13.01.2011

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2010

 

7.12.2010

Rehtorin päätökset

 

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FT Mika Lähteenmäki on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, venäjän kieli ja kulttuuri, palvelussuhteeseen 1.1.2011 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin ja varadekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen ja päättyneen post doc -hankkeen tutkimuksen viimeistely.

FM Ari Häkkinen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Kielellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen monimuotoisuus ja sen normittaminen Internetissä.

FT Pasi Ihalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

Osastosihteeri Kerttu Käköselle on myönnetty palkaton työstä vapautus (40 %) viestintätieteiden laitoksen osastosihteerin palvelussuhteesta 1.1.2011 alkaen. Työstä vapautuksen perusteena on osa-aikaeläke.

HuK Pirjo Lehtonen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen 55,2%) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toisen kielen oppimisen polut.

FT Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yksilöllinen toimijuus valtionrakennuksen aikakauden Ruotsissa (n. 1550 – 1650).

FM Inka Nokso-Koivisto on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.1.2011 alkaen.

PhD José Pereira da Silva on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö.

FT Esa Ruuskanen on otettu historian ja etnologian laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2011. Määräaikaisuuden perusteena on englanninkielisen tiivistelmän kirjoittaminen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kehityshistorian hankkeeseen.

FT Minna Sunille on myönnetty työstä palkaton vapautus kielten laitoksen suomen kielen lehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toisen kielen oppiminen sosiaalisena osallistumisena: Tuki ja tarjoumat.

YTT Juhana Toivanen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on ERC-hanke/ Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions (SSALT) 2009–2012.

HuK Eeva-Maija Vehviläinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Kotoutumishanke / Osallisena Suomessa -hankkeen aineiston käsittely sekä kokeiluhankkeiden ohjauksen ja täydennyskoulutuksen suunnittelu.

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Samu Kytölä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

M.Sc. Vinoo Alluri on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteinen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

FM Rafael Ferrer on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteinen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

AMK, kand. Kaisa Johansson on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kansainvälinen musiikkitieteen v. 2011 kesäkoulu-hanke (ISSSM).

FM Mikko Myllykoski on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke / Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC).

FL Marko Punkanen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteinen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

FM Marc Thompson on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteinen musiikintutkimuksen huippuyksikkö / Suomen Akatemia.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTT Anu Hirsiaho on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa.

KM Teppo Jakonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.1.2011–16.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Henriikka Tavi on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–30.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Verkostoitunut kirjallisuus.

Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Malgorzata Lahti on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

FM Panu Uotila on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

FT Turo Uskali on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen. Tutkijanuralla eteneminen.

8.11.2010

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

Matkailun restonomi (AMK) Suci Ahtonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen toimistosihteerin palvelussuhteeseen 1.1.2011 alkaen toistaiseksi.

FM Pia Bärlund on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on FinGer-projekti.

PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Sodan jälkeen. Rauhaan paluu Suomen, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen lehdistössä, 1944–1950.

FT Pasi Ihalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

FT Mikko Keskinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2010–31.12.2011 tai siihen asti kunnes tehtävä on täytetty. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

FT Mikko Keskiselle on myönnetty työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliassistentin, kirjallisuus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.12.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan kirjallisuuden professorin tehtävän hoito.

FM Salme Korkalalle on myönnetty työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen assistentin, puheviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–6.10.2011. Työstä vapautuksen perusteena on äitiys / vanhempainvapaa.

FT Erja Kososelle on myönnetty työstä vapautus (40 %) musiikin laitoksen musiikin lehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.10.–30.11.2010 ja 1.2.–31.3.2011. Työstä vapautuksen perusteena on Suomen Kulttuurirahaston apuraha 2010 / Koululaulut ja laulunopetus aikansa arvokasvattajana.

FT Sari Kuuva on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen ja laitoksen tutkimusprofiilin vahvistaminen.

FM Teija Kyllönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen Kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto.

FT Mikko-Pekka Laitinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006 – 2011 (VARIENG) / Suomen Akatemia. 

FT Satu Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Vilkuna.

FT Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin (post doc) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Neuvostoliitto ja kulttuurinen kylmä sota: mahdollisuuksista uhkakuviin.

FM Reeta Neittaanmäki on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan palvelussuhteeseen 1.1.2011 alkaen toistaiseksi.

FM Niina Niskala on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2010–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on European Diploma in Intercultural Competence -projekti.

