21.12.2018

Lyhytliikkuvuuden matka-apurahahaku perustutkinto-opiskelijoille

MATKA-APURAHA LYHYTLIIKKUVUUTEEN PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOILLE

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta avaa haettavaksi matka-apurahoja lyhytliikkuvuuteen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille. Lyhytliikkuvuus voi olla esimerkiksi eri yliopistojen tarjoama intensiivikurssi (kesä-/talvikoulut) tai lyhyt työharjoittelu. Tämä matka-apuraha EI ole tarkoitettu vaihto-ohjelmien kautta tapahtuvaan liikkuvuuteen.

Apurahan määrä ja käyttäminen:

Apurahoja myönnetään yhteensä kahdeksan (8) kappaletta. Apurahan suuruus on

 • 300 euroa Eurooppaan suuntautuvassa liikkuvuudessa ja
 • 400 euroa Euroopan ulkopuolelle suuntautuvassa liikkuvuudessa.   

Apuraha on käytettävä vuoden 2019 aikana. Käyttämättä jäävä rahoitus ei siirry seuraavalla vuodelle.

Myöntämisedellytykset:

Hakija on humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelija. Lyhytliikkuvuusjakson tulee edistää hakijan opintoja ja lyhytliikkuvuudesta saatavat opintopisteet tulee voida hyväksilukea hakijan opintoihin. Hakijan tulee täyttää Jyväskylän yliopiston yleiset opiskelijavaihtoon osallistumisen edellytykset.

Apurahaa myönnettäessä käytetään yliopiston yhteisiä valintakriteerejä:

 • Opintomenestys ja opinnoissa eteneminen
 • Vaihtojakso sijoittuminen järkevään opintojen vaiheeseen
 • Hakijan akateemiset perustelut vaihtoon hakeutumiselle (ulkomaisten opintojen soveltuvuus omaan tutkintoon) ja opintosuunnitelma vaihtokohteessa
 • Kielitaito kohdeyliopiston opetuskielessä

Hakuaika ja sen päättyminen:

Haku on jatkuva siten, että kerrallaan käsitellään yhden kalenterikuukauden aikana saapuneet hakemukset.

Keväällä 2019 myönnetään 1- 6 apurahaa.

Kevätlukukauden hakuajan katkot:

 • 31.1.2019
 • 28.2.2019
 • 31.3.2019
 • 30.4.2019
 • 31.5.2019
 • 30.6.2019
 • 31.7.2019 

Syksyllä 2019 myönnetään 1-2 apurahaa.

Syyslukukauden hakuajan katkot:

 • 31.8.2019
 • 30.9.2019
 • 30.11.2019
 • 31.10.2019  

 Jos kevätlukukaudelta jää jakamattomia/peruutettuja apurahoja, ne voidaan myöntää syyslukukauden haussa.

Hakemus ei siirry seuraavan kuukauden hakuun, vaan halutessaan hakija tekee uuden hakemuksen seuraavan kuukauden hakuun.

Kun kunkin lukukauden maksimimäärä apurahoja on myönnetty, haku päättyy.

 Hakuprosessi:

Hakija hankkii paikan ja pyytää ulkomaisesta yliopistosta hyväksymiskirjeen tai harjoittelusopimuksen.

 • Hakija hyväksyttää hyväksilukusuunnitelman oppiaineen pääedustajalla.
 • Hakija jättää hakemuksen sähköiselle hakulomakkeelle.
 • Kansainvälisten asioiden suunnittelijat tarkastavat hakemukset.
 • Dekaani tekee päätöksen matka-apurahan myöntämisestä.
 • Henkilöstöpalvelut lähettää tiedon päätöksestä hakijoille.

 

Jätä hakemuksesi SÄHKÖISELLE HAKULOMAKKEELLE. Hakemuksia ei oteta vastaan muulla tavalla toimitettuna.