12.12.2014

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2014

28.1.2014 (1/2014)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Petri Toiviainen on otettu musiikin laitoksen akatemiaprofessorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2018. Määräaikaisuuden perusteena ovat tutkimustehtävät Suomen Akatemian päätöksen mukaisesti.

FT Petri Toiviaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen professorin, musiikki, palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2014–31.12.2018.

Dekaani Petri Karosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Muiris Ó Laoire on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 20.1.–30.4.2014. Määräaikaisuuden perusteena on ulkomaisen professorin vierailu liittyen Kielikoulutuspolitiikan verkoston vähemmistöjä koskevaan teemaan.

FT Jonna Vuoskoski on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 3.2.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Surun suloisuus: Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen kielen taidon kehittäminen ja arviointi terveydenhuollon alalla -hanke.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA David Ellison on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 3.2.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka.

FM Pasi Saari on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 20.1.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Maija Penttinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 3.2.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineistojen käsittely The Fifth Estate: The Evolution and Effects of the Communicative Power of Online Social Networks in Finland - hankkeessa.

MA Diyako Rahmani on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 3.2.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on dekaanin päätös määräaikaisten tutkimusavustajien palkkaamisesta 27.11.2013.

25.2.2014 (2/2014)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Pertti Ahonen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT Sari Pöyhönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, palvelussuhteeseen 1.2.2014 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Tiina Lammervolle on myönnetty osittainen työstä vapautus (55,2 %) soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteesta ajalle 17.3.–31.12.2014.

FT Samu Niskanen on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.3.2014–29.2.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa.

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2014–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointia koskeva selvityshanke.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Miina Kaarkoskelle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.3.–31.12.2014.

Bachelor in Economics Sandra Lubinaite on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 75 %) ajalle 3.2.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / When Industrial Clusters Stop Growing.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Silja Pirkola on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.2.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen ja Viron oppijansuomen ja -viron korpushankkeissa tuotettujen aineistojenkoodaus ja annotointi.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Jaana Alila on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.2.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Dialuki / ISIS -hankkeiden loppuunsaattaminen.

FM Eeva-Leena Haapakankaalle on myönnetty työstä vapautus tutkimusavustajan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 20.3.–31.12.2014.

FL Sari Ahola on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 10.3.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lammervo.

MA Ghulam Khushik on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.2.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Dialuki-hankkeen aineistojen viimeistely; tutkimusaineiston digitointi- ja litterointityö.

FM Maija Lappalaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkimusavustajan määräaikaisesta työsuhteesta ajalle 1.2.–31.8.2014.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Kristiina Tolvanen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 20 %) ajalle 3.3.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Irtisanoutumiset

Osastosihteeri Kerttu Käkönen on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta 1.5.2014 lukien.

FT Maare Paloheimo on sanoutunut irti tiedekunnan tutkijatohtorin, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.4.2014 lukien.

FM Pasi Saari on sanoutunut irti musiikin laitoksen tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta 17.2.2014 lukien.

1.4.2014 (3/2014)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Merkantti Merja Heikkinen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen toimistosihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–30.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaan sijaisuus / Riipinen.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Datajournalismin työkäytännöt -tutkimushanke (HS-säätiö).

FL Alexei Lobski on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, venäjän kieli ja kulttuuri, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT Tamás Szabó on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2014–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on EU / Marie Curie -sopimus ajalle 1.4.2014–31.3.2016 / Finding own words - In the search of non-authoritative education in Hungary. Metadiscourses, identities and strategies in students’ and teachers’ interactive practices in standard and alternative settings.

HuK Teija Tatti on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.3.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Heidi Vaarala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielitaidon arviointi, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.2014–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kielitaidon arvioinnin kehittäminen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa -selvityshanke.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Jarmo Taskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.3.–17.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen määräaikaisissa hankkeissa avustaminen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Anne-Maija Malmisalo-Lensu on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 2.5.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampuksen kesäleirin projektisihteerin tehtävät.

FM Saija-Riikka Peuronen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteen ajalle 1.9.2014–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Sanna Klemetti on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sanoja ilman sanoja -projektin tutkimusaineiston analysoiminen.

