18.01.2012

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2011

13.12.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Turo Uskali on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, journalistiikka, palvelussuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

HuK Jaana Alila on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen 55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Toisen kielen oppimisen polut.

FT Piia Einonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Korkiakangas.

FM Eeva-Leena Haapakangas on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / DIALUKI – Toisen vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi.

PhD Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sihvola.

PhD Anssi Halmesvirralle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.12.2012.

YTT Anu Hirsiaho on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa.

FT Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mikkonen.

FT Tiina Kinnunen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ihalainen.

FL Tiina Koivulahti on otettu tiedekunnan projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen työelämäsisältöjen suunnittelu ja toteutus (ns. 3 pisteen polku hankkeen osalta) sekä ihmistieteistä tohtoroituneiden elinkeinoelämä-, yritys- ja yrittäjyyskontaktien kartoitus (YY-hankkeen osalta).

FT Urpo Kovala on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on digitaalisen kulttuurin ja nykykulttuurin tutkimuskeskuksen yhdistämisen keskeneräisyys.

FT Pirjo Korkiakangas on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Snellman.

FT Pirjo Korkiakankaalle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.7.2012.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 31.12.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on MediaDem-projekti.

FT Satu Kähkönen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lähdesmäki.

FM Ilona Laakkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on F-Shape-hanke.

HuK Pirjo Lehtonen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan (55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Toisen kielen oppimisen polut.

HuK Saara Leskinen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan (55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on VARIENG-huippuyksikön exit-vaihe. Huippuyksikön puhe- ja tekstiaineistojen käsittely jatkokäytön mahdollistamiseksi.

FT Tuuli Lähdesmäki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Tuuli Lähdesmäelle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taidehistoria, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2012–31.12.2013.

FT Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000 -huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

FT Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Simo Mikkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2012–31.12.2013.

FT Susanna Niiranen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö (PMP) / Suomen Akatemia.

Yo (tietotekniikan koulutusohjelma / AMK) Mikko Ristilä on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen tehtävä elektronisen Apples-lehden alustan ja kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalin rakentamiseksi.

FT Pasi Saarimäki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Valtonen.

FT Timo Särkkä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Halmesvirta.

FM Henna Tossavainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan palvelussuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Heli Valtonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Heli Valtoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2012–31.7.2013.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Pirita Frigren on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

YTT Jari Kaukua on otettu tutkijatohtorin, antiikin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on ERC:n rahoittama Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions (SSALT) -hanke.

Yo Henri Kaunismäki on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.11.2011–31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Villa Ranan muistiarkiston luettelointi.

FM Hanna Kietäväinen-Sirén on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

TT Taneli Kukkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin, antiikin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–30.6.2012.

FM Antti Malinen on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Juuso Marttila on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Matti Roitto on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Miikka Voutilainen on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Sarah Compton on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

MLIS Alicia Jinkerson on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Samu Kytölä on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viittomakielen tulkki Minttu Laine on otettu viittomakielen tulkin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sipilä.

FM Helena Miettinen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Saija-Riikka Peuronen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Nina Reiman on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Taina Tammelin-Laine on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Marianne Toriseva on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Elina Westinen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Rafael Ferrer on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö.

FM Henna-Riikka Peltola on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Marc Thompson on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö.

FM Jonna Vuoskoski on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Sonya Sahradyan on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Magdaleena Laine-Zamojska on otettu tohtorikoulutettavan, museologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Tiina Tammilehto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kirjallisuuden tutkimusaineistojen digitointi laitoksen henkilökunnan väistötiloihin muuton vuoksi.

HuK Tatu Virtanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 12.12.2011–11.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

FM Sanna-Mari Äyrämö on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2011–16.1.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Joanna Gloc on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Kristiina Tolvanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media in a Reputation Society -hanke (Helsingin Sanomain Säätiön rahoitus).

15.11.2011

Rehtorin päätökset
Palvelussuhdejärjestelyt

FT Kustaa H.J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Karonen.

Dekaanin päätökset
Palvelussuhdejärjestelyt
M.Sc. Vinoo Alluri on otettu musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke / Machine Learning for Future Music and Learning Technologies.

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Hallila.

FM Katja Huutokari on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

FT Maarit Knuuttila on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 8.11.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Salminen.

FM Sirpa Korhonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on opetuksen vahvistaminen ja oppiaineen toiminnan turvaaminen.

FT Satu Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Vilkuna.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)
FM Laura Hirvi on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)
FT Tuomo Fonsén on otettu tutkimuskoordinaattorin, kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on uuden Langnet-tutkijakoulun käynnistäminen.

Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)
FM Henna-Riikka Peltola on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)
FT Giovanna Di Rosario on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.10.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Humanities in the European Research Area -hanke (HERA).

HuK Marja Lehto on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 7.11.2011–4.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)
MA Joanna Gloc on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

18.10.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Aila Mielikäinen on sanoutunut irti kielten laitoksen professorin, suomen kieli, palvelussuhteesta 1.6.2012 lukien.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Marko Hakanen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 3.10.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Yksilöllinen toimijuus valtionrakennuksen aikakauden Ruotsissa (n. 1550–1650-luvuilla).

FL Alexei Lobski on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, venäjän kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on venäjän kielen ja kulttuurin opetuksen ja opetussuunnitelman uudistamishanke. Opetusresurssien määräaikainen kehittämishanke ja alan opetuksen jatkosuunnittelu.

FT Juha Sihvolalle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, palvelussuhteesta ajaksi 1.10.2011–31.12.2012.

FM Kristiina Skinnari on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.10.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Content and language integration: towards a conceptual framework.

PhD Massimiliano Spotti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus (osa-aikainen 40 %), määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Sociolinguistics and Superdiversity -tutkimuskonsortioon liittyvät tutkimushankkeet, FiDiPro-hankkeen ja VARIENG-huippuyksikön exit-strategia.

FM Panu Uotila on otettu viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Ville Häkkinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.10.2011–31.1.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

HuK Aino Rautio on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.1.–30.4.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Emese Mátyás on otettu tutkimuskoordinaattorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 26.9.2011–31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampus-yhteistyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen ja koordinointi.

FM Sanna Mustonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2011–7.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Yht.tiet. yo, FM Katri Antila-Peltonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 19.10.–18.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

20.9.2011

Dekaanin ja varadekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

PhD Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sihvola.

PhD Anssi Halmesvirralle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, historia, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011.

FM Tommi Himberg on otettu musiikin laitoksen yliopistonopettajan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkitieteen opetuksen ja opetussuunnitelman uudistamishanke.

HuK Hanne Joenaho on otettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 11.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

FT Anu Koskivirta on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Chastisement or Domestic Violence? Attitudes towards the Misuse of Patriarchal Power in Modernising Finland (1750-1890).

FT Urpo Kovala on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, nykykulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on nykykulttuurin tutkimusyksikön tehtävien uudelleenjärjestely.

PhD Epp Laukille on myönnetty osittainen työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen professorin, journalistiikka, palvelussuhteesta ajaksi 1.10.2011–31.3.2012.

Viittomakielentulkki Virpi Sipilälle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen viittomakielen tulkin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 24.12.2011–31.7.2012.

 

Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Kand. (AMK) Kaisa Johansson on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 7th Nordic Music Therapy Congress 2012 järjestely- ja organisointitehtävät.

30.8.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Tuomas Eerola on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, palvelussuhteeseen 1.9.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Ritva Takkinen on otettu kielten laitoksen professorin, viittomakieli, palvelussuhteeseen 1.9.2011 alkaen toistaiseksi.

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

Merkonomi Jenni Arovaara on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

PhD Mette Buchardt on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.8.–31.10.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Pohjoismainen huippuyksikkö NordWel.

FT Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on etnologian yliassistentuurin sijaisuus / Korkiakangas ja Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -hanke.

FT Mika Hallila on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Karkulehto.

FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–31.7.2012.

FM Laura Hirvelle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 2.7.–1.11.2011.

FT Kirsi Hänninen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien.

FT Sanna Karkulehto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Seksuaalisuuden, väkivallan ja talouden representaatiot sekä intersektionaalisuus kotimaisessa nykykirjallisuudessa.

FT Sanna Karkulehdolle on myönnetty työstä vapautus professorin, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–31.7.2012.

FT Pirjo Korkiakangas on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Snellman.

FT Pirjo Korkiakankaalle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, etnologia, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011.

FT Sofia Kotilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Lukutaidosta etua elämään: Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen vaikutukset sosiaalisen nousun mahdollisuuksiin syrjäisissä maaseudun paikallisyhteisöissä (n. 1800–1930).

FT Sofia Kotilaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–31.8.2014.

PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2011–31.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Parlamentaarinen konfliktinratkaisu 1900-luvun Britanniassa.

FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.10.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Jouhki.

FT Riikka Nissi on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien.

FM Terhi Paakkiselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011.

FT Leena Paaskoski on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Onnen maa? Pitkä 50-luku, arki, nostalgia ja museot.

FM Pauliina Palttalalle on myönnetty työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 22.8.–31.12.2011.

FT Hanna Snellmanille on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011.

PhD Anna Solin on sanoutunut irti kielten laitoksen yliassistentin, kielet, palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien.

FT Arja Turuselle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–11.6.2012.

 

Opintoasiainpäällikön päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Pia Bärlund on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien.

PhD José Filipe Pereira da Silva on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien.

FM Tiina Räisäselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 23.9.2011–4.8.2012.

Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Petteri Laasanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.7.–28.10.2011. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Irja Seilola on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011.  Määräaikaisuuden perusteena viittomakielen typologia-projektin ja lapsen kielen projektin aineistojen annotointi.

 

Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Rafael Ferrer on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimus- ja äänilaboratorion tehtävät ja musiikin laitoksen tehtäväjärjestelyt.

FM Mikko Myllykoski on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Marko Punkanen on otettu yliopistonopettajan, musiikkiterapia (osa-aikainen 55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkiterapian maisteriohjelman opetustehtävät.

 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Maija Lappalainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa.

Datanomi Marko Lehtonen on otettu sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.2011–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yleiset kielitutkinnot: tekstikorpuksen ja tehtävätietokannan ohjelmointityöt.

FM Jussi Visti on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–29.2.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Sergio Tavares on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Aika ja temporaalisuus digitaalisessa fiktiossa.

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdeasiat)

FM Aino-Maria Ruggiero on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on on CATO-projekti.

FM Aleksi Koski on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimushankkeiden suunnittelussa avustaminen.

28.6.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Vesa Jarva on otettu kielten laitoksen yliopistolehtorin, suomen kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Heikki Roiko-Jokela on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Sanna Karkulehto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Mikko Keskinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Juha-Antti Lamberg on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, strategia ja taloushistoria, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Sari Sulkunen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Kaisa Ahvenjärvi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FM Meri Arnalalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen amanuenssin palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–30.6.2012.

PhD Kirsi Hänninen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.10.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Jouhki.

FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.9.2011–31.10.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Mobile technology, gender and development in Africa, India and Bangladesh.

FT Jukka Jouhkille on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen etnologian yliopistonopettajan tehtävästä ajaksi 1.8.2011–31.10.2012.

Viittomakielentulkki Eija Jääskeläiselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen viittomakielen tulkin tehtävästä ajaksi 22.8.–31.12.2011.

FT Sari Kuuva on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Elämäntansseja – Tunteet visuaalisessa taiteessa ja kulttuurissa.

FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty palkaton työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 9.8.–31.12.2011.

FT Risto Niemi-Pynttäri on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on itsenäistyminen tutkijanuralla.

FM Terhi Paakkiselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011.

FT Ritva Takkinen on otettu kielten laitoksen professorin, viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.8.–30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittaman viittomakielen maisteriohjelman loppuunsaattaminen.

FT Ritva Takkiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen lehtorin, viittomakieli, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.–30.11.2011.

FT Arja Turunen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Onnen maa? Pitkä 50-luku, arki, nostalgia ja museot.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FL Jaana Kolu on otettu yliopistonopettajan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Kuronen.

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM (väit.) Pirkko Kukkohovi on otettu tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Opetushallituksen tilaama kielivalinta-analyysi.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Giovanna Di Rosario on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.6.–14.10.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Humanities in the European Research Area (HERA) -hanke.

FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2011–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän seurakunnan ja laitoksen yhteistyöprojekti / Kirkollisen esineistön inventointi.

7.6.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Vilma Luoma-aho on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Pia Bärlund on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on FinGer-projektin tutkimusraportin loppuunsaattaminen.

