

Puhelin, puhelinasiat

Tiedekunnan puhelinyhteyshenkilö on osastosihteeri Sari Laapotti. Puhelinpalveluiden ohjesivusto.

Toimistotarvikkeet / työtarvikkeet

Toimistotarvikevarastot on sijoitettu Athenaeum- ja Philologica- ja Z-rakennuksiin sekä Opinkiveen ja Ylioppilastalolle. Toimistotarvikkeiden täyttöpisteissä (varastoissa) on puutelista; palvelua hoitavat vahtimestarit.

Lisätietoa ja tuotelista täyttöpisteissä olevista tuotteista. Vahtimestareiden hoitaman täyttöpalvelun lisäksi tiedekunnassa ja laitoksilla on henkilö, joka tekee erillistilauksia Staplesilta. Erillistilauksina hankitaan sellaiset toimistotarvikkeet, jotka eivät sisälly täyttöpisteiden valikoimaan. Erillistilauksia tekevät henkilöt löydät myös yllä olevasta yliopistopalveluiden linkistä. Erillistilaukset toimitetaan Staplesille pääsääntöisesti kerran kuussa.

Posti

Sisäisen postin toiminnasta vastaavat vahtimestarit. Aikataulut ja reitit.

Pikakirje-, paketti- ja kuriiripalveluissa auttaa kirjaamo.

Yhteystietojen haku ja muut hakupalvelut
Yhteystietohausta voit tehdä hakuja henkilötietoihin, myös laitoksittain. Muista tarkistaa, että omat tietosi ovat oikein. Henkilöhaun sivustolta löytyy myös yhteystietojen muutoslomake.

Yliopiston UNO -portaalista kohdasta ’hakupalvelut’ pääset myös muihin hakuihin (esim. asiantuntijahaku).

Siivous-, kiinteistö- ja sisäilma yms. asioihin liittyvät palvelupyynnöt / Facility Info

Facility Info on järjestelmä, jonka kautta ilmoitetaan mm. kiinteistöihin ja siivoukseen liittyvistä pyynnöistä.

Henkilöstöasiat

Henkilöstöasioihin kuuluu mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: työsopimusasiat, palkkaus ja palkanmaksu, lomat ja muut poissaolot, työterveys ja työhyvinvointi, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, perehdyttäminen, luottamusmiestoiminta, yhteistoimintamenettelyt.

Henkilöstöasioita hoitaa palvelukeskuksen henkilöstötiimi, jonka esimies on hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero. Tiimi palvelee ja tukee tiedekunnan laitoksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa. Tiimin henkilöstön tavoittaa Athenaeum –rakennuksesta.

Yliopistopalveluiden monipuoliset ohjesivustot.

Ammattijärjestöt ja niiden yhdyshenkilöt (luottamusmiehet)

Eläkeasiat

Esimies, lähiesimies

Jokaisella työntekijällä on esimies, lisäksi työntekijällä voi olla lähiesimies. Opetus- ja tutkimushenkilöstö ottaa ensimmäiseksi yhteyttä laitoksen johtajaan ja muu henkilöstö hallintopäällikköön.

Esmikko (kulunvalvonta)
Esmikko on kulunvalvontalaite, jota käyttää muu henkilöstö (ei siis opetus- ja tutkimushenkiilöstö). Esmikko -laitteet sijaitsevat yleensä yliopiston rakennuksien ulko-ovien läheisyydessä.

Yliopistossa on käytössä liukuva työaika.

Ohjeet Esmikon käyttöön.

Henkilökuntakokoukset ja laitoksen sähköpostilistat
Laitoksilla voi olla erilaisia käytänteitä henkilökuntakokousten järjestämisestä: kysy kokouksista omalta laitokseltasi. Tiedustele myös käytössä olevia laitoksen, oppiaineen tai muun henkilöstöryhmän sähköpostilistoja.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstöliikunta ja kulttuuritoiminta

Irtisanoutuminen

Tehdään SAP-portaalissa.

