10.10.2017

Matka-apurahat vuodelle 2017, kieli-ja viestintätieteiden laitos, Travel Grants for 2017, Department of Language and Communication Studies

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on haettavana matka-apurahoja tohtorikoulutettaville ja apurahalla työskenteleville. Haku ei koske yliopistossa työsuhteessa olevia, joiden matkat käsitellään normaalien työmatkasääntöjen mukaisesti. Myönnettävät apurahat ovat vähintään 300 euroa. Apurahat kohdistuvat kalenterivuoden 2017 matkoihin, ja niitä voi hakea sekä takautuvasti että tuleviin matkoihin.  

Matka-apurahojen myöntöperusteina ovat toiminnan liittyminen väitöskirjatyöhön, realistinen ja tarkka kustannusarvio sekä edistyminen tohtoriopinnoissa. Ehdottomana edellytyksenä on allekirjoitettu ohjausasiakirja.  

Rahoitusta myönnetään laitosjohtajan arvioimaan osuuteen matkan kustannuksista. Laitosjohtaja voi pyytää jatko-opiskelijoiden hakemuksista päätöksen tueksi ohjaajien arvion matkan liittymisestä väitöskirjaprosessiin. Apurahan saanut on velvollinen raportoimaan matkan jälkeen apurahan käytöstä sähköisellä lomakkeella: Raportointi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan myöntämästä rahoituksesta.

Hakemus lähetetään käyttäen sähköistä hakulomaketta: matka-apurahat vuodelle 2017, kieli-ja viestintätieteiden laitos. Hakuaika päättyy sunnuntaina 15.10.2017 klo 16.15. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse.  

Tiedot myönnetyistä matka-apurahoista julkaistaan heti vahvistetun päätöksen jälkeen laitoksen sähköpostilistoilla (kivi@lists.jyu.fi; jatkot@lists.jyu.fi; vie-joujatko@lists.jyu.fi; vie-puhjatko@lists.jyu.fi; vie-iccjatko@lists.jyu.fi; vie-yvijatko@lists.jyu.fi). Myönteisen päätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä ohjeistuksineen hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 ********

Doctoral students and grant holders at the Department of Language and Communication may apply for travel grants. This does not concern university employees who are subject to normal university travel regulations. The minimum grant is 300 euros. The grants are for events during calendar year 2017, either ones to come or ones that have already taken place.

The conditions for awarding a travel grant are that the planned activity is associated with the applicant’s dissertation work; progress in doctoral studies has been demonstrated; and the travel activity cost estimate is exact and realistic.  

A signed supervisory agreement is an unconditional prerequisite for doctoral students.  

The grant will cover a portion of the travel expenses as determined by the head of department who may ask supervisors’ view on the relevance of the travel for the applicant’s doctoral studies to support decision making. If the application is successful the applicant must after the travel report about the use of funding via an electronic form: A re­port concer­ning fun­ding gran­ted by the Facul­ty.

The application is to be submitted via an electronic form: Travel grants for 2017, Department of Language and Communication Studies.

Applications are due on 15.10.2017 at 16.15. Applications cannot be submitted via email.

Grant recipients will be announced immediately after the confirmed decision in the department's mailing lists (kivi@lists.jyu.fi; jatkot@lists.jyu.fi; vie-joujatko@lists.jyu.fi; vie-puhjatko@lists.jyu.fi; vie-iccjatko@lists.jyu.fi; vie-yvijatko@lists.jyu.fi).  Applicants who have received a positive decision will be informed of the decision with instructions to the email address provided in the application.