Fil. yo Oskari Koskela on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 2.–30.6. ja 1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on kuuntelukokemuksen tutkiminen ryhmähaastattelumenetelmällä.

Fil. yo Olli Moilanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on North-South-South -vaihto-ohjelman aikana Afrikassa kerätyn tutkimusaineiston (videotallenteet) esianalysointi, luokittelu, tallentaminen ja metadatan luominen.

HuK Sigri Sauna-aho on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 2.–30.6.2014 ja 1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on North-South-South -vaihto-ohjelman aikana Afrikassa kerätyn tutkimusaineiston (videotallenteet) esianalysointi, luokittelu, tallentaminen ja metadatan luominen.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FL Sari Ahola on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 10.3.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lammervo.

FM Heidi Löytynoja on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahola.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

LuK Seppo Hornytzkyj on otettu laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 30 %) ajalle 3.3.–30.6.2014 ja 1.8.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely määräaikaisessa TEKES-hankkeessa RECENART.

Medianomi, fil. yo Lilli Mustajärvi on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Katariina Pesonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Nina Ylinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.3.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin tutkimuksen uutisportaali -hanke (HS-säätiö).

Irtisanoutumiset

FT Niina Lilja on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2014 lukien.

22.4.2014 (4/2014)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Vinoo Alluri on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on akatemiaprofessori Petri Toiviaisen hanke Musiikin kognition dynamiikka.

FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2014–31.7.2015.

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Hallila.

FT Tapani Huovilalle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäolo 40 %) viestintätieteiden laitoksen lehtorin, journalistiikka, palvelussuhteesta ajalle 1.5.2014–30.4.2015.

FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, museologia ja etnologia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT Panu Nykänen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 80 %) ajalle 2.6.2014–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Toimialaklustereiden tuho: käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

FM Juhana Salonen on otettu kielten laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.2014–30.4.2018. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen keskuksessa meneillään oleva suomalaisten viittomakielten korpusprojekti, jonka tavoitteena on kerätä viittomakielistä aineistoa, annotoida se ja saattaa se muotoon, joka on tutkijoiden käytettävissä metatietoineen sijoitettuna CSC:n palvelimelle.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Konsta Kajander on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuskeskittymässä toimivien hankkeiden ja tutkijoiden avustaminen.

HuK Johanna Koivisto on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.4.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Juuso Marttila on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Anni Aarnio on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.5.–4.7.2014 ja 1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Saija-Riikka Peuroselle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 10.6.2014–22.4.2015.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Ilona Laakkonen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Jenni Lindfors on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.6.–1.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Matias Lievonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media -tutkimushanke (HS-säätiö), Expectation julkaisujen laatiminen.

Fil. yo Maija Penttinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on EJTA 2014 -konferenssin käytännön järjestelyt.

Irtisanoutumiset

FT Raimo Salokangas on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen professorin, journalistiikka, palvelussuhteesta 1.1.2015 lukien.

27.5.2014 (5/2014)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT, dosentti Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Tiina Kinnunen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 10 %) ajalle 1.9.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hankkeen Wartime Visions of the Future (1.9.2013–31.8.2017) johtajana toimiminen.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Laura Asunta on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt.

FT Helena Höylä on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Pitkänen-Huhta.

FT Saara Jäntti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on uuden hankkeen aloittamiseen tarvittavan aineiston keruu ja järjestäminen.

PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mikkonen.

FM Pauliina Nyman-Koskinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lahtinen.

FT Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän tutkimuksen kehittäminen (työskentely professori Vosin PEP-hankkeessa) ja viestintätieteiden laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt.

FM Sari Laapotille on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 2.6.–31.12.2014.

FT Sinikka Lahtiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteesta ajalle 31.7.2014–31.7.2015.

FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt.

HuK Outi Pippuri on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 80 %) ajalle 1.7.2014–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / ProGram.

FT Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen professorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Kalaja.

FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan puheviestinnän professorin tehtävän hoitaminen ja opetusresurssien vahvistaminen.

FT Marko Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt.

FT Riikka Ullakonoja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tehtäväjärjestelyt professori Pietikäisen tutkimusvapaan aikana sekä laitoksen eri oppiaineiden fonetiikan tutkimuksen hankkeistaminen ja rahoitushakemuksen laatiminen.

FM Panu Uotila on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, journalistiikka, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Heidi Clee on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 25.7.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Mona Rautelin on otettu tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.6.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Kurittamista vai väkivaltaa.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.6.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

MA Saeed Karimi Aghdam Ordaklou on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Fil. yo Jouni Kauppinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Maiju Paldan on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.5.–19.6.2014 ja ajalle 4.8.–26.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Marja Virtanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.5.–11.6.2014 ja ajalle 4.8.–3.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Iballa Burunat on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Martin Hartmann on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Sara Kolomainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 19.5.–20.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Surun suloisuus: Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineistojen luokittelu, analysointi ja datahallinta.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Siiri Lehtonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 19.5–20.7.2014 ja ajalle 4.8.–4.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

10.6.2014 (6/2014)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Judit Hahn on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Jean-Michel Kalmbach on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ranskan kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Mika Lähteenmäki on otettu kielten laitoksen professorin, venäjän kieli ja kulttuuri, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT Minna Suni on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Natalia Turunen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, venäjän kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Mari Aro on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lilja.

FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, palvelussuhteesta ajalle 1.9.2014–31.7.2015.

FT Outi Fingerroosille on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2014–31.7.2016.

FT Samu Kytölä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity.

FM Hannele Välipakka on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -hanke.

FM Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Emily Carlson on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Irtisanoutumiset

PhD Simo Määttä on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistotutkijan, diskurssintutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2014 lukien.

27.8.2014 (7/2014)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt

FT Anne Mäntynen on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Luukka.

VTT, dosentti Sirpa Tenhunen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, etnologia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Kustaa H. J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Kaisa Hiltunen on otettu humanistisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattorin (osa-aikainen 45 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 11.8.–30.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuuri -hankkeen monipuoliset koordinointitehtävät.

FT, dosentti Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tenhunen.

FT Saara Jäntti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisista draamaprojekteista.

FM Janne Kekäläinen on otettu musiikin laitoksen projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on TEKES-hanke / SmartHand – Wearable touch based interfaces for ubiquitous music technology.

HuK Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

HuK Nea Kukkonen on otettu humanistisen tiedekunnan tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 11.8.–14.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Creative Writing: Pedagogy and Well-Being -konferenssin järjestelytehtävät.

FT Sari Kuuva on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Elämäntansseja – Tunteet visuaalisessa taiteessa ja kulttuurissa.

FT Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tiedon ja taitojen rakentuminen luokkahuonevuorovaikutuksessa.

Viittomakielentulkki Minttu Laine on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.

FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito.

HuK Sanna-Kaisa Launonen on otettu humanistisen tiedekunnan tutkimusavustajan (osa-aikainen 60 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteinen pelitutkimusverkosto -hanke.

FT Sanna Lehtonen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on soveltavan kielitieteen oppiaineen tehtäväjärjestelyt.

FT, dosentti Tuuli Lähdesmäki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2019. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Suomen Akatemian akatemiatutkijan hanke / Politiikat, affektit ja toimijuus eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa.

FT Johanna Maksimainen on otettu tiedekunnan tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Hyvinvoinnin ympäristöt ja Nuorisokulttuurit ja suomalaisen yhteiskunnan muutos -hankkeiden suunnittelu ja rahoitushakemusten laadinta.

FT, dosentti Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2019. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Suomen Akatemian akatemiatutkijan hanke / Poikkikansallisten verkostojen synty: neuvostoliittolaiset yhteydet länteen

PhD Patricia Moore on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework. Ulkomaalaisen post doc -tutkijan vierailu.

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on kolmen konferenssin projektisihteerinä toimiminen.

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi.

FT, dosentti Anne Pitkänen-Huhdalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2014–31.7.2015.

FM Mitra Raappanalle on myönnetty osittainen työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.8.–31.12.2014.

YTM Paula Salenius on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Taina Tammelin-Laine on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

VTT, dosentti Sirpa Tenhunen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Fingerroos.

VTT, dosentti Sirpa Tenhuselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonlehtorin, etnologia palvelussuhteesta ajalle 1.9.2014–31.7.2016.

FM Juha Tepolle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta ajalle 18.8.–19.12.2014.

FM Esa Viirret on otettu musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on TEKES-hanke / SmartHand – Wearable touch based interfaces for ubiquitous music technology.

FT Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity.

Viittomakielentulkki (AMK) Veera Wusu on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Kirsi-Maria Hytönen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FT Kirsi-Maria Hytönen on otettu tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Pekka Junkala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Tuomas Laine-Frigren on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Halmesvirran EU-hankkeen valmistelu.

Bachelor of Economics Sandra Lubinaite on otettu tutkimusavustajan (50 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena Suomen Akatemian hanke / When Industrial Clusters Stop Growing.

FM Antti Malinen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Anna Niiranen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Silja Pitkänen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Poikkikansallisten verkostojen synty: neuvostoliittolaiset yhteydet länteen.

FM Matti Roitto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.2014–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessissa.

HuK Jarmo Taskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / When Industrial Clusters Stop Growing.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Joseph McVeigh on otettu yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / McCambridge.

FM Maiju Partanen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Fil. yo Pauliina Sopanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitokselta annettavat toimeksiannot sekä erityisesti Child2Ling -projektiin liittyvät tutkimusta avustavat tehtävät.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Monika Benedek on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Sara Kolomainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–14.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Surun suloisuus: Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Music Mining Plant.

MSc Katharina Schäfer on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen varajohtajan Taina Saarisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

KM Nina Sivunen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on opetushallituksen kehittämishanke suomalaisen viittomakielen sisällyttämiseksi Yleisiin kielitutkintoihin.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Laura Aineslahti on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on RECENART-projekti.

FM Tero Kerttula on otettu tohtorikoulutettavan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Medianomi, fil. yo Lilli Mustajärvi on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Leena Mikkolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Matias Lievonen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Ville Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Nina Ylinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin tutkimuksen uutisportaali -hanke (HS-säätiö).

17.9.2014 (8/2014)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Elias Yitbarek Alemayehu on otettu historian ja etnologian laitoksen junior visiting professorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yksikön tutkimustoiminnan kehittäminen kansainvälisessä kontekstissa.

FM Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FT Jakub Kujawinski on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renssanssissa.

FM Malgorzata Lahti on otettu humanistisen tiedekunnan projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.11.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on hankehakemuksen valmistelu aihepiiristä ”Shared interpersonal communication competence in global multiprofessional teaming”.

HuK Emilia Lakka on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT, dosentti Simo Mikkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.9.2014–31.12.2015.

Yo-merkonomi Helen Niskaselle on myönnetty palkaton työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta ajalle 22.9.2014–31.5.2015.

PsT Vesa Putkinen on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Surun suloisuus: Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Anni Aarnio on otettu harjoittelijan (osa-aikainen 60 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Elina Bertel on otettu tutkimusavustajan (55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen eri hankkeissa.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Master of Biology Marina Kliuchko on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 16.9.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Kaisa Laitinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä.

FT Maria Merisalo-Lassila on otettu tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–30.11.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin tutkimuksen uutisportaali -hanke.

15.10.2014 (9/2014)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Kati Dlaskelle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 12.12.2014–31.8.2015.

FT Ulla Koskinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö / Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

Tradenomi Mirva Lehtonen on otettu tiedekunnan palveluskeskuksen osastosihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 29.9.2014–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Kuivalainen.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Petteri Impola on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 26.1.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Viliina Jyrinki on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Danny De Weerdt on otettu tohtorikoulutettavan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Outi Etuaho on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 50 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity: (Dis)identification in social media.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FL Sari Ahola on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lammervo.

FM Heidi Löytynoja on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahola.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Judy Huang on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 50 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Intercultural Communication -projektit.

HuK Maziar Attarieh on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 50 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Intercultural Communication -projektit.

Fil. yo Maija Penttinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2014. Määräaikaisuuden on perusteena on Testing the communicative power of Facebook ad hoc groups -tutkimusprojekti.

Irtisanoutumiset

Fil. mag. Hans Jörgen Boe on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, pohjoismainen filologia (ulkom.), palvelussuhteesta 1.9.2015 lukien.

FT Tuula Hirvonen on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.

