14.11.2017

Apurahoja väitöskirjatyöhön (1– 3 kk), Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella / Grants for dissertation work (1 to 3 months), Department of Music, Art and Culture Studies

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos julistaa haettavaksi 1-3 kuukauden apurahoja väitöskirjatyöskentelyyn (ns. startti- silta- ja viimeistelyapurahat).  

Apurahoja voivat hakea kaikki laitoksen tohtorikoulutettavat, joilla on voimassa oleva jatko-opintojen ohjausasiakirja. Apurahaa ei voida myöntää henkilölle, joka työskentelee työsuhteessa Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjatyön tulee pääsääntöisesti edistää ja kehittää laitoksen strategian painoalojen tutkimustoimintaa.

Apurahan suuruus on 1700€ / kuukausi. Apurahan saanut on velvollinen raportoimaan apurahakauden jälkeen apurahan käytöstä lomakkeella: Raportointi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan myöntämästä rahoituksesta.

Hakemus lähetetään käyttäen sähköistä hakulomaketta: Apuraha väitöskirjatyöhön Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella.

Apurahakausi alkaa 01.12.2017.

Hakuaika päättyy 26.11.2017. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse.

Tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan heti vahvistetun päätöksen jälkeen laitoksen sähköpostilistoilla (mutkuhenki@lists.jyu.fi).  Myönteisen apurahapäätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan myönteisestä päätöksestä ohjeistuksineen hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 ******

Department of Music, Art and Culture Studies announces (1–3 month) grants for doctoral studies (so called start-, bridge-, and finalizing grants).

Grants can be applied for by all the department’s doctoral students who have a signed and updated supervisory agreement. University employees are not eligible for grants.The dissertation should primarily promote and develop the research activities of the core areas of the department's strategy.

The amount of the grant is 1 700 euros / month. If the application is successful the applicant must after the grant period report about the use of funding via an electronic form:  A re­port concer­ning fun­ding gran­ted by the Facul­ty

The application are to be submitted via an electronic form: Grants for dissertation work, Department of Music, Art and Culture Studies.

The grant period begins on 01.12.2017.

Applications are due on 26 November 2017. Applications cannot be submitted via email.

Grant recipients will be announced immediately after the confirmed decision in the department's mailing lists (mutkuhenki@lists.jyu.fi).  Applicants who have received a positive decision will be informed of the decision with instructions to the email address provided in the application.