22.05.2012

Opintojen ohjaukseen liittyviä linkkejä

Linkkejä opinto-ohjaukseen liittyviin ohjeisiin ja lomakkeisiin
  • humanistisen tiedekunnan Opiskelu-sivut: mm. tiedekunnan sivuaineopas, passiivirekisteriasiaa, korvaavuudet ja aiemmin hankittu osaaminen
  • humanistisen tiedekunnan lomakkeet: mm. HOPS-lomake passiivirekisteriin siirretyille