Apuraha väitöskirjatyöhön (1-3 kk) Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Grants for dissertation work (1 to 3 months), Department of Music, Art and Culture Studies

Hakija / Applicant
Taustatiedot / Background information
Hakemus / Application