31.01.2013

Dekaanin ja laitosjohtajien päätökset 2012

 

11.12.2012 (11/2012)

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

D.Phil. Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Mikko Kuronen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi.

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

D.Phil. Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen sen täyttöprosessin ajan.

D.Phil. Anssi Halmesvirralle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.7.2013.

FL Tiina Koivulahti on otettu humanistisen tiedekunnan projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on ESR-hanke / Yrittäjäksi yliopistosta.

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on MediaDem-projekti.

FL Heli Niskanen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi.

Fil. yo Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

Fil. yo Anna-Marleena Puupponen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen korpusprojektien aineistojen digitalisointi ja tallentaminen.

PhD Ute Smit on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework.

FM Anna-Maria Strengell on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi.

FM Elina Tapio on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen loppuunsaattaminen.

FT Marc Thompson on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikön tehtäviä sekä professori Petri Toiviaisen tutkimuskauden aikana laitoksen opetus- ja ohjaustehtäviä.

FM Panu Uotila on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on journalistiikan radio- ja televisio-opetuksen hoitaminen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Elina Tergujeff on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Henna-Riikka Peltola on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Suvi Saarikalliolle on myönnetty työstä vapautus akatemiatutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 19.12.2012–30.10.2013.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Mitra Raappanalle on myönnetty työstä vapautus projektitutkijan palvelussuhteesta ajaksi 23.1.–2.12.2013.

Irtisanoutumiset

Dr.rer.medic. Jörg Fachner on sanoutunut irti musiikin laitoksen yliopistotutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta 7.1.2013 lukien.

13.11.2012 (10/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

KM Teppo Jakonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.1.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FT Tommi Jantunen on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Mobile technology, gender and development in Africa, India and Bangladesh.

FL Heli Niskanen on otettu humanistisen tiedekunnan projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on ESR-hanke /  Yrittäjäksi yliopistosta.

FM Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Teemu Häkkinen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Laura-Mari Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Antti-Pekka Mäkelä on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2012–28.2.2013. Määräaikaisuuden perusteena on projektityö.

HuK Nelli Raivio on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.1.2012–30.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijan harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Samu Kytölä on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Irtisanoutumiset

FM Eila Kautto on sanoutunut irti musiikin laitoksen amanuenssin palvelussuhteesta 1.4.2013 lukien.

Ekonomi Annamaija Manninen on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen lehtorin, journalistiikka, palvelussuhteesta 1.1.2013 lukien.

16.10.2012 (9/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

HuK Sini Lemmetty on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 60 %) ajaksi 1.1.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

 

 

Varadekaanin päätökset

 

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Ulla Koskinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yksilöllinen toimijuus valtionrakennuksen aikakauden Ruotsissa (n. 1550 – 1650).

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Rene Ranka on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.10.2012–31.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Ulla Savolainen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke/Vieraita idästä? siirtokarjalaisten ja venäläisten paluumuuttajien kertomuksia kotiutumisesta Suomeen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

 

FM Anne Laajalahti on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustyö PEP-hankkeessa.

Irtisanoutumiset

FM Tellervo Helin on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteesta 1.2.2013 lukien.

FT Marjatta Vanhala-Aniszewski on sanoutunut irti kielten laitoksen professorin, venäjän kieli ja kulttuuri, palvelussuhteesta 1.8.2013 lukien.

18.9.2012 (8/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FM Laura McCambridge on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi.

FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Mobile technology, gender and development in Africa, India and Bangladesh.

FT Jukka Jouhkille on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2012–31.7.2013.

PhD Christopher Lloyd on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yhteiskuntahistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, 12,5 %) ajaksi 17.9.2012–16.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö/Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Jouhki.

FT Sari Pöyhönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.12.2013, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes tehtävä saadaan täytettyä.

FT Sari Pöyhöselle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen erikoistutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2012–31.12.2013.

Fil. yo Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

FM Aino-Maria Ruggiero on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on CATO-projekti (EU FP7).

FM Tanja Välisalo on otettu tiedekunnan yliopistonopettajan, tieto- ja viestintätekniikka, palvelussuhteeseen 1.9.2012 alkaen toistaiseksi.

 

Varadekaani Marjatta Vanhala-Aniszewskin päätökset

 

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FT Antti Räihä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 3.9.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö/Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Vinoo Allurille on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 22.11.2012–31.5.2013.

PhD Olivier Lartillot-Nakamuralle on myönnetty palkaton työstä vapautus akatemiatutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2012–31.5.2013.

FM Mikko Myllykoskelle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, musiikki, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2012.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

PhD Christiane Dalton-Puffer on otettu yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.9.2012–17.2.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

 

FM Vilja Laaksonen on otettu yliopistonopettajan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 3.9.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Valkonen.

FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty työstä vapautus yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 29.9.2012–30.7.2013.

FT Tarja Valkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus lehtorin, puheviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2012.

21.8.2012 (7/2012)

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

PhD Stephen Croucher on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, kulttuurienvälinen viestintä, palvelussuhteeseen 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Ari Huhta on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, kielitaidon arviointi, palvelussuhteeseen 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

PhD Åsa Palviainen on otettu kielten laitoksen professorin, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna oleva puheviestinnän professorin tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen.

 

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FT Ulla Aatsinki on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FT Marko Hakanen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FM Hanna Jäntti on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 22.8.2012–9.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Kuivalainen.

FM Ursula Kaari on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen sen täyttöprosessin ajan.

VTT Ilona Kemppainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FT Pirjo Korkiakangas on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen sen täyttöprosessin ajan.

FT Mikko Kuronen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen sen täyttöprosessin ajan.

FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on puheviestinnän ja laitoksen yhteisen opetuksen hoitaminen ja tutkimuksen kehittäminen.

FM Taina Mylläri on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on suomen kielen ja kulttuurin kandidaatti- ja maisteriopintojen kehittämistyö.

FM Sari Mäkikangas on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteeseen 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Tarja Pääjoki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteeseen 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Jyrki Pöysä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Jaakko Blomberg on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on projektityö.

Fil. yo Zachris Haaparinne on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

HuK Ville Häkkinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

HuK Konsta Kajander on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

Fil. yo Lauri Karvonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

Anne Kuivalaiselle on myönnetty työstä vapautus osastosihteerin palvelussuhteesta 22.8.2012–9.8.2013.

FM Juha Laakkonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on projektityö.

FM Jukka Nissinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on projektityö.

HuK Aino Rautio on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

HuK Salli Ritola on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

Fil. yo Ville Suomalainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

FM Tiina Tammilehto on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on projektityö.

Fil. yo Katja Vuorensyrjä on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on perustutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvä työ.

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Saara Jäntti on otettu tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Dufva.

FT Mikko Kuroselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, ruotsin kieli, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2012.

FT Niina Liljalle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 5.7.2012–17.5.2013.

BA Ciara O’Reilly on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Peripheral Multilingualism.

FM Tiina Räisäselle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 2.9.–31.12.2012.

BA Pierre Pasqualini on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Peripheral Multilingualism.

Kaup.tiet. yo Tiia Stén on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.11.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

 

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Pirkko Paanaselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, musiikkikasvatus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2012–30.6.2013.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Sari Kuuvalle on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 26.102012–31.1.2013.

FM Sini Salminen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yhteistyösopimus Mäntän kirkon esineistön tutkimuksesta ja inventoinnista. Projekti: Yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Leena Mikkolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus amanuenssin palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2012–31.7.2013.

 

 

 

Irtisanoutumiset

Viittomakielen tulkki Eija Jääskeläinen on sanoutunut irti kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteesta 1.8.2012 lukien.

FT Mikko Laitinen on sanoutunut irti tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.9.2012 lukien.

FT Ossi Päärnilä on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen opintoasiainpäällikön palvelussuhteesta 1.4.2013 lukien.

FT Jonna Vuoskoski on sanoutunut irti musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.10.2012 lukien.

5.6.2012 (6/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FT Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessista.

FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa.

FT Niina Lilja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe.

PhD Simo Määttä on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, diskurssintutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

FM Paulina Nyman-Koskinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lahtinen.

Kaup.tiet. ylioppilas Heikki Parkkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.8.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen tehtävä elektronisen Apples-lehden alustan ja kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalin rakentamiseksi.

Fil. yo Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 11.6–30.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

VTT Sirpa Tenhunen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2012–30.11.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Mobile technology, gender and development in Africa, India -hanke.

FT Minnaleena Toivola on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Valtakunnallisen kielentutkimuksen tohtoriohjelman (Langnet) koordinointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa vuosina 2012–2015.

Emeritaprofessori Susan Wrigth on otettu kielten laitoksen professorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielten laitoksen, Kielikampuksen ja humanistisen tiedekunnan kansainvälisen tutkimustoiminnan kehittäminen ja kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Yo Tiina Kaatiala on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 28.5.–15.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on arkistoaineiston kerääminen tutkimushankkeeseen.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Yo Jarkko Keränen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Kouluikäisten viittomakielen aineiston annotointi opetus- ja tutkimuskäyttöön.

FM Tiina Räisänen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2012–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yhteistyösopimus Mäntän kirkon esineistön tutkimuksesta ja inventoinnista / Yhteiskunnallinen vuorovaikutus -projekti.

Irtisanoutumiset

FM Meri Arnala on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteesta 1.7.2012 lukien.

FM Virpi Masonen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2012 lukien.

FT Hanna Snellman on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, palvelussuhteesta 1.8.2012 lukien.

15.5.2012 (5/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

HuK Sini Lemmetty on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen 60 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

PhD Olivier Lartillot-Nakamuralle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen akatemiatutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.4.–30.6.2012.

FM Helena Mackaylle on myönnetty osittainen työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan palvelussuhteesta ajaksi 1.6.2012–31.5.2013.

FL Anita Moilanen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.–30.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Joutsen.

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi.

FL Marianne Reukaufille on myönnetty osittainen työstä vapautus kielten laitoksen lehtorin, saksan kieli (ulkom.), palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2012–31.7.2013.

FM Elina Tapio on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / De Weerdt.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Mikko Hiljanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.7.–24.10.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Viliina Jyrinki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 4.6.–3.10.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

HuK Elina Ahonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 8.5.–7.7.2012 ja ajaksi 1.8.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Danny De Weerdt on otettu tohtorikoulutettavan, viittomakieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Danny De Weerdtille on myönnetty palkaton työstä vapautus suomalaisen viittomakielen yliopistonopettajan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2012.

HuK Outi Etuaho on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 14.5.–13.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Mari Hurskainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 9.7.–8.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Johanna Ikola on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

MLIS Alicia Jinkerson on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–30.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Samu Kytölä on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Fil. yo Sirpa Laitinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 14.5.–13.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Helena Miettinen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

HuK Veera Määttä on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 7.5.–6.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

BA Ciara O’Reilly on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

BA Pierre Pasqualini on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

Fil. yo Anna Puupponen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

HuK Kirsi Pölkki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 7.5.–6.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Irina Rautio on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.5.–20.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

MA Charlotte Selleck on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

Fil. yo Inka Sopanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.–1.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

FM Elina Westinen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

 

Fil. yo Mari Hurskainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.5.–14.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Irina Rautio on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.7.–20.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Fil. yo Inka Sopanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.7.–1.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.

Irtisanoutumiset

KM Jaana Keski-Levijoki on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonopettajan, viittomakieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2012 lukien.

17.4.2012 (4/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

M.Sc. Vinoo Alluri on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro -hanke / Machine Learning for Future Music and Learning Technologies.

Viittomakielen tulkki Ulla-Maija Haapanen on otettu kielten laitoksen tulkkikoordinaattorin palvelussuhteeseen 1.6.2012 alkaen toistaiseksi.

Viittomakielen tulkki Eija Jääskeläinen on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteeseen 1.6.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Tiina Kinnunen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–30.11.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Markkola.

FL Jaana Kolu on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 1.8.2012 alkaen toistaiseksi.

TT Taneli Kukkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, antiikin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on ERC:n rahoittama hanke Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions (SSALT).

PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Halmesvirta.

FT Sinikka Lahtiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2012–30.7.2014.

FM Mikko Myllykoski on otettu musiikin laitoksen yliopistonopettajan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on musiikin laitoksen opetustoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä kansainvälisiin maisteriohjelmiin kuuluvat opetustehtävät.

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Härmälä.

Viittomakielen tulkki Virpi Sipilä on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteeseen 1.6.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Timo Särkkä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Vilkuna.

Viittomakielen tulkki Tuija Wainio on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteeseen 1.6.2012 alkaen toistaiseksi.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Ylioppilas Henri Kaunismäki