29.07.2016

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2016

 

 

27.1.2016 (1/2016)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Anu Sivunen on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, puheviestintä, palvelussuhteeseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

TaT, dosentti Mikko Villi on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, journalistiikka, palvelussuhteeseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. 

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FL Sari Ahola on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.

FT Jonne Arjoranta on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.5.2016–30.4.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty (LUCID).

FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe.

FM Eeva Haapakangas on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on korkeakoulujen kielikeskusten kotimaisten kielten tarjontaselvitys.

FM Martin Hartmann on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Tuomo Hiippala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on post doc -rahoitushakemuksen valmistelu.

LuK Seppo Hornytzkyj on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, työssäoloaika 30 %) ajalle 11.1–10.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen TEKES-hanke RECENART.

FM Miina Kaarkoski on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2016–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen ulkopolitiikka kansallisten parlamenttien haasteena, 1914–2014.

FM Tero Kerttula on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Miika Kuha on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 16.7.2016–31.1.2017. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Jakub Kujawinski on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa.

FT, dosentti Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.2.–30.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja naisille.

FM Niina Malinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on YKI-korpuksen aineiston käsittely.

FT Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on päätoimittaja, filosofian tohtori (h.c.) Erkki Laatikaisen elämänkerran kirjoittaminen.

FM Tuire Oittinen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Eveliina Pennanen on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on syyslukukauden 2015 tehtävien loppuunsaattaminen: opintosuoritusten arviointi ja yhden maisteritutkielman ohjauksen viimeistely.

FT Matti Roitto on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2016–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama hanke / Demokratins Drivkrafter.

FM Mélodine Sommier on otettu humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Saana Tammisto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusinfrastruktuurihankkeen pilotointi.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Esa Viirret on otettu yliopistonopettajan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena ovat musiikkikasvatuksen oppiaineen opetustehtävät, valintakoejärjestelyt sekä kehitystyö.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil.yo Helena Hirvinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Uutisia ranteessa? Älykellojen soveltuvuus journalismiin -hanke sekä Englanninkielisen journalismin tutkimuksen uutispalvelun jatkoprojekti: Pohjois-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti.

FM Matias Lievonen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Elina Melgin on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, 50 %) ajalle 11.1.–13.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän opetusjärjestelyt professori Marita Vosin tutkimusvapaan aikana.

Irtisanoutumiset

Merkonomi (opisto) Marja-Leena Mäkinen on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta 1.1.2017 lukien.

 

24.2.2016 (2/2016)

Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2016–31.8.2018.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2016–30.9.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Vanhan Vaasan sairaalan historian kirjoittaminen.

Fil.yo Tuomas Leppisaari on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 10.2.–6.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Tuija Saresma on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Koneen Säätiön rahoittama hanke / Kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnittymisen affektiivisuutta ja materiaalisuutta tarkasteleva monitieteinen tutkimushanke.

FT Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2016–31.7.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Vesa Jarva.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Olli Turunen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Pasi Ikonen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.2.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Englanninkielisen journalismin tutkimuksen uutispalvelun jatkoprojekti: Pohjois-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti (JRN2).

FM Ville Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.4.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Anu Sivunen on otettu yliopistotutkijan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Enterprise Social Media and Communication Practice and Performance -hankehakemuksen valmistelu.

Irtisanoutumiset

FT Natalia Turunen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonlehtorin, venäjän kieli, palvelussuhteesta 1.8.2016 lukien.


23.3.2016 (3/2016)

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Pirita Frigren on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2016–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (2012–2017)  / Yhteiskunnan historia.

FT Mari Honko on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Minna Suni.

FM Tuomas Laine-Frigren on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sata vuotta Soteen -tutkimushankkeeseen (KSSHP/JY) liittyvät valmistelutehtävät.

FT Minna Suni on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.8.–31.12.2016, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes avoinna oleva professorin tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito.

FT Raija Vainiolle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen lehtorin, latinan kieli, palvelussuhteesta, ajalle 1.8.2016–31.7.2017.

FM Miikka Voutilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sata vuotta Soteen -tutkimushankkeeseen (KSSHP/JY) liittyvät valmistelutehtävät sekä Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (2012 - 2017) Yhteiskunnan historia.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Anne Häkkinen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.-31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.

Bachelor of Science Khoa Nguyen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 1.3.–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Riikka Nissi on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on kielten ja viestintätieteiden laitosten yhdistymisen valmistelu ja koordinointi.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Kuvataiteilija (AMK) Kristian Tuomainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Shawn Condon on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–30.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on viestintätiteiden laitoksen SOMERI -verkoston koordinointi, tiedon keruu hankehakemuksen valmisteluun sekä kirjallisuuskatsausten laatiminen.

FM Aino-Maria Ruggiero on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 1.3–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

 

20.4.2016 (4/2016)

Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Taina Juurakko-Paavola on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

KT Maria Ruohotie-Lyhty on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, soveltava kielitiede, palvelussuhteeseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2016–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Hallila.

FT Tuomo Hiippala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on soveltavan kielentutkimuksen profilointihankkeen Applied language studies for the changing society koordinointi- ja hakemusten valmistelutehtävät.

FM Miina Kaarkoskelle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.6.–31.8.2016.

FM Jonna Kuljulle on myönnetty työstä vapautus tiedekunnan tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 2.7.–31.12.2016.

PhD James Simpson on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen visiting professorin, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 11.7.–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on yksikön tutkimustoiminnan kehittäminen kansainvälisessä kontekstissa.

FT Minna Sunille on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.8.–31.12.2016.

FT Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and Superdiversity.

FM Jussi Visti on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan palvelussuhteeseen 16.5.2016 alkaen toistaiseksi.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Kaisa Anttila on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.4.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Miikka Koskiniemi on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–15.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: Käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

HuK Jemina Lakka on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–15.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely laitoksen tutkimuskeskittymissä.

HuK Jussi Lampinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–15.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely laitoksen tutkimuskeskittymissä.

HuK Lauri Niemistö on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–15.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely laitoksen tutkimuskeskittymissä.

HuK Heidi Nissinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–15.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely laitoksen tutkimuskeskittymissä.

HuK Pekka Pietilä on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.7.–31.10.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Laura McCambridgelle on myönnetty työstä vapautus yliopistonopettajan, englannin kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2016–31.7.2017.

FM Aija Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Imre Lahdelma on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.4.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Bachelor of Engineering IT Mikhail Rumiantcev on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Android- ja verkkoympäristöjen kehitystyö.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Mari Koskela on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Sari Kuuva on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Kulttuurisen monitieteisen mielenterveystutkimuksen verkoston (KMTT) tutkimushankkeen valmistelu.

FT Susanne Ylönen on otettu tutkijatohtorin, taidekasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.5.–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuksen edistäminen artikkelien viimeistelyllä julkaisukuntoon, hankehakemusten valmistelu, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusverkostotoimintaan osallistuminen sekä laitostehtävät.

Irtisanoutumiset

Merkonomi Anja Nevala on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta 1.4.2016 lukien.