22.05.2012

Maturiteetin tarkistus

Maturiteetin kieliasun tarkastus siirtyi takaisin kielikeskukselle 1.8.2010.

Kypsyysnäytteen tarkastaa ja hyväksyy asiasisällön puolesta laitoksen määräämä tarkastaja ja suomen kielen osalta kielikeskuksen opettaja, ellei laitoksella ole tehtävään kelpoista henkilöä. Muun kuin suomenkielisen kypsyysnäytteen tarkastuksessa noudatetaan samaa periaatetta. Hyväksytty kypsyysnäyte kirjataan opiskelijan opintorekisteriin laitoksella.

Kielentarkistukseen menevät maturiteetit toimitetaan oppioon, kuoreen maininta "maturiteetti".

Kypsyysnäytettä koskee sama oikaisumenettely kuin muitakin kirjallisia tenttejä (JY:n tutkintosääntö 49 §).