Raportointi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan myöntämästä rahoituksesta / A report concerning funding granted by the Faculty

Mitä rahoitusta raportti koskee? / What scholarship does your report concern?