06.04.2018

Matka-apurahat vuodelle 2018, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella / Travel grants for 2018, Department of Social Sciences and Philosophy

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on haettavana matka-apurahoja tohtorikoulutettaville ja apurahalla työskenteleville. Haku ei koske yliopistossa työsuhteessa olevia, joiden matkat käsitellään normaalien työmatkasääntöjen mukaisesti. Myönnettävät apurahat ovat vähintään 300 euroa. Apurahat kohdistuvat kalenterivuoden 2018 matkoihin, ja niitä voi hakea sekä takautuvasti että tuleviin matkoihin.  

Matka-apurahojen myöntöperusteina ovat toiminnan liittyminen väitöskirjatyöhön, realistinen ja tarkka kustannusarvio sekä edistyminen tohtoriopinnoissa. Ehdottomana edellytyksenä on allekirjoitettu ohjausasiakirja.  

Rahoitusta myönnetään laitosjohtajan arvioimaan osuuteen matkan kustannuksista. Laitosjohtaja voi pyytää jatko-opiskelijoiden hakemuksista päätöksen tueksi ohjaajien arvion matkan liittymisestä väitöskirjaprosessiin. Apurahan saanut on velvollinen raportoimaan matkan jälkeen apurahan käytöstä lomakkeella: Ra­por­toin­ti hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­ta­tieteel­li­sen tie­de­kun­nan myön­tä­mästä ra­hoi­tuk­ses­ta.

Hakemus lähetetään käyttäen matka-apurahalomaketta.

Hakuaika päättyy 20.4.2018 klo 16.15. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse.  

Tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan heti vahvistetun päätöksen jälkeen laitoksen sähköpostilistoilla (yfikoko@lists.jyu.fi, yfi-postgraduates@korppi.jyu.fi) Myönteisen päätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä ohjeistuksineen hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja antaa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, professori Mika Ojakangas s-posti: mika.ojakangas@jyu.fi , puh. +358 40 805 4177.

********

Doctoral students on a grant provided by the University may apply for travel grants. This does not concern university employees who are subject to normal university travel regulations. The minimum grant is 300 euros. The grants are for events during calendar year 2018, either ones to come or ones that have already taken place.

The conditions for awarding a travel grant are that the planned activity is associated with the applicant’s dissertation work or grant research; progress in doctoral studies or grant research has been demonstrated; and the travel activity cost estimate is exact and realistic.  

A signed supervisory agreement is an unconditional prerequisite for doctoral students.  

The grant will cover a portion of the travel expenses as determined by the Head of Department of Social Sciences and Philosophy, who may ask supervisors’ view on the relevance of the travel for the applicant’s doctoral studies to support decision making. If the application is successful the applicant must after the travel report about the use of funding via an electronic form.

The application are to be submitted via an electronic form.

Applications are due on 20.4.2018 at 16.15. Applications cannot be submitted via email.

Travel grant recipients will be announced immediately after the confirmed decision in the department's mailing lists  (yfikoko@lists.jyu.fi, yfi-postgraduates@korppi.jyu.fi).   Applicants who have received a positive decision will be informed of the decision with instructions to the email address provided in the application.

For more information, please contact Head of the Department Professor Mika Ojakangas, e-mail: mika.m.a.ojakangas@jyu.fi , tel. +358 40 805 4177.