FL Heli Niskanen on otettu humanistisen tiedekunnan projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on ESR-hanke / Yrittäjäksi yliopistosta.

FL Tatjana Rynkänen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa.

FT Taina Saarinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Kansainvälistyminen ja näkymätön kieli?

Viittomakielentulkki Virpi Sipilälle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen viittomakielen tulkin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 31.12.2010–10.11.2011. Työstä vapautuksen perusteena on äitiys/vanhempainvapaa.

FT Minna Suni on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toisen kielen oppiminen sosiaalisena osallistumisena: Tuki ja tarjoumat.

FT Timo Särkkä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ihalainen.

HuK Veera Tomperi on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / DIALUKI – Toisen vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi.

FM Henna Tossavainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on keskuksen tehtäväjärjestelyt.

FT Kustaa H.J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Karonen.

FT Kustaa H.J. Vilkunalle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen historian yliopistonlehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–30.11.2011. Työstä vapautuksen perusteena on professorin tehtävän sijaisuus.

FM Tanja Välisalo on otettu humanistisen tiedekunnan yliopistonopettajan, tieto- ja viestintätekniikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuu-den perusteena on tieto- ja viestintätekniikkaopetuksen kokonaisvaltainen suunnitelma tiedekunnassa.

 

Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Veli-Matti Andersson on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.10.2010–31.1.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Hanna Hoffren on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 24.1.–29.4.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Matti Roitto on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

FM Antti Räihä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

 

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Katja Huutokari on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Pohjoinen monikielisyys -hanke.

FM Niina Lilja on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Elisa Miettinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.10.2010–28.2.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kielikylpykoulutuksen tilausselvitys.

HuK Hannele Palviainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2010–28.2.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Anna Helle on otettu yliassistentin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Keskinen.

FM Reetta Mäki-Petäjä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ Taiteistuminen ja sen vaikutukset taiteeseen.

FM Sanna-Mari Äyrämö on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2010–30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

 

Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Laura Asunta on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetuksen vahvistaminen professori Kaja Tampereen irtisanouduttua vuoden 2011 alusta.

FM Jenni Hyvärinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen.

FM Laura Olkkonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 75 %) ajaksi 1.1.2011–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of Media -tutkimushanke (HS-säätiö).

12.10.2010

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Esa Ala-Ruona on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkiterapia, palvelussuhteeseen 1.10.2010 alkaen toistaiseksi.

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Outi Fingerroos on otettu humanistisen tiedekunnan yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -hanke.

FT Mika Hallila on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2010–31.12.2011 tai siihen asti kunnes tehtävä on täytetty. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

FT Susanna Niiranen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Hyvinvoinnin tilat keskiajalla: henkinen hyvinvointi keskiajan eurooppalaisessa kulttuurissa n. 1100–1450.

FT Kaja Tampere on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen professorin, yhteisöviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.1.2011 alkaen.

FM Riikka Virranta on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta 16.10.2010 alkaen.

 

Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Kirsi Hänninen on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja laitoksen tutkimusprofiilin vahvistaminen.

PhD Rinna Kullaa on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja laitoksen tutkimusprofiilin vahvistaminen.

FT Pasi Saarimäki on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja laitoksen tutkimusprofiilin vahvistaminen.

 

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Saara Leskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Kielellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen monimuotoisuus ja sen osoittaminen Internetissä.

FM Marianne Toriseva on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2010–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Kand. (AMK) Kaisa Johansson on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen kansainvälinen musiikkitieteen v. 2011 kesäkouluhanke ISSSM / Cimo.

FM Tommi Himberg on otettu yliopistonopettajan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Eerola.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Suomen Akatemian hanke /  Musiikin huippututkimusyksikkö (2008–2010).

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Markku Eskelinen on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Humanities in the European Research Area (HERA) –rahoitteinen hanke / ELMCIP - Developing a Network-Based Creative Community: Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice.

FM Anna-Karoliina Järvinen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Kaiken kansan maisema -hanke / Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo).

FT Risto Niemi-Pynttäri on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti /Verkostoitunut kirjallisuus.

FM Loviisa Takala on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10–3011.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Tilaa lapselle. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma.

 

Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–30.11.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen.

14.9.2010

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Tuomas Eerola on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on se, että musiikkitieteen professuurin täyttö on kesken.

FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.10.2010–31.7.2011. Työstä vapautuksen perusteena on musiikkitieteen professuurin hoito vastaavana aikana.

