22.05.2014

Opiskelijavalinnan työnjako

Muistilista päävalinnan työnjaosta ja tehtävistä

Laitos

 1. Valmistaa ja monistaa koetehtävät, varaa tarvittavan välineistön sekä määrää henkilökunnan tehtävät.
 2. Varautuu mahdollisten esteellisten ja/tai muiden erityisryhmien tai -tapausten osallistumiseen kokeeseen. Yleensä edellytetään lääkärintodistus tms. Kokeissa voi olla erityisjärjestelyjä (lisäaikaa, tietokone yms). Tiedekunnan kansliasta voi lainata kannettavia tietokoneita, mutta niitä on pyydettävä hyvissä ajoin ennen koetta.
 3. Toimittaa koetulokset Pekka Rahkoselle ja tiedekunnan kansliaan ja vastaa heille niitä koskeviin kyselyihin.
 • Hakijan koepistemäärä merkitään laitokselle toimitettuun hakuyksikkökohtaiseen excel-taulukkomuotoiseen hakijalistaan sille varatulle paikalle (tai) tyhjiin sarakkeisiin (kokeissa olleille mutta vastaamattomille merkitään 0). Tarvittaessa listalle voidaan merkitä jokaisen kokeen osion pisteet erikseen, mutta listasta on käytävä ilmi, mikä on kokeen yhteispistemäärä tai mistä pisteistä yhteispistemäärä lasketaan. Mikäli kokeen yhteispistemäärä ei käy listasta yksiselitteisesti ilmi, sähköpostiviestiin on lisättävä selite. Jos hakijaa ei löydy hakijalistalta, hänen tietonsa (henkilötunnuksineen) lisätään listan loppuun ja mainitaan sähköpostiviestissä, että mukana on "uusia" hakijoita. Jos pisteet toimitetaan raakapisteinä, on sähköpostiviestissä mainittava, että kyseessä ovat raakapisteet. Kokeen osien maksimipistemäärät on myös ilmoitettava, jotta tiedetään ovatko kyseessä raakapisteet vai valintaoppaan mukaiset pisteet.
 • Kirjallisuus ja suomen kieli toimittavat kumpikin 2 erillistä listaa THK:een, joissa toisessa on opettajankoulutukseen hakijat ja toisessa ilman sitä hakevat (siten, että kummassakin listassa on kaikkien hakijoiden pisteet). Vieraat kielet toimittavat jokaisesta kielestä yhden kielen kokeessa olleiden pistelistan ja eri listan soveltuvuushaastatteluissa olleiden pisteistä.
 • Tuloslistat lähetetään sähköisessä muodossa (excel-taulukkona) sähköpostilla tietohallintokeskukseen Pekka Rahkoselle ja varmuuskappaleet tiedekunnan kansliaan (humtdk@jyu.fi), noin viikon sisällä kokeesta. Lopullisten tulosten ajoa nopeuttaa se, että koetuloksia voidaan ajaa järjestelmään portaattomasti.
 • Musiikkikasvatus kutsuu 2. vaiheeseen päässeet hakijat toisen vaiheen kokeeseen.
 • Viestintäaineet hoitavat THK:n kanssa 1. vaiheen kokonaispisteityksen ja kutsuvat itse 2. vaiheeseen hyväksytyt. Viestinnän tulee huolehtia siitä, että 1. vaiheen tulokset ovat hakijoiden saatavilla ennen 2. vaihetta, samoin 2. vaiheen pistemäärät kokeen jälkeen.
 • Kaikkien kokeisiin ilmaantuvien tulee antaa osallistua kokeeseen (hakija saattaa jostain syystä puuttua THK:n listoilta).
 •  

  Tiedekunnan palvelukeskus

  1. Lähettää ainekohtaiset hakijalistat (excel-muodossa, sis. hakijan henkilötunnuksen, nimen ja osoitteen) laitoksille heti niiden saavuttua THK:sta. Ne oppiaineet, jotka tarvitsevat erikoislistoja, ilmoittavat niistä etukäteen sähköpostitse Pekka Rahkoselle.
  2. Ripustaa Seminaarinmäen (ja Agoran) koesalien ulko-ovelle opastustaulun sekä toimittaa valvojille leimattuja kokeeseenosallistumistodistuksia ja kyniä.
  3. Ilmoittaa tietohallintokeskukseen 1. vaiheessa kutsuttavien määrät.
  4. Tulosten valmistuttua lähettää kopion tuloslistasta laitoksille, tarkistaa hyväksyttävien pisterajat, lähettää kutsun hyväksytyille, tiedon hylätyille, kutsuu varasijoilta sitä mukaa kuin peruutuksia ja poissaolevaksi ilmoittautumisia tulee, pitää yllä varasijaluetteloa verkossa sekä kirjaa paikkojen vastaanotot HAREK:iin.
  5. Hoitaa valintakokeiden pistepäivystyksen: sen jälkeen kun hakija on saanut valintakokeiden tuloksen kirjeitse, hän voi tiedustella kokeiden eri osien pisteitä puhelimitse.
  6. Kokoaa hyväksytyille verkkoon aloitusinfon, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, kielten sivuainekokeista, käyttäjätunnusten hankkimisesta ym.
  7. Merkitsee hyväksymiskirjeeseen sivuaineeksi ne hakukohteet, joissa pistemäärä ylittää pääainerajan (mutta ei opettajien koulutuksen valinnassa).
  8. Ennen valtakunnallista valinnan tulosten ilmoittamispäivämäärää laitokset eivät saa antaa tietoja lopullisista tuloksista. Pisterajoista, varasijoista ym. tiedotetaan myös verkossa. Hyväksytyn on 29.7.2014 mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako hän paikan vastaan. Oikeus jonottaa opiskelupaikkaa päättyy 12.8.2014.
  9. Järjestää uusien opiskelijoiden 1. vastaanottotilaisuuden syyskuun alussa.