Kansainväliset palvelut
Humanistinen tiedekunta tekee kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin alueella. Henkilökuntaamme kuuluu ulkomaalaisia tutkijoita ja opettajia ja tiedekunnassamme hyödynnetään aktiivisesti ulkomaisten yhteistyöyliopistojemme kanssa solmittuja opiskelija-, opettaja- ja henkilöstövaihtosopimuksia.  Tiedekunnan palvelukeskuksessa kansainvälisiä henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitaa amanuenssi Marja Nyberg.

Yliopistopalveluiden kv-sivut.

Palkkaus, palkanmaksu, verokortti
YPJ on yliopiston palkkausjärjestelmä. Lisätietoa palkkausjärjestelmästä.

Palkanmaksupäivät ovat kuukauden 15. päivä (toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet) ja viimeinen päivä (määräaikaiset työsuhteet).  Palkkalaskelma lähetetään postitse kotiosoitteeseesi tai sähköisesti verkkopankkiisi. Voit valita joko paperisen tai sähköisen palkkalaskelman, et molempia.

Palkkoihin ja veroihin liittyvissä asioissa (verokortin toimittaminen, veroprosentin nostaminen) yhteydenotto henkilöstösihteeri Ritva Puikkoseen.

Palkkatodistukset kirjoittaa Certia

Palvelussuhde

Poissaolot, sairauspoissaolot, työstä vapautukset

Ilmoita poissaolostasi aina lähiesimiehellesi.

Kaikista poissaoloista tehdään työstä vapautus SAP-portaaliin.

Lyhytaikaisesta (1-3 päivän) sairauspoissaolosta ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Vähintään 4 päivän poissaolosta (huom. viikonloppu) on toimitettava lääkärintodistus laitoksen johtajalle, joka todistuksen nähtyään lähettää sen palvelukeskukseen Ritva Puikkoselle. Sairauspoissaolot käsittelee laitosten johtajat, palvelukeskuksessa hallintopäällikkö.

Henkilöstöpalvelujen työsuhdeasiat -sivustolla on kattavat ohjeet poissaoloista.

Ohjelmoi poissaolotietosi matkapuhelimeesi.

Siviilipalvelusasiat
Humanistinen tiedekunta tai sen laitokset eivät ota palvelukseen siviilipalvelusmiehiä.

Sivutyö, sivutoimilupa- ja ilmoitusmenettely

Tutka

Tutka on Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. Henkilökunnan tulee kirjata Tutkaan tutkimukselliset ansionsa kuten julkaisut, esitelmät, rahoitukset sekä ohjaustehtävänsä ja muun tieteellisen toiminnan. Tutka-tunnuksen ja salasanan saa yksikön Tutka-pääkäyttäjältä, joista löytyy tieto Tutka-sivujen kautta.

Työaika ja SoleTM (ks. myös Esmikko)

Työaika riippuu työsopimuksen nimikkeestä. Opetus- ja tutkimushenkilökunta noudattaa kokonaistyöaikaa (1600 tuntia vuodessa) ja tekee työsuunnitelmat. Muun henkilökunnan työaika on 7,25 tuntia/päivä ja 36,25 tuntia/viikko. Liukuvan työajan järjestelmät lisäävät joustoa. Rehtori antoi v. 2012 ohjeen liukuvasta työajasta: Liukuvan työajan järjestelyn muuttaminen (Rehtorin kirje 23.5.2012)

Osa-aikaista työviikkoa tekevät (mm. osa-aikaeläkkeellä olevat) sopivat työajasta erikseen.

Työaika kohdennetaan kerran kuukaudessa SoleTM-järjestelmään. Laitoksilla on omat Sole-sihteerinsä (ks. taloustiimin sivut). Lisätietoa työajan kohdentamisesta.

Säännöllistä työaikaa tekevä hallintohenkilöstö käyttää myös Esmikko-työajanseurantajärjestelmää. Lisätietoa työajasta.

Työterveys ja työhyvinvointi
Yliopiston työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo Jyväskylän Työterveys Oy.

Lisätietoa työterveys- ja hyvinvointiasioista. Tarkempia tietoja:

Työtodistus

Työtodistukset kirjoittaa laitoksen johtaja tai esimies.

Työsuunnitelma

Opetus- ja tutkimushenkilöstö, joka työskentelee kokonaistyöajassa, tekee työsuunnitelman.

Vuosiloma-asiat

Vuosiloman pituus riippuu työsuhteen kestosta (lomakertymä kuukautta kohden joko 2, 2½ tai 3 pv). Muu henkilökunta ilmoittaa ja hyväksyttää lomansa ESS -järjestelmässä.

Opetus- ja tutkimushenkilöstö, erityisesti hankkeissa työskentelevät, eivät merkitse lomiaan ESS -järjestelmään eikä niitä erikseen hyväksytä.  Vapaajaksot tulee kuitenkin kirjata Sole -järjestelmään kustannuslaskentaa varten.

Vuosiloma-asiat hoitaa palvelukeskuksen henkilöstötiimi. Yliopistopalveluissa loma-asioita koordinoi Pia Löppönen.

ESS-ohjeet

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely

Tiedekunnan yt-henkilöt

YPJ ja kehityskeskustelut

YPJ on yliopiston palkkausjärjestelmä. Käydyt kehityskeskustelut ja YPJ-arvioinnit kirjataan SAP-portaaliin. SAP HR YPJ järjestelmä.

Opintoasiat

Opintotiimin tehtävänä on koordinoida tiedekunnan opiskelijavalintaa, kansainvälisiä opintoasioita ja opetussuunnitelmien kehittämistä. Tiimi pyrkii löytämään ja levittämään hyviä käytänteitä sekä tukemaan opettajia opintohallintoon kuuluvissa tehtävissä ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Tiimillä on johtoryhmä sekä alatiimejä.

Opintotiimiä johtaa opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen. Opintotiimin jäsenet työskentelevät tiedekunnan palvelukeskuksessa Athenaum-rakennuksessa tai lähitukena laitoksilla (amanuenssit).

Korppi
Korppi on monipuolinen tietojärjestelmä. Korppiin kirjataan opetusohjelmatiedot, ja opiskelijat ilmoittautuvat sekä kursseille että tentteihin Korpin kautta. Korpissa voi myös hallinnoida ryhmiä, tehdä tilavarauksia, laatia kyselyjä, ylläpitää omaa kalenteria ja niin edelleen. Lisätietoja Korpista saa oman laitoksen amanuenssilta.

Lukuvuosi, lukuvuoden alun tapahtumat ja yleiset tenttipäivät

Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään periodiin ja kesälukukauteen. Lukuvuoden alkutapahtumista uusille opiskelijoille sekä tenttipäivistä löytyy lisää tietoa humanistisen tiedekunnan Opiskelu-sivuilta.

 

Opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat

Opetussuunnitelmissa määritellään kunkin oppiaineen sisällöt ja oppimistavoitteet yleensä perus-, aine- syventävien ja jatko-opintojen tasolla. Opetussuunnitelmat päivitetään ja hyväksytään kolmen vuoden välein.

 

Opetusohjelma on vuotuinen oppiaineen, laitoksen tai muun yksikön järjestämä opetuskokonaisuus, joka pohjautuu opetussuunnitelmiin ja toisaalta opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin.

 

Opintojen ohjaus, HOPS

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön § 46-47 mukaan ”Jokaisella yliopiston opiskelijalla on oikeus saada opintojen ohjausta ja neuvontaa opiskelun kaikissa vaiheissa. - - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. HOPS laaditaan opetussuunnitelman pohjalta. Jokainen 1.8.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittanut perustutkintoa suorittava opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman Korppi-opintotietojärjestelmän eHOPS- työkalua käyttäen. Muut opiskelijat laativat opiskelusuunnitelmansa tiedekunnan määräämällä tavalla. Opetusta järjestävät yksiköt nimeävät henkilökunnastaan HOPS-ohjaajat, jotka tukevat opiskelijoita opiskelusuunnitelmien teossa.”

 

Tohtorikoulutettavien (jatko-opiskelijat) ohjauksesta lisää tietoa Jatko-opiskelijan oppaassa ja tiedekunnan väitöskirjaohjaajien sivuilla.

 

Opintosuoritusten kirjaaminen

Opettajat voivat kirjata kurssiensa opintosuorituksia Korpin kautta tai ilmoittamalla suoritukset amanuenssille (mikäli näin on sovittu).

 

Amanuenssit kirjaavat opintosuorituksia joko Korpin kautta tai suoraan Joreen eli opintorekisteriin. Joreen tarvittavat tunnukset saa erikoistutkija Jukka Hartikaiselta IT-palveluista.

 

Oppiaineiden pääedustajat ja vastuut

 

Sähköisiä opetus- ja ohjausympäristöjä (Optima, Koppa, Moodle)

Optima ja Moodle ovat verkko-opiskeluympäristöjä. Kurssi- ja oppimateriaaliplone Koppa on julkaisupaikka opetus- ja kurssimateriaalille.

Tietoa erilaisista työvälineistä verkossa.

Tenttikäytänteet
Tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tentitään pääsääntöisesti kirjatenttejä ja maturiteetteja. Luentojen kuulustelujärjestelyistä huolehtii luennoitsija itse.

Opiskelijat ilmoittautuvat joko Korpissa tai joillakin laitoksilla jättämällä yksityiskohtaisesti täytetyn tenttikuoren yksiköissä ilmoitettuihin tenttikuorilaatikoihin viikkoa ennen tenttipäivää. Tentaattori jättää tenttikuoret kysymyksineen yksiköiden vastuuhenkilöille viimeistään tenttipäivää edeltävänä keskiviikkona toimitettavaksi tiedekunnan kansliaan. Tentaattori kirjaa suoritukset Korppiin kahden viikon kuluessa tenttipäivästä.

Keskiryhmän opetushenkilökunta määrätään puolivuosittain tiedekuntatenttien tentinvalvojiksi lähetetyn lukujärjestyksen mukaisesti.

Joissakin oppiaineissa on käytössä myös eTentti.

Valinnat
Kandidaatin- tai maisterintutkintoon tähtäävään koulutukseen voi hakea päävalinnan tai erillisvalinnan kautta. Jatko-opintoihin on omat hakuaikansa. Lisäksi ovat valinnat erillisiin opintoihin. Lisätietoa  opiskelijavalinnasta.

Laitosten sivuainevalinnat järjestetään pääosin keväällä ja syksyllä.

Talousasiat

Taloustiimi vastaa tiedekunnan matka-, talous- ja hankehallinnosta.

Tiimin henkilöstön tavoittaa Athenaeum -rakennuksen palvelukeskuksesta, mutta lähituki työskentelee laitoksilla johdon tukena. Taloustiimin esimies on hallintoamanuenssi Helen Niskanen.

Kuluveloitus, SAP Travel
Jos olet hankkinut omalla kustannuksellasi tarvikkeita tai palveluja yliopistolle, voit tehdä niistä kuluveloituksen SAP portaalissa. SAP Travel -ohjelma löytyy työntekijän työpöydältä kohdasta ”Omat matkat ja kulut”. SAP Travelin käyttöä opastavat matkasihteerit.

Matkustaminen, SAP Travel matkajärjestelmä

Matkapyyntö ja matkalasku tehdään SAP portaalin työntekijän työpöydällä Travel-ohjelmassa. Hyväksytty matkapyyntö on edellytys työmatkalle ja työmatkan ajalta kertyneiden kulujen korvaamiselle. Matkapyyntö tehdään myös kotimaan matkoista.

Matkustusasioista vastaavat palvelukeskuksen taloustiimin matkasihteerit, joilta saat neuvoja matkoihin ja Traveliin liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisätietoa matka-asioista.

Ostaminen / hankinta

Tilauspäätökset tekee kunkin yksikön johtaja, tarvittaessa yhdessä tiedekunnan hallintopäällikön tai kaluston hankinnassa yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Tiedekunnan hankintayhdyshenkilö on osastosihteeri Sari Laapotti.

Muita asioita aakkosissa

Ainejärjestöt

Alumnit
Humanistisen tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnasta valmistuneet ja siellä työskennelleet.
http://www.jyu.fi/hallinto/alumni/
https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/alumnitoiminta

Arkisto

Yliopiston arkisto/kirjaamo sijaitsee B-rakennuksessa. Tiedekunnan arkisto sijaitsee A-rakennuksessa.

Certia

Yliopistojen palvelukeskus, jonka asiakas Jyväskylän yliopisto on.

FAX kirjaamo, (014) 260 1021.

Harek

Valtakunnallinen hakijarekisteri

Hätätilanne
Tutustu oman yksikkösi pelastussuunnitelmaan. Mapit on laatinut kutakin yliopiston rakennusta varten Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry.

 • Pelastussuunnitelma
 • Toimintaohjeet

Johtoryhmä

Humanistisen tiedekunnan johtoryhmä.  Laitoksilla on, tai voi olla, omat johtoryhmänsä

Jätehuolto, siivous ja siisteys
Paperi- ym. jätteiden lajittelu ja keräys. Huolehdi, ettei kenenkään henkilötietoja joudu muihin kuin niille tarkoitettuihin keräysastioihin.

Palvelukeskuksen GreenOffice -yhdyshenkilö on amanuenssi Salla Kujala, laitoksilla ovat omat GreenOffice-yhteyshenkilönsä. Hyviä käytäntöjä:

 • Yleinen siisteys on jokaisen vastuulla niin työhuoneissa kuin yhteisissä tiloissakin.
 • Sammuta valot ja sulje ovet; sammuta kahvinkeitin.
 • Lajittele jätteet, älä tuhlaa paperia.

Kartat

Yliopiston kartat.

Kirjastot

Laadunvarmistus  ja laadunhallinnan käsikirja

Lomakkeet

Nimikirja

Uuden yliopistolain voimaantulon myötä nimikirjalaki ei koske enää yliopistoja. Jyväskylän yliopisto luopui nimikirjatietojen ylläpidosta ja niiden päivityksistä 1.1.2010 alkaen.

Pelastustoiminta, ks. Hätätilanne

Pysäköinti ja pysäköintikortti

Pysäköintilupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on yliopiston henkilökuntakortti. Pysäköintilupa on henkilökohtainen (auton rekisterinumero) ja sen voi tilata tilapalvelujen verkko-sivustolta. Lue myös https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/pysakointisaannot

Ruokailu
http://www.sonaatti.fi
http://www.ilokivi.fi

Siviilipalvelusasiat, ks. Henkilöstöasiat

Siivous

Tiedekunnan toimijoita ja työryhmiä

Tiedekuntaneuvosto

Tiedotus

Tiedekunnassa, laitoksilla ja oppiaineissa on sisäisiä tiedotuslistoja sähköpostiviesteille. Viestintäpalvelut lähettää viikoittain sähköpostia: Sähköjyvä, Henkilöstökoulutusta ja -liikuntaa sekä muita ajankohtaisviestejä. Tiedonjyvä on yliopiston painettu tiedotuslehti.

Viestintäpalveluiden palvelut ja ohjeet yliopistolaisille.

Toiminta- ja taloussuunnitelma
Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan elo-syyskuussa (seuraavaa lukuvuotta ja kahta sen jälkeistä vuotta koskevana).

Toimintakertomus
Tiedekunta laatii tiedekunnan ja laitosten yhteisen toimintakertomuksen tammikuussa edellisen vuoden toiminnasta.

Vahtimestarit

Seminaarinmäen vahtimestarit puhelinnumeroineen.

Wolmar Schildt-instituutti
Wolmar Schildt-instituutin tehtävänä on tukea tutkimusta tiedekunnan keskeisillä tutkimusalueilla, kehittää tutkimusedellytyksiä, koordinoida monitieteistä tutkimusta, luoda uusia yhteyksiä yliopiston sisällä ja ulkopuolella sekä toimia yliopistollisin keinoin humanistisen sivistyksen ja kulttuurin hyväksi. Lisäksi instituutti toimii tiedekunnan tohtorikoulutuksen johtoryhmänä.

Yliopistopaino
Yliopistopaino vastaa monitoimilaitteista (kopiokoneet, verkkotulostus) ja painopalveluista.