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan kirjallisuuden professorin työsuhteen täyttäminen.

FT Risto Niemi-Pynttärille on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjallisuuden yliassistentin palvelussuhteesta ajaksi 1.10.2010–31.3.2011. Työstä vapautuksen perusteena on Suomen Akatemian tutkimusprojekti vastaavana aikana.

FT Pirkko Paananen on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkikasvatuksen opetuksen järjestelyt, kun kokonaisorganisointi on kesken.

Viittomakielen tulkki Tuija Wainio on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen tutkimuksen ja koulutuksen keskuksen tehtäväjärjestelyt.

Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Ins. automaatio, yo Esa Viirret on otettu yliopistonopettajan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.9.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomalaisen Musiikkikampushankkeen valmistelu.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Elina Jokinen on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2010–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Niemi-Pynttäri.

31.8.2010

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Sinikka Lahtinen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2010 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Esa Ala-Ruona on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkiterapia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan tehtävän hoito.

FT Mari Aro on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Kulttuurirahaston tieteen työpaja -hanke / Agency and languaging: Perspectives on learning-in-the-world.

FM Danny De Weerdt on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen tutkimuksen ja koulutuksen keskuksen tehtäväjärjestelyt.

FM Danny De Weerdtille on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2010– 31.7.2011. Työstä vapautuksen perusteena on tohtorikoulutettavan tehtävän hoito vastaavana aikana.

FM Danny De Weerdt on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2011 alkaen.

FT Janne Haikari on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen tutkijanuralla (post doc) / Tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen.

FT Tuomas Eerola on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan tehtävän hoito.

FT Jaana Hujanen on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2010 alkaen.

KM Jaana Keski-Levijoki on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen loppuunsaattaminen.

FT Sari Kuuva on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen tutkijanuralla (post doc) / Tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen.

FM Teija Kyllöselle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2010. Työstä vapautuksen perusteena on apurahajakso vastaavana aikana.

FM Sari Laapotti on otettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteeseen 1.7.2010 alkaen toistaiseksi.

FT Vilma Luoma-aho on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media in a Reputation Society -tutkimushanke.

FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty työstä vapautukset viestintätieteiden laitoksen yhteisöviestinnän yliopistonlehtorin määräaikaisesta tehtävästä ajaksi 11.10.–31.12.2010 ja tutkimuskoordinaattorin määräaikaisesta tehtävästä ajaksi 1.1.–11.8.2011. Työstä vapautuksien perusteena on äitiys/vanhempainvapaa.

FT Pirkko Paananen on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan tehtävän hoito.

Yo (tietotekniikan koulutusohjelma/AMK) Mikko Ristilä on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen tehtävä, jonka tarve päättyy elektronisen Apples -lehden alustan ja kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalin valmistuttua.

HuK Maiju Ristkari on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.9.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Suvi Saarikallio on otettu musiikin laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke /Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi.

FT Kaja Tampere on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan tehtävän hoito.

FM Marianne Torisevalle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2010–30.6.2011. Työstä vapautuksen perusteena on osittainen hoitovapaa.

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo, tradenomi (AMK) Hanna Jäntti on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö (VARIENG) 2006–2011.

FM Helena Miettinen on otettu yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/ Kaunisto.

FM Marja Seilonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.

FM Elina Tapio on otettu yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / De Weerdt.

Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Tommi Himberg on otettu yliopistonopettajan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävän hoito.

Kand. (AMK) Kaisa Johansson on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen kansainvälinen musiikkitieteen kesäkouluhanke ISSSM v. 2009–2010/Cimon raportointijakson tehtävät.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC).

FM Mikko Myllykoski on otettu yliopistonopettajan, musiikkiteknologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen kv-maisteriohjelma Music, Mind and Technology sekä musiikkikampuksen uudet opetusjärjestelyt.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Anna-Karoliina Järvinen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Kaiken kansan maisema -yhteis-työhanke.

KM Aila Marjomäki on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 55,2 %) ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma.

Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Tradenomi Jenni Hyvärinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.- 31.10.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen.

FM Vilja Laaksonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Korkala.

HuK Pasi Nevalainen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan kehittäminen.

FL Sari-Maarit Peltola on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on yliassistentin opetustehtävien hoitaminen ja tutkimustoiminnan vahvistaminen.

KTM Riitta-Liisa Sokka on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen.

FM Riikka Virranta on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.9.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen.