20.12.2013

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2013

20.12.2013 (12/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Tiina Hemminki on otettu tiedekunnan amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Salminen.

FT Tuuli Lähdesmäki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FT Johanna Maksimainen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteinen tutkimushanke / Vilpittömät kuvat – visuaalinen toiseus ja taiteen muuttuvat tulkinnat.

FT Maili Pörhölä on otettu yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan puheviestinnän professuurin hoitaminen sekä opetusresurssien vahvistaminen.

FM Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Suni.

FT Marc Thompson on otettu musiikin laitoksen yliopistonlehtorin, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2018. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus /  Toiviainen.

Varadekaani Raine Koskimaan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian yhteiskunnan historian huippuyksikkö.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Pilvi Hämeenaho on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Miina Kaarkoski on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Jyri Mäkelä on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Matti Roitto on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Sanna Tawah on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Aarni Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Petra Linderoos on otettu tohtorikoulutettavan, saksan kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Saija-Riikka Peuronen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 80 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineistojen luokittelu, analysointi ja datahallinta sekä tekniset tukitehtävät.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Dmitri Leontjev on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Sanna Olkkonen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Jonne Arjoranta on otettu tohtorikoulutettavan, digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

YTM Marika Haikonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan infrastruktuurin kehittämishanke.

FL Tiina Koivulahti on otettu projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin RECENART-projekti.

FM Heidi Kosonen on otettu tohtorikoulutettavan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

MA Ljiljana Radosevic on otettu tohtorikoulutettavan, nykykulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusinfrastruktuurihankkeen pilotointi.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Leena Mikkolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Emmi Hyvönen on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän opetusresurssien vahvistaminen (Sari-Maarit Peltolan irtisanouduttua 1.11.2013 alkaen).

Tradenomi Mari Svahn on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineiston käsittely.

FM Kimmo Taiminen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

 

10.12.2013 (11/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

Fil.Dr. Elin Almér on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 2.1.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn.

FT Mari Bergroth on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 2.1.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn.

FT Birgitta Burger on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka.

FM Eeva-Leena Haapakangas on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on ISIS-hanke: Työikäisten maahanmuuttajien integrointi ja Suomen Akatemian hanke DIALUKI: Toisen vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi (raportointi).

FT Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Eilola.

Merkonomi Marja Konivuori on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen toimistosihteerin palvelussuhteeseen 1.1.2014 alkaen toistaiseksi.

PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Halmesvirta.

FT Satu Kähkönen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lähdesmäki.

FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.1.2014–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja naisille.

Kaup.tiet. yo Heikki Parkkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on elektronisen Apples-lehden alustan loppuunsaattaminen ja Yleiset kielitutkinnot -kielitestin aineistoja kokoavan YKI-korpuksen portaalin rakentaminen.

FT Sari Pöyhönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.1.–31.3.2014 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva professorin tehtävä täytetään.

FT Sari Pöyhöselle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen erikoistutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.3.2014.

FT Tuija Saresma on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Mikko Hiljanen on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Anu Koskivirralle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–28.2.2014.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Outi Pippuri on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 60 %) ajaksi 1.1.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / ProGram.

FM Miika Kuhalle on myönnetty palkaton työstä vapautus tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.11.2013–31.7.2014.

 

12.11.2013 (10/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Kaisa Ahvenjärvelle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, palvelussuhteesta, ajaksi 1.1.–31.12.2014.

FM Taru-Maija Heilala-Rasimov on otettu tiedekunnan suunnittelijan palvelussuhteeseen 1.11.2013 alkaen toistaiseksi.

VTT Ilona Pajarille on myönnetty työstä vapautus yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 21.11.2013–4.10.2014.

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi.

FT Jyrki Pöysälle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta, ajaksi 1.1.–30.6.2014.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Ulla Koskiselle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 20.1.–30.6.2014.

HuK Anna-Kaisa Ylikotila on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 27.1.–30.4.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Sari Ohranen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Härmälä.

Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Leena Mikkolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Tessa Horila on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Kimmo Taiminen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 4.11.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on HS-säätiö / hankehakemuksen valmistelu.

