Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset: tiedoksi henkilöasioista