04.02.2014

Pro gradu -tutkielmien tarkastus- ja hyväksymisprosessi

Gradujen hyväksyminen on tiedekunnan päätöksen mukaisesti siirtynyt laitosjohtajille 1.8.2010 alkaen. Varadekaani on 5.5.2010 hyväksynyt sitä koskevat ohjeet, joita voidaan kokemusten karttuessa tarkistaa.