Irtisanoutumiset

FL Helena Mackay on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan palvelussuhteesta 1.1.2014 lukien.

 

15.10.2013 (9/2013)

Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakan päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Matti Asikainen on otettu musiikin laitoksen lehtorin, musiikki, palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) 1.10.2013 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

HuK Sanna Harjula on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteeseen 21.10.2013 alkaen toistaiseksi.

Fil. yo Leena Visakova on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 9.10.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Matti Mantila on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.10.2013–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Miika Kuha on otettu tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.2013–15.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa.

HuK Outi Pippuri on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 23.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Prosody and Grammar of Finnish Sign Language (ProGram).

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Titta Tiihonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 40 %) ajaksi 14.10.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Marika Haikonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–30.11.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

Fil. yo Kai Ylinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.10.2013–14.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Henna Jousmäki on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 23.9–25.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monikulttuurisen yhteistyön osaajaksi -hanke.

Irtisanoutumiset

FL Sari-Maarit Peltola on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.11.2013 lukien.

Viittomakielentulkki (AMK) Veera Wusu on sanoutunut irti kielten laitoksen viittomakielen tulkin määräaikaisesta palvelussuhteesta 7.11.2013 lukien.

 

17.9.2013 (8/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

Aleksandr Bagdasaroville on myönnetty osittainen työstä vapautus (työaika 58 %) musiikin laitoksen lehtorin (pianonsoitto) palvelussuhteesta 1.9.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe.

FM Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän tutkimuksen kehittäminen ja opetuksen turvaaminen henkilöstöjärjestelyjen ollessa kesken.

PhD Geoffrey Luckille on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen yliopistotutkijan, kognitiivinen musiikin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.

FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty osittainen työstä vapautus (50 %) viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2013.

FT Susanna Myllylä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2013–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja naisille Addis Abebassa Etiopiassa.

PhD Emilia Palonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

FL Sari-Maarit Peltola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän opetuksen turvaaminen henkilöstöjärjestelyjen ollessa kesken.

FM Mitra Raappana on otettu viestintätiteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke.

FM Johanna Raimi on otettu humanistisen tiedekunnan (hungarologia), yliopistonopettajan, hungarologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.9.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hanke (hungarologia).

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Juuso Marttila on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.4.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Teemu Häkkinen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Mari Honko on otettu yliopistonopettajan, suomen kieli (osa-aikainen 80 %), määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintojen suunnittelu ja käynnistäminen.

FM Miika Kuha on otettu tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.2013–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

KM Nina Sivunen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.2013–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Opetushallituksen kehittämishanke suomalaisen viittomakielen sisällyttämiseksi Yleisiin kielitutkintoihin.

Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Leena Mikkolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Santeri Niemi on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media -tutkimushanke (HS-säätiö), tekninen toimitustyö.

Tradenomi, yhteisöviestinnän maisteriopiskelija Mari Svahn on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan monitieteiset tutkimushankkeet, tutkimusaineistojen käsittely, luokitus ja koodaus.

Irtisanoutumiset

PhD Muiris Ó Laoire on irtisanoutunut soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta 16.9.2013 alkaen.

 

20.8.2013 (7/2013)

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Vilma Luoma-aho on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteeseen 1.1.2014 alkaen toistaiseksi.

FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva puheviestinnän professorin tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna oleva tehtävä.

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2013–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian akatemiatutkijan hanke / Häpeällisen epäsopuisa perhe-elämä: Suomalainen perheväkivalta 1890–1930.

Dr. Phil. Anssi Halmesvirralle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mika Hallila.

FM Tiina Hemminki on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Matikainen.

FT Tommi Jantunen on otettu kielten laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2013–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian akatemiatutkijan hanke / Näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan.

FT Tommi Jantunen on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2018–31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Mark Kaunisto on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta 1.8.2013 lukien.

FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Mobile technology, gender and development in Africa, India and Bangladesh.

FT Satu Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Vilkuna.

FT Helena Miettinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen oppiaineen tehtäväjärjestelyt.

FT Timo Särkkä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2013–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Britannian kauppapolitiikka ja paperiteollisuus: vapaakaupasta yhteismarkkinoihin, 1861–1960.

FT Marc Thompson on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikön tehtäviä sekä professori Petri Toiviaisen tutkimuskauden aikana laitoksen opetus- ja ohjaustehtäviä.

FT Heidi Vaarala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on valtakunnallisen kielikoulutuspolitiikan verkoston teemavuosiin 2013 (vähemmistöt) ja 2014 (osaaminen) liittyvien tutkimushankkeiden edistäminen.

 

Opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhösen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Satu Matikaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2013.

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Mikko Hiljanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuskeskittymässä toimivien hankkeiden ja tutkijoiden avustaminen.

FM Ville Häkkinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuskeskittymässä toimivien hankkeiden ja tutkijoiden avustaminen.

HuK Petteri Impola on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

FT Jukka Jouhkille on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.

HuK Elvi Juvonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

FM Konsta Kajander on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuskeskittymässä toimivien hankkeiden ja tutkijoiden avustaminen.

Fil. yo Lauri Karvonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

Fil. yo Johanna Koivisto on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

HuK Saara-Maija Kontturi on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

HuK Sami Kärkkäinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

PhD Johannes Lessig on otettu tutkijatohtorin, taloushistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: Käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.

HuK Nelli Raivio on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

HuK Jarmo Taskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

Fil. yo Meri Tuovinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Yo Jarkko Keränen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen korpuksen tekniset työt.

Fil. yo Heidi Kuitunen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 12.8.–11.11.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijan harjoittelu.

FL Marianne Reukaufille on myönnetty työstä vapautus (65 %) lehtorin, saksan kieli, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.

FM Tiina Räisänen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

 

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Saara Kuukka on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on musiikin kirjastomateriaalin organisointi.

Insinööri (AMK) Mikko Leimu on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkiterapian opetus- ja tutkimusklinikan tuottamien tutkimusaineistojen datahallinta sekä liiketutkimushankkeiden tukitehtävät (mm. tekninen tutki, esianalyysit).

HuK Tommi Nieminen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 5.8.–6.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijan harjoittelu.

FM Esa Viirret on otettu yliopistonopettajan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 56 %) ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkikampus-hankkeen yhteiset sekä musiikin laitoksen musiikkikasvatuksen oppiaineen opetustehtävät.

 

Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Leena Mikkolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Tessa Horila on otettu tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke.

 

Irtisanoutumiset

FT Vinoo Alluri on sanoutunut irti musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2013 lukien.

Osastosihteeri Tuula Fareed on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen palvelussuhteesta 1.1.2014 lukien.

FM Tiina Mylläri on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2013 lukien.

 

11.6.2013 (6/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Marko Aho on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Eerola.

FT Erkki Huovinen on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2017. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

PhD Muiris Ó Laoire on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.9.–15.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on itsenäinen tutkimustyö liittyen Kielikoulutuspolitiikan verkoston vähemmistöjä koskevaan 2013 teemavuoteen. Ulkomaalaisen professorin vierailu.

PhD Marilyn Martin-Jones on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.9.–15.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on itsenäinen tutkimustyö Suomen Akatemian rahoittamassa, maahanmuuttajien integroitumista käsittelevässä ISIS-hankkeessa. Ulkomaalaisen emeritusprofessorin vierailu.

FM Saana Tammisto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusinfrastruktuurihankkeen ”Valamon ikonit” pilotointi.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Mika Lähteenmäelle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, venäjän kieli ja kulttuuri, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.

Viittomakielentulkki (AMK) Veera Wusu on otettu viittomakielen tulkin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on opiskelutulkkauksen tilapäinen lisääntyminen uuden opiskelijaryhmän aloittaessa.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Marika Haikonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaisiin palvelussuhteisiin ajoiksi 15.6.–30.6.2013 ja 1.8.–30.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

HuK Sampo Viiri on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusinfrastruktuurihankkeessa ”Valamon ikonit” avustaminen.

 

28.5.2013 (5/2013)

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

Dr.Phil. Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen täyttöprosessin aikana.

FT Jarmo Jantunen on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Pirjo Korkiakangas on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen täyttöprosessin aikana.

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Danny de Weerdt on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, palvelussuhteeseen 1.8.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Juri Joensuu on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen rahoitushakemuksen laatimisen kautta.

FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on etnologian oppiaineen tehtäväjärjestelyt.

FT Saara Jäntti on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen rahoitushakemuksen laatimisen kautta.

FT Samu Kytölä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.2013–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Language and Superdiversity.

PhD Ana Llinares on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–15.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards a conceptual framework.

FL Alexei Lobski on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, venäjän kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on kielten laitoksen tehtäväjärjestelyt venäjän kielen ja kulttuurin professorin tehtävän ollessa avoimena.

FT Mika Lähteenmäki on otettu kielten laitoksen professorin, venäjän kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen täyttöprosessin aikana.

FM Helena Mackaylle on myönnetty työstä vapautus (40 %) soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan palvelussuhteesta ajaksi 1.6.2013–31.5.2014.

FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus / Jouhki.

FT Susanna Niiranen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Lääketiedettä ilman lääkäreitä: seksuaalisuus, uni ja vakaa mieli. Terveyden määrittäjät keskiaikaisessa kansankielessä ja lääkintäperinteessä.

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.8.2013–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on SS20-konferenssin projektisihteerin tehtävät.

FT Maare Paloheimo on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen rahoitushakemuksen laatimisen kautta.

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi.

FM Anna Puupponen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen korpuksen koostaminen.

HuK Jutta Soininen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.–30.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FT Riikka Ullakonoja on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen rahoitushakemuksen laatimisen kautta.

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Vesa Randelin on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.7.–31.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Jarmo Taskinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Laura Kananen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Auli Kotimäki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Heidi Paasikunnas on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

BA Maria Vert-Miller on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.5.–12.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

 

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Birgitta Burger on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö CoE -hanke.

M.Sc., MA Anemone van Zijl on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö CoE -hanke.

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Heidi Paasikunnas on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.5.–15.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

BA Maria Vert-Miller on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.7.–12.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Kaisa Ahvenjärvelle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2013.

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Laura Asunta on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän opetuksen turvaaminen Pertti Hurmeen jäädessä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen.

FM Malgorzata Lahti on otettu tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Hannele Välipakka on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2013–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -hanke / Työsuojelurahasto.

 

23.4.2013 (4/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Kirsi-Maria Hytönen on otettu tiedekunnan suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan investointisuunnitelmaan sisältyvän tutkimuksen tukijärjestelmän pilotointi.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Datajournalismi- ja Todenmukainen journalismi -tutkimushankkeet (Helsingin Sanomain säätiö).

FM Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän määräaikaiset opetustehtävät lehtori Hurmeen siirtyessä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen sekä tutkimustyö PEP-hankkeessa.

FM Ilona Riikonen on otettu tiedekunnan suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–31.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan investointisuunnitelmaan sisältyvän tutkimuksen tukijärjestelmän pilotointi.

FT Elina Tapio on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 8.4.2013–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Sanna-Kaisa Ollila on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.4.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Jarkko Kekki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.5.–12.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Pia Korhonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.5.–5.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Mimmi Kytölä on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Niina Malinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.5.–12.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Piia Porvali on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.5.–5.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Maiju Viljala on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Jarkko Kekki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.7.–12.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Pia Korhonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 22.7.–21.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Mimmi Kytölä on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Niina Malinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Piia Porvali on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.6.–5.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Pauliina Palttala on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän määräaikaiset opetustehtävät lehtori Hurmeen siirtyessä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen.

26.3.2013 (3/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Vinoo Alluri on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro -hanke / Machine Learning for Future Music and Learning Technologies.

HuK Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteeseen 1.4.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Marko Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on viestinnän, erityisesti kulttuurienvälisen viestinnän opetuksen ja tutkimuksen vahvistaminen. Journalismin pelillistyminen -hanke (Helsingin Sanomain säätiö).

