29.07.2016

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2015

 

28.1.2015 (1/2015)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.

FT Marko Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Laura Asunta on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.

FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe.

FT Tiina Hemminki on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

FT Tiina Hemmingille on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 2.1.–5.8.2015.

FT Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, viestintätieteet, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan palvelussuhteeseen 1.2.2015 alkaen toistaiseksi.

FM Helena Lonkila on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen yliopistonopettajan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.2.2015–31.7.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksen (KUOMA) ensimmäisen pilotointivaiheen loppuun saattaminen, arviointi ja jatkosuunnittelu.

FT Antti Malinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

FT Pasi Nevalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

FT Petri Talvitie on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

FM Saana Tammisto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusinfrastruktuurinhankkeen pilotointi.

FM Sanna Tawah on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

YTT Jouni Tilli on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on professori Pertti Ahosen hanke, jonka tutkimus niveltyy läheisesti laitoksen Postwar Studies -tutkimuskeskittymän työhön.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Jyri Mäkelä on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Anna Niiranen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Nooa Nykänen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, työssäoloaika 70 %) ajalle 15.1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: Käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

FM Jarmo Taskinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: Käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

FM Riina Turunen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Aarni Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Saeed Karimi Aghdam Ordaklou on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Maria Kautonen on otettu tohtorikoulutettavan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.2.2015–31.1.2018. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Eva Kottonen on otettu tohtorikoulutettavan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

MA Petra Linderoos on otettu tohtorikoulutettavan, saksan kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Martin Hartmann on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Antti Peltomaa on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin hanke / SmartHand – Wearable touch based interfaces for ubiquitous music technology.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Mari Kivijärvi on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Heidi Kosonen on otettu tohtorikoulutettavan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Margarethe Olbertz-Siitonen on otettu yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kulttuurienvälisen viestinnän monipuoliset opetustehtävät.

FM Mitra Raappana on otettu tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Mélodine Sommier on otettu tohtorikoulutettavan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Irtisanoutumiset

FT Susanna Niiranen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.2.2015 lukien.

25.2.2015 (2/2015)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT, dosentti Taina Saarinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, palvelussuhteeseen 1.3.2015 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Kaisa Ahvenjärvelle on myönnetty työstä vapautus yliopistonopettajan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajalle 1.1.2015–13.1.2016.

HuK Maziar Attarieh on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.3.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Horizon2020 -hankehakemusten valmistelussa avustaminen.

HuK Flora Galy-Badenas on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.3.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Intercultural Communication -projektit.

FM Aino-Kaisa Koistinen on otettu tiedekunnan projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.2.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on säätiörahoitteisen hankkeen Abusive Sexuality and Sexual Violence in Contemporary Culture -tutkimusantologian toimitustyö ja VIBRANT-hankkeen suunnittelun ja rahoitushakemuksen laadinnan koordinointi.

FM Saara-Maija Kontturi on otettu historian ja etnologian laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on professori Vilkunan avustaminen tutkimuksen edistämisessä sekä tutkimuksen tehokkaassa käynnistämisessä.

HuK Tomi Muhonen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.2.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Löytynoja.

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi.

FM Matti Roitto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Jane ja Aatos Erkon säätiön hanke / Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890 – 2020.

HuK Karoliina Ruuskanen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 9.2.–8.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Tatjana Rynkänen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.3.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Venäjänkielisten vähemmistöjen tutkimukseen keskittyvän tutkimusverkoston rakentaminen -hanke.

FT Sari Sulkuselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.3.–31.12.2015.

FT Heidi Vaarala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Kielikoulutuspolitiikan verkosto.

HuK Nina Ylinen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen, työssäoloaika 30 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Journalism Research News Portal –hanke; portaalin rakentaminen, ylläpitäminen ja päivittäminen.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Miina Kaarkoski on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.2015–28.2.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Mitra Raappanalle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 13.4.–31.12.2015.

Irtisanoutumiset

Yo-merkonomi Helen Niskanen on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta 1.6.2015 lukien.

 

18.3.2015 (3/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Elias Yitbarek Alemayehu on otettu historian ja etnologian laitoksen junior visiting professorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 7.4.–7.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan kehittäminen kansainvälisessä kontekstissa.

FT Kati Dlaske on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Monikielisyys ja periferia.

HuK Anna Kantanen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusta avustavat, historiapainotteiset tehtävät.