FT Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Janne Haikari on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän Normaalikoulun historia -hanke ja Suomen Akatemian hanke / Yksilöllinen toimijuus valtionrakennuksen aikakauden Ruotsissa (n. 1550–1650).

FT Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito (yliassistentuuri/Vilkuna).

FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on etnologian opetuksen ja opetussuunnitelman uudistamishanke.

FT Mikko Kuronen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FT Mikko Kuronen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus /Palviainen.

FT Mikko Kuroselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen ruotsin kielen yliopistonopettajan palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–31.7.2012.

FT Petteri Laihonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Vertaileva tutkimus unkarilaisten vähemmistöjen kieli-ideologioista, kenttätöitä Slovakiassa, Karpatoruteniassa ja Székélyssä yhteistyössä paikallisten tutkijoiden kanssa.

FT Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito (yliassistentuuri/Roiko-Jokela).

PhD Kristine L. Munoz on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, kulttuurienvälinen viestintä (osa-aikainen 20 %), määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

PhD Åsa Palviainen on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan ruotsin kielen professorin tehtävän hoitaminen.

PhD Åsa Palviaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen ruotsin kielen lehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–31.7.2012.

PhD Habiba Sebkhi on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ranskan kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

FM Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Suni.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Janne Mattila on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama SSALT -tutkimushanke (Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions).

FM Kaj Raiskio on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.8.–16.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/0Metsäteollisuus-perustaisten liiketoimintamallien nousu, tuho ja uudelleen syntyminen.

FM Jarmo Seppälä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Metsäteollisuus-perustaisten liiketoimintamallien nousu, tuho, ja uudelleen syntyminen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Viittomakielentulkki Minttu Laine on otettu viittomakielen tulkin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Sipilä.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Sirpa Korhonen on otettu yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetuksen vahvistaminen, oppiaineen toiminnan turvaaminen.

10.5.2011

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Danny De Weerdtille on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–31.7.2012.

HuK Elisa Miettinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on OKM:n rahoittama hanke / Kielikoulutuspolitiikan verkosto.

FT Margarethe Olbertz-Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä.

FM Pauliina Palttala on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on CATO-projektin koordinointi.

FL Sari-Maarit Peltola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän opetustehtävien hoitaminen ja tutkimustoiminnan vahvistaminen.

FM Jaana Siljamäki on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Kohti kiinnostavaa journalismia -tutkimushanke.

FM Elina Tapio on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/De Weerdt.

FT Riikka Ullakonoja on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / DIALUKI – toisen tai vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi.

FT Jorma Wilmi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi1.9.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena ovat tilaushistoriahankkeet: Jyväskylän maalaiskunnan historian viimeistely sekä Keskimaa osk:n historia.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Pilvi Hämeenaho on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Johanna Pietiläinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 26.4.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Danny De Weerdt on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Heidi Koskela on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Helena Miettinen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Marianne Toriseva on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Anne Laajalahti on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen.

HuK Kristiina Tolvanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media in a Reputation Society -hanke / Helsingin Sanomain Säätiö.

12.4.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Matti Rahkonen on sanoutunut irti kielten laitoksen professorin, pohjoismainen filologia, palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Katja Huutokari on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen 55,2%) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke/Pohjoinen monikielisyys.

HuK Hanne Joenaho on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 11.4.–10.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Pitkänen-Huhta.

FT Sanna Lehtonen on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.6.2011 lukien.

PhD Máiréad Moriarty on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin (osa-aikainen 50%) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke /Pohjoinen monikielisyys.

PhD Massimiliano Spotti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin (osa-aikainen 40%) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hankkeen exit-strategian toteuttaminen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Kati Kauppinen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.2011–31.1.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Sari Ohranen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2011–31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Härmälä.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Karoliina Järvinen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kirjaston muutto ja tutkimusaineistojen käsittely muuttoprosessin johdosta sekä tutkimushankkeissa avustaminen.

FL Nina Sääskilahti on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Marko Lindgren on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–15.6.2011 ja 15.8.–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Mediadem-hankkeen osa-hanke.

FM Päivi Tirkkonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

15.3.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Erkki Vainikkala on sanoutunut irti taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, nykykulttuurin tutkimus, palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien.