HuK Sampo Viiri on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan arkistointisuunnitelman laatimisessa avustaminen ja tiedekunnan arkiston järjestäminen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Samu Kytölä on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.4.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Terhi Paakkinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 4.3.–9.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on kansainvälisen Language and Superdiversity -konferenssin järjestelyissä avustaminen.

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Titta Tiihonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.4.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on aineiston keruu Suomen Akatemian hankkeessa Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

YTM Marika Haikonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.3.–14.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Leena Mikkolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus amanuenssin palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–30.6.2014.

Irtisanoutumiset

FT Pertti Hurme on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen lehtorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteesta 1.6.2013 lukien.

FM Ulla Mustonen on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta 1.10.2013 lukien.

MA Eleanor Underwood on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta 1.9.2013 lukien.

 

26.2.2013 (2/2013)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Mari Arolle on myönnetty osittainen työstä vapautus (55,2 %) kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.4.2013.

PhD Emma Dafouz Milne on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–31.5.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Mediadem-projekti / hankkeen julkaisujen viimeistely.

FM Helena Lonkila on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 18.2.2013–31.1.2015. Määräaikaisuuden perusteena on opetus- ja tutkimushanke kulttuuriperinnön toiminta-alueelta, erityisesti modernin rakennusperinnön korjaus- ja vaalimiskysymykset.

PhD Francisco Lorenzo on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.3.–14.4.2013 ja 15.8.–14.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework.

FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on puheviestinnän ja laitoksen yhteisen opetuksen hoitaminen ja tutkimuksen kehittäminen. Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -hanke.

FL Sari-Maarit Peltola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän oppiaineen opetustehtävien hoitaminen.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Jenni Joenpolvi on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 18.2.–31.5.2013. Määräaikaisuuden perusteena on englannin- ja venäjänkielisten aineistojen käsittely ja julkaisujen editointiprosessissa avustaminen.

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Petteri Laihoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–31.12.2013.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Anna Helle on otettu tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Niemi-Pynttäri.

29.1.2013 (1/2013)

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Urpo Kovala on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.

FT Emese Mátyás on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tergujeff.

FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe.

FM Teija Kangasvieri on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto).

FM Tomi Laapotti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 14.1.2013–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -hanke.

FT Petteri Laihonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Soveltavan Kielentutkimuksen Foorumin ja Kielikampuksen kansainvälisen tutkimusohjelman suunnittelu ja kehittäminen.

FT Karita Mård-Miettinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Saarinen.

FM Sanna Mustonen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 8.12.2013–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Hanna Pirinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Marko Punkanen on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkiterapia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.1.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Erkkilä.

ETM Maija Pöyhönen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen opintoasiainpäällikön palvelussuhteeseen 7.1.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Taina Saarinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto).

FT Kristiina Skinnari on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework.

FM Elina Tergujeff on otettu kielten laitoksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2013–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Soveltavan Kielentutkimuksen Foorumin ja Kielikampuksen kansainvälisen tutkimusohjelman käynnistäminen ja kehittäminen.

FM Anne-Riitta Vanhala on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteeseen 25.2.2013 alkaen tostaiseksi.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Timothy Riggs on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Mari Arolle on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.4.2013.

FM Sanna Mustoselle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2013–31.1.2014.

KTK Tiia Stén on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.5.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Elina Tergujeffille on myönnetty palkaton työstä vapautus suunnittelijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–31.7.2013.

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Iballa Burunat Perez on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian ja Tekesin hanke / Machine Learning for Future Music and Learning Technologies.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Taina Saariselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, kielikoulutuspolitiikka, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.12.2013.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Risto Niemi-Pynttärille on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.6.2013.

FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.1.–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on kirkollisen aineiston tutkimus / Paavali Juustenin säätiö.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Eveliina Pennanen on otettu yliopistonopettajan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Valkonen.

FT Tarja Valkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus lehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.7.2013.

Irtisanoutumiset

FM Jaakko Holma on sanoutunut irti taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta 22.1.2013 lukien.

FT Arja Turunen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.1.2013 lukien.