FM Reetta Karjalainen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Aino-Kaisa Koistinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on nykykulttuurin hankkeiden valmistelu ja koordinointi.

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Löytynoja.

Sosionomi (AMK) Martti Särkkä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusta avustavat, etnologiapainotteiset tehtävät.

HuK Joonas Tammela on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuskeskittymien viestintään painottuvat avustavat tehtävät.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Safa Solati on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 9.3.–8.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkiterapian pilottitutkimus: kliininen improvisaatio, siihen kytkeytyvät ilmaisu- ja vuorovaikutusprosessit sekä musiikillinen käyttäytyminen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Aleksi Koski on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa -hanke.

VTM Petro Poutanen on otettu projektitutkijan (osa-aikainen, 50 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Transparency of New forms of Media Advertising Online -hanke.

 

22.4.2015 (4/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Kati Dlaske on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2015–31.3.2019. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe.

FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016.

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mika Hallila.

FT Tuomo Hiippala on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Kati Dlaske.

Fil. yo Helena Hirvinen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 13.4.–14.6.2015 ja 3.8.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kahden tutkimushankkeen (Tekes ja Kone) valmistelussa avustaminen: tiedonkeruu, koordinointi ja hakemusten laatimiseen osallistuminen.

LuK Seppo Hornytzkyj on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laboratorioinsinöörin, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 17.8.–20.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin hanke RECENART.

FT Kirsi-Maria Hytönen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Pekka Junkala on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Viliina Jyrinki on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

HuK Oskari Koskela on otettu musiikin laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on videomuotoisen eletutkimusaineiston analysointi subjektiivisella parivertailulla.

HuK Kaisa Laitinen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke. Aineiston käsittely ja analysointi sekä hankkeen raportoinnissa avustaminen.

Tradenomi Mirva Lehtoselle on myönnetty osittainen työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.5.–31.12.2015.

FM Laura-Mari Manninen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.5.2015–11.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Heli Niskanen.

HuK Tomi Muhonen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FL Heli Niskaselle on myönnetty työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteesta ajalle 1.6.2015–11.4.2016.

Yo-merkonomi Ritva Puikkoselle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) tiedekunnan palvelukeskuksen henkilöstösihteerin palvelussuhteesta 1.8.2015 alkaen.

FT Sari Pöyhöselle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, palvelussuhteesta ajalle 20.4.–30.6.2015.

Bachelor of Physics Houra Saghafifar on otettu musiikin laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kuorotutkimuksessa kerätyn EEG-aineiston analysointi.

YTM Paula Salenius on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Maiju Hirvonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 27.4.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Taru Paavolainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 27.7.–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Kati Dlaskelle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.4.–31.12.2015.

FT Kati Dlaskelle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.9.–24.10.2015.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Ville Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.4.–31.5.2015.  Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

 

27.5.2015 (5/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016.

Fil. yo Juho Hakola on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 18.5.–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Erkki Huovinen on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tuomas Eerola.

FT Erkki Huoviselle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016.

FT Teemu Häkkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.2015–30.4.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen ulkopolitiikka.

HuK Pasi Ikonen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kahden hankehakemuksen (TEKES ja Kone) valmisteluissa avustaminen: tiedonkeruu hakemuksia varten, koordinointi ja hakemusten laatimiseen osallistuminen.

FT Vesa Jarvalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016.

FM Anne-Laure Kiviniemi on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ranskan kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa -hanke sekä Droonijournalismi: kauko-ohjattavien kopterikameroiden journalistinen käyttö -hanke. Hankkeiden käynnistäminen.

FM Ilona Laakkonen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–3.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.11.2015–30.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja naisille Addis Abebassa Etiopiassa.

MA Petra Linderoos on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, saksan kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.7.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Niina Malinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.6.–14.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on YKI-korpuksen aineiston käsittely sekä kesän ajan työtehtävät.

FM Joseph McVeigh on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

HTT Susanna Myllylä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja naisille Addis Abebassa Etiopiassa.

FM Niina Niskala on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kahden hankehakemuksen suunnittelu ja hakemusten laatimiseen osallistuminen.

FM Pauliina Nyman-Koskinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

KTM Sanna Pollari on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteeseen 1.5.2015 alkaen toistaiseksi.

FT Tiina Räisänen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Ammatilliset viestintärepertuaarit: Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät.

FT Suvi Saarikallio on otettu musiikin laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustehtävät Suomen Akatemian päätöksen mukaisesti.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Imam Mahmoud Hassen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 6.8.–7.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Urban Renewal.

YTM Riitta Koikkalainen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely akatemiatutkija Fingeroosin Perhepamfletti -julkaisuhankkeessa.

FM Nooa Nykänen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho.

MSc Yonas Alemayehu Soressa on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 6.8.–7.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Urban Renewal.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Helena Höylä on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampuksen toiminnan koordinointi.

Yo Juho Korvola on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–3.7.2015 ja 27.7.–26.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Yo Henri Nieminen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.5.–5.7.2015 ja 3.8.–13.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Nina Reiman on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015.  Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Aija Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Emmi Heinonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 18.5.–7.6.2015 ja 15.6–24.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Nelli Miettinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 18.5.–3.7.2015 ja 13.7.–21.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Salme Korkala on otettu yliopistonopettajan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 18.5–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on lehtori Tarja Valkosen tehtävien hoitaminen (pääosin) työstä vapautuksen aikana.

FM Matias Lievonen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Irtisanoutumiset

FT Sinikka Lahtinen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteesta 1.5.2015 lukien.

FT Elina Tergujeff on sanoutunut irti kielten laitoksen suunnittelijan määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.

 

10.6.2015 (6/2015)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT, dosentti Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Piia Einonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

FT Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

FT Sanna Lehtonen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, soveltava kielitiede, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

FT, dosentti Heli Valtonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT, dosentti Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Eilola.

FT Tapani Huovilalle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 40 %) viestintätieteiden laitoksen lehtorin, tiedotusoppi, palvelussuhteesta ajalle 1.5.–31.10.2015.

FT Pilvi Hämeenaho on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Koulua ja elämää varten. Kulttuuristen käytäntöjen merkitykset kodin, koulun ja psykiatrisen hoidon ammattilaisten yhteistyössä.

FT Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2020. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian määräaikainen hanke / Liittoutumattomuuden alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945–1989.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

FT Samu Kytölä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Leila Kääntä.

FT Kaisa Mäki-Petäjä on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidekasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (työssäoloaika 80 %) ajalle 1.9.2015–30.4.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tarja Pääjoki.

Viittomakielentulkki Minttu Laineelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteesta ajalle 1.7.–31.8.2015.

FT Riikka Nissi on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sari Sulkunen.

FT Tarja Pääjoelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 20 %) taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteesta ajalle 1.9.2015–30.4.2017.

FT Arja Turunen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Kuinka poliittisesta tuli henkilökohtaista. Käytännön feminismi Suomessa.

FM Antti Ylikiiskilä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on ruotsin kielen oppiaineen tehtäväjärjestelyt yliopistonlehtori Sinikka Lahtisen irtisanouduttua tehtävästään 1.5.2015 lukien.

FM Anna-Kaisa Ylitalo on otettu musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.3.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Nuotinluku: silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Henna-Riikka Pennanen on otettu tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Simo Mikkonen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Margarethe Olbertz-Siitonen on otettu tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely pohjoismaisessa tutkimusverkostossa Learning in the Wild.

FM Jessica Rosenberg on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mikko Kuronen.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Master of Biology Marina Kliuchko on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka.

FM Nina Loimusalo on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.2015–31.10.2017. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Milja Leskinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Irtisanoutumiset

FT Annette Winter-Tarvainen on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, saksan kieli (ulkom.), palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.

 

26.8.2015 (7/2015)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT, dosentti Risto Niemi-Pynttäri on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonlehtorin, kirjallisuus, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FL Sari Ahola on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Yleisiin kielitutkintoihin liittyvät tehtäväjärjestelyt.

FT Jonne Arjoranta on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.2015–30.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty.

FM Eeva-Leena Haapakangas on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Dialuki-hanke: aineiston keruussa käytettävien englannin kielen testien ja motivaatiokyselyiden koostaminen.

FT Irma Hirsjärvi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FT Mari Honko on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Minna Suni.

FM Piia Jäntti on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity.

YTM Riitta Koikkalainen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.11.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FT Katja Kontturi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (työssäoloaika 25 %, 1.1.–31.5.2018 30 %) ajalle 1.9.2015–31.5.2018. Määräaikaisuuden perusteena on EU-hanke / NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat.

FM Niina Malinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.8–31.12.2015.  Määräaikaisuuden perusteena on YKI-korpuksen aineiston käsittely.

FT Katja Mäkinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2019. Määräaikaisuuden perusteena on EU-hanke / Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU (EUROHERIT).

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Yleisiin kielitutkintoihin liittyvät tehtäväjärjestelyt sekä Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen.

YTM Laura Parkkinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FT, dosentti Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen professorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sirpa Leppänen.

FT Sari Pöyhöselle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, palvelussuhteesta ajalle 27.7.–30.9.2015.

FM Maria Ruotsalainen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FT Pasi Saari on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka.

FT, dosentti Minna Suni on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva professorin tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito.

FT Taina Tammelin-Laine on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama määräaikainen Kielitaidon lähtötason arviointi -hanke.

FM Ate Tervonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Kaisa Ahvenjärvi.

FT Tuula Vaarakallio on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.11.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FM Kai Ylinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Monimuoto-opetushankkeen koordinointi, pilotointi sekä käynnistäminen.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Tuomas Laine-Frigren on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.2015–29.2.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Häpeällisen epäsopuisa perhe-elämä: Suomalainen perheväkivalta 1890–1930.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Benjamin Hübbe on otettu tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sibeliuksen juhlavuosi 2015, konserttien tekninen toteutus. SmartHand -hankkeen tekninen tuki sekä Play-hanke (JAMK), pelillisyyteen pohjautuvien oppimisympäristöjen rakentaminen.

HuK Milla Sirén on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Multi-instrumentalismia käsittelevässä tutkimushankkeessa kerätyn haastatteluaineiston litteroiminen ja tutkimusartikkelin pohjustaminen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Cheng Zeng on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 29.6.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä kulttuurienvälisen viestinnän opetustehtäviä.

MA Diyako Rahmani on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 29.6.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä kulttuurienvälisen viestinnän opetustehtäviä.

Irtisanoutumiset

PhD Tiina Lammervo on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.

FT Petri Talvitie on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.9.2015 lukien.

 

16.9.2015 (8/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Saara Juutinen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 14.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

KM Antti Kronqvist on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on oppiaineen tehtäväjärjestelyt.

FT Karoliina Kähmi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (työssäoloaika 25 %, 1.1.–31.5.2018 30 %) ajalle 1.9.2015–31.5.2018. Määräaikaisuuden perusteena on EU-hanke / NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat.

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

KM Anu Palojärvi on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Tvåspråkig pedagogik viden finskspråkig daghemsavdelning -projekti. 

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Kristiina Skinnari on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, työssäoloaika 20 %) ajalle 1.10.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on ConCLIL:in jatkohankkeen valmistelu- ja päivitystyöt.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Houda Ben Hamouda on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–14.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen ulkopolitiikka kansallisten parlamenttien haasteena.

FM Sanna Tawah on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–14.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

FM Ida Vesterinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena ovat tutkimusta avustavat tehtävät Suomen Akatemian hankkeessa Poikkikansallisten verkostojen synty ja Koneen Säätiön hankkeessa Menneisyyden tulkintojen äärellä.   

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Mari Aro on otettu tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 28.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kansainvälisen vertaisarvioidun artikkelin kirjoittaminen, yhden teemanumeron toimittaminen sekä rahoitushakemuksen valmistelu.

FM Marianna Penttilä on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 16.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Mover -hankkeen verkkokurssin tekeminen ja työelämäyhteydet sekä tutkimusta avustavat tehtävät Suomen Akatemian hankkeessa Peripheral Multilingualism.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Henna-Riikka Peltola on otettu yliopistonopettajan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Erkki Huovinen.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Nelli Miettinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 31.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylä Applied Language Studies -hankkeeseen liittyvät tukipalvelutehtävät.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Sirpa Korhonen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–15.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on viestintätieteiden yhteisten kandidaattiopintojen selvitystyö sekä koti- ja ulkomaisten yliopistojen benchmarking (haastattelut, aineiston analysointi ja raportointi).

FM Kaisa Laitinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke.

Irtisanoutumiset

FT Elina Tapio on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijatohtorin, suomalainen viittomakieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta 24.10.2015 lukien.


14.10.2015 (9/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Ulla Koskiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.12.2016.

FM Ilona Laakkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.–30.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on vuonna 2016 pidettävien kansainvälisten konferenssien järjestelyt ja vuonna 2016 alkavan kansainvälisen maisteriohjelman käynnistäminen.

FT, dosentti Tuija Saresma on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.2.–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

PsK Johanna Tuomisto on otettu musiikin laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 14.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Musiikilliset tunnetaidot -hanke.

FT Tiina Räisäselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.9.2015–23.4.2016.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Outi Rantamäki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 26.10.2015–31.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Helena Höylälle on myönnetty työstä vapautus suunnittelijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 26.11.–31.12.2015.

FT Margarethe Olbertz-Siitoselle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 16.11.–31.12.2015.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Henna Hietainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kulttuuriperintöalaan kuuluvan kirkollisen esineistöinventointijärjestelmän kehittäminen sekä pilotointi.

FM Kai Ylinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Monimuoto -opetushankkeen koordinointi, pilotointi ja käynnistäminen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Helena Hirvinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Droonijournalismi: kauko-ohjattavien kopterikameroiden journalistinen käyttö -hanke sekä Journalismin tutkimuksen uutisportaali.

FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteina ovat tutkimusaineiston analyysi ja yhteisartikkelin suunnitteleminen, lisäaineiston kerääminen (FERG-tutkimus) sekä hankehakemusten valmistelua.

HuK Margareta Salonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Media-analyysi Media Courage of Lyme Disease -tutkimukselle, koodaus ja datan syöttäminen SPSS-järjestelmään.

HuK Sari Sirviö on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, työssäoloaika 60 %) ajalle 1.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushanke.

Fil. yo Yanzhe Tang on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Media-analyysi Media Courage of Lyme Disease -tutkimukselle, koodaus ja datan syöttäminen SPSS-järjestelmään.

Fil. yo Saara Vilokkinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–15.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Young adults’ experiences of abusive relationships -tutkimushanke.

 

11.11.2015 (10/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Kati Dlaskelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (50 %) soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 25.10.–31.12.2015.

FT Anu Koskivirta on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2016–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus  / Jari Eilola.

FT Susanna Niiranen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.2.2016–31.8.2019. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Simo Mikkonen.

KM Anu Palojärvi on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning -projekti.

FT Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Vesa Jarva.

FM Pauliina Sopanen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, työssäoloaika 80 %) ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke Språkliga uppfattningar och praktike.

FT Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Sarah Emmons on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.1–30.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Irtisanoutumiset

FT Tapani Huovila on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen lehtorin, tiedotusoppi, palvelussuhteesta 1.11.2015 lukien.

 

9.12.2015 (11/2015)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Emanuel Da Silva on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on professori Sai Pietikäisen hankkeiden exit-suunnitelman ja uusien rahoitushakemusten valmistelu.

FT Marko Hakanen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2016–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (2012 - 2017) Yhteiskunnan historia.

FM Ville Häkkinen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Johan Kalmanlehto on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, taidekasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Heli Kananen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.2016–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (2012 - 2017) Yhteiskunnan historia.

FM Elina Kauppinen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Juha-Pekka Kilpiö on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Heidi Kosonen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–29.2.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Eva Kottonen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Jonna Kulju on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016.  Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Satu Kähkönen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on laitosrakenteen uudistusprosessi ja kevään opetustarve.

FT Karoliina Kähmille on myönnetty työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 15.12.2015–31.8.2016.

FM Juha Laakkonen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Saara Laakso on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Sari Laapotille on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.12.2016.

FM Laura-Mari Manninen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.4.–16.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Heli Niskanen.

FT Leena Mikkolalle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, palvelussuhteesta ajalle 9.11.–31.12.2015.

MA Noelle Park on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Antti Räihä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (2012 - 2017) Yhteiskunnan historia.

MA Sonya Sahradyan on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Jarmo Seppälä on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, taloushistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–31.10.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Merja Uotila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.2016–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (2012 - 2017) Yhteiskunnan historia.

FM Essi Varis on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Anna Niiranen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–31.10.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Anu Rissanen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Riina Turunen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Piia Jäntti on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity.

FM Anna Kaikkonen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.1.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

MA Saeed Karimi-Aghdam-Ordaklou on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Ella Taivassalo on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 16.11.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Terveydenhuollon Suomi-projektin avustavat tehtävät.

FM Aija Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Aleksi Koski on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–29.2.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Kunnallisalan Kehittämissäätiön hanke / Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa.

Irtisanoutumiset

FT Pirjo Markkola on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, palvelussuhteesta 1.1.2016 lukien.