14.05.2019

Apurahoja väitöskirjatyöhön (1–6 kk), Historian ja etnologian laitos / Grants for doctoral studies at the Department of History and Ethnology

Historian ja etnologian laitos julistaa haettaviksi lyhyitä, 1–6 kuukauden apurahoja väitöskirjatyön erikoistilanteisiin (ns. startti-, silta- ja viimeistelyapurahat).

Apurahoja voivat hakea kaikki laitoksen tohtorikoulutettavat, joilla on voimassa oleva jatko-opintojen ohjausasiakirja. Apurahaa ei voida myöntää henkilölle, joka työskentelee työsuhteisessa tehtävässä tai on työskennellyt aikaisemmin tohtorikoulutettavan työsuhteisessa tehtävässä Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjatyön tulee pääsääntöisesti edistää ja kehittää kistorian ja etnologian laitoksen strategian painoalojen tutkimustoimintaa.

Apurahakausi alkaa aikaisintaan 1.7.2019.

Apurahan saanut on velvollinen raportoimaan apurahakauden jälkeen apurahan käytöstä lomakkeella: Ra­por­toin­ti hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­ta­tieteel­li­sen tie­de­kun­nan myön­tä­mästä ra­hoi­tuk­ses­ta.

Hakemus ja tutkimussuunnitelmaliite lähetetään käyttäen sähköistä hakulomaketta. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse.

Hakuaika päättyy perjantaina 31.5.2019 klo 16.15.

Tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan heti vahvistetun päätöksen jälkeen laitoksen sähköpostilistalla. Myönteisen päätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä ohjeistuksineen hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 ******

Grants for doctoral studies at the Department of History and Ethnology

The Department of History and Ethnology announces short-term (1–6-month) grants for specific purposes in doctoral studies (grants for starting, continuing or finalizing the thesis).

The grants can be applied for by all the department’s doctoral students who have a signed and updated supervisory agreement. University employees or those who have previously been employed as doctoral students by the University are not eligible for the grants. Doctoral studies ought to be linked to the core research areas defined in the department’s strategy.

The grant period begins on 1.7.2019 at the earliest.

If the application is successful, the applicant must report about the use of the funding after the grant period via an electronic form: A re­port concer­ning fun­ding gran­ted by the Facul­ty.

The application and research plan are to be submitted via an electronic form. Applications cannot be submitted via email. 

Applications are due on Friday 31st May 2019 at 16.15. 

Grant recipients will be announced through the department's mailing list immediately after the confirmed decision. Applicants who have received a positive decision will be informed of the decision with instructions to the email address provided in the application.