Dekaanin päätökset

Yliopistotutkija, FT Marko Lambergille on myönnetty ero tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä 1.3.2011 lukien. Amanuenssi, FM Tellervo Helin, Lambergin henkilökohtainen varajäsen, on siirtynyt varsinaiseksi jäseneksi hänen paikalleen 1.3.2011 lukien.

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Mari Aro on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2011–28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FT Sofia Kotilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen tutkijanuralla.

FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Vieraita idästä? Siirtokarjalaisten ja venäläisten paluumuuttajien kertomuksia kotoutumisesta Suomeen.

FT Niina Lilja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2011–28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FT Karita Mård-Miettinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielikoulutuspolitiikan verkosto: opettajankoulutus.

FM Hanna Kietäväinen-Sirénille on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 3.5.–31.12.2011.

FT Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen professorin, kielen oppiminen ja opettaminen, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten opettajien laajennusohjelman loppuun saattaminen ja kielikampusyhteistyön edistäminen.

FT Anne Pitkänen-Huhdalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen lehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta, ajaksi 1.8.2011–30.6.2013.

Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset

(palvelussuhdejärjestelyt)

FM Anne Häkkinen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2011–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset

(palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Saara Leskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 55,2 %) ajaksi 16.3.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö (2006–2011): Vuorovaikutusaineiston litterointi.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan Heikki Hangan päätökset

(palvelussuhdejärjestelyt)

FL Tiina Koivulahti on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.3.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Taiku-kandin suunnittelu.

15.2.2011

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FL Martti Heino on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien.

FT Marko Lamberg on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteesta 1.3.2011 lukien.

FM Jean-Philippe Lautenbacher on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, ranskan kieli (osa-aikainen 52 %) palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien.

FT Jean-Yves Malherbe on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, ranskan kieli, palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien.

FL Seppo Pekkola on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, suomen kieli, palvelussuhteesta 1.10.2011 lukien.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Marita Härmälä on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2011–31.1.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielikoulutuspolitiikan verkosto: työelämän kielikoulutus.

FT Marita Härmälälle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.2.2011–31.1.2012.

FT Heli Kananen on otettu tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2011–31.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen.

FT Taneli Kukkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin, antiikin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.6.2011.

FM Teija Kyllönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielikoulutuspolitiikan verkosto: työelämän kielikoulutus (2011) ja opettajankoulutus (2012).

FT Mikko Laitinen on otettu tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2011–31.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen.

FT Riikka Nissi on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2011–29.2.2012.  Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampus-yhteistyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistäminen.

FM Mitra Raappana on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on vuorovaikutus-osaaminen virtuaalitiimeissä -hanke.

Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Ins (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke /Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC).

Ins. automaatio, fil.yo Esa Viirret on otettu yliopistonopettajan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on suomalaisen musiikkikampushankkeen soiton ja laulun yksikön valmistelut.

Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–15.4.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen.

18.1.2011

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

D.M. (D.Med.) Jörg Fachner on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

FM Karoliina Järvinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kirjaston muutto ja tutkimusaineistojen käsittely muuttoprosessin johdosta. Tutkimushankkeiden valmistelussa avustaminen.

KT Sirkka Laihiala-Kankainen on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen erikoistutkijan palvelussuhteesta 1.8.2011 alkaen.

FL Alexei Lobski on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, venäjän kieli ja kulttuuri (osa-aikainen 60 %), määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kielten laitoksen ja venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineen henkilöstörakenteen uudistaminen.

FT Leena Mikkolalle on myönnetty työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 6.12.2010–31.8.2011.

FT Riia Milovanov on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

PhD Massimiliano Spotti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin (osa-aikainen 40%) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke.

FM Maiju Ristkari on otettu humanistisen tiedekunnan suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on työllisyysselvityksen laatiminen.

HuK Veera Tomperi on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen 55,2%) määräaikaisesta palvelussuhteesta 17.1.2011 alkaen.

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Birgitta Burger on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–31.1.2011. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke/ Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC).

FM Pasi Saari on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

M.Sc., MA Anemone van Zijl on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

FM Jonna Vuoskoski on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Sirpa Korhonen on otettu yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetuksen vahvistaminen.

FT Maria Lassila-Merisalo on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin hanke / Ubiikkimedia.

FM Aino-Maria Ruggiero on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen.