Tiedekunnan strateginen rahoitus, kevät 2017 HAKUILMOITUS