FT Maisa Martin on sanoutunut irti kielten laitoksen professorin, suomen kieli, palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.

FT Samu Niskanen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistotutkijan, latinan kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.10.2014 lukien.

PhD Habiba Sebkhi on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonopettajan, ranskan kieli, palvelussuhteesta 2.9.2014 lukien.

12.11.2014 (10/2014)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Erkki Huovinen on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 17.11.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Eerola.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 60 %) ajalle 1.1.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Huovila.

FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.–31.1.2015. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito.

FM Sini Lemmetty on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

Kaup.tiet. yo Heikki Parkkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on YKI-korpuksen portaalin rakentamisen loppuun saattaminen ja etäohjauksen muotoja tukevan sähköisen alustan rakentaminen.

FM Anna Puupponen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen korpuksen koostaminen.

FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan vahvistaminen ja lisäksi puheviestinnän oppiaineen opetustehtäviä.

FT Kai Tuurille on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäolo 25 %) musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.1.–28.2.2015.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Elina Eronen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 27.10.2014–31.1.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

KM Antti Kronqvist on otettu yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / De Weerdt.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FL Sari Aholalle on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijan palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.7.2015.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Ville Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.1.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Nina Ylinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin tutkimuksen uutisportaali -hanke (HS-säätiö).

10.12.2014 (11/2014)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Laura Aineslahti on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena suunnittelu- ja kehittämistehtävät Tekesin määräaikaisessa RECENART -projektissa.

PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.11.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen ulkopolitiikka kansallisten parlamenttien haasteena, 1914–2014.

FM Reetta Karjalainen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FL Tiina Koivulahti on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on suunnittelu- ja kehittämistehtävät Tekesin määräaikaisessa RECENART -projektissa.

FT, dosentti Sofia Kotilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Normaalikoulun historiahanke (jatkorahoitus).

FM Sari Laapotille on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.12.2015.

FT Maria Lassila-Merisalo on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.12.2014–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Helsingin Sanomain Säätiön stipendiaattiohjelmien vaikutukset -hanke.

Viittomakielentulkki Minttu Laineelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–30.6.2015.

FT, dosentti Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian Yhteiskunnan historian huippuyksikköhanke, jatkorahoitus ajalle 2015–2017.

YTT Kaarina Nikunen on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015 tai siihen asti kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on vuonna 2016 pidettävien kansainvälisten konferenssien järjestelyt ja vuonna 2016 alkavan kansainvälisen maisteriohjelman käynnistäminen.

FT Maili Pörhölälle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 20 %) viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, puheviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.7.2015.

HuK Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–8.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mäkikangas.

HuK Tiina Rinteelle on myönnetty palkaton työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–8.5.2015.

FT Antti Räihä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Identiteetit, kulttuuri ja valtionrakennus. Alueelliset erityispiirteet varhaismodernin ajan Ruotsissa, Venäjällä ja Suomen suuriruhtinaskunnassa 1720-luvulta 1840-luvulle.

FT Ville Sarkamo on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Sota-ajan tulevaisuusvisiot.

Fil. yo Pauliina Sopanen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (työssäoloaika 80 %) ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitokselta annettavat toimeksiannot sekä erityisesti Child2Ling -projektiin liittyvät tutkimusta avustavat tehtävät.

HuK Teija Tatti on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–8.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Rinne.

FM Juha Tepolle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta ajalle 9.2.–8.5.2015.

FT Riikka Ullakonoja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Svenska Litteratursällskapetin rahoittama Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk -projekti.

FT, dosentti Jorma Wilmi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ojala sekä toimiminen laitoksen tilaushankkeiden koordinaattorina.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Danny de Weerdtille on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, palvelussuhteesta, ajalle 1.1.–31.12.2015.

Viittomakielentulkki (AMK) Veera Wusu on otettu viittomakielen tulkin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Laine.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Heidi Löytynojalle on myönnetty työstä vapautus projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 27.1.–31.7.2015.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Jonne Arjoranta on otettu tohtorikoulutettavan, digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

LuK Seppo Hornytzkyj on otettu laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.12.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely määräaikaisessa TEKES-hankkeessa RECENART.