23.09.2015

Työpaikkailmoituksen laadintaprosessi

1. Rekrytointitarve saadaan laitoksen johtajalta.
2. Laitoksen johtaja tekee esityksen dekaanille, hallintopäällikölle sekä hallintoamanuenssille tehtävän täyttöprosessin käynnistämiseksi.
3. Laitoksen johtaja laatii kuvauksen pääasiallisista tehtävistä ja niiden mahdollisesta painottumisesta, tekee selvityksen tehtävän sisältymisestä hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan sekä ilmoittaa mahdollisen määräaikaisuuden perusteen. Huom! Älä käytä hallussasi olevia vanhoja pohjia.
4. Humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen HR tiimissä Anna-Helena Mero ja Marja Nyberg valmistelevat hakuilmoitusluonnoksen. Ilmoituksessa on seuraava rakenne:

  • laitoksen kuvaus (yleensä linkki laitoksen verkkosivulle)
  • tehtävän nimike, mahdollinen alan määrittely sekä työsuhteen alkamisajankohta ja kesto (vakinainen / määräaikainen)
  • tarkempi kuvaus pääasiallista tehtävistä ja niiden mahdollisesta painottumisesta
  • tehtävän kelpoisuusvaatimukset, muut edellytykset, tehtävää täytettäessä eduksi katsottavat seikat
  • tehtävän palkkaustasot
  • koeajan kesto
  • peruste mahdolliselle määräaikaisuudelle ja osa-aikaisuudelle
  • lisätietojen antajat yhteystietoineen
  • tiedot hakemukseen liitettävästä aineistosta (sähköinen lomake)
  • hakemuksen jättöaika.

5. Valmis hakuilmoitus lähetetään kommenteille laitoksen johtajalle sekä oppiaineen pääedustajalle, mahdollisesti myös dekaanille ja hallintopäällikölle.
6. Kansainvälistä hakumenettelyä käytettäessä hakuilmoitus laaditaan myös englanninkielisenä.
7. Professorin tehtävien täyttömenettelyssä laaditaan erillinen kirjallinen suunnitelma (myös englanninkielisenä), joka tulee hakuilmoituksen liitteeksi.
8. Laitoksen johtajan hyväksynnän jälkeen hakuilmoituksen tiedot syötetään Saimaan ja lähetetään hakuilmoitus julkaistavaksi.

9. Yliopistopalvelut julkaisee työpaikkailmoituksen. Hakukanavat: Keskisuomalainen, Helsingin Sanomat, MOL, Oikotie, Academic Positions, Internet.