Tiedekunnan strateginen rahoitus, kevät 2017 / Faculty's strategic funding, Spring 2017

 

LUE HAKUILMOITUKSET TÄÄLTÄ: / READ THE APPLICATION ANNOUNCEMENTS HERE:

Suomenkielinen HAKUILMOITUS / ANNOUNCEMENT in English

Hakija / Applicant
Laitos / Department  

HAEN RAHOITUSTA... / I APPLY FUNDING FOR...  
HAETTAVA RAHOITUS / APPLIED FUNDING
Hakemus / Application

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Riitta Sokka, riitta.r.sokka@jyu.fi / Additional information: Head of Administration Riitta Sokka, riitta.r.sokka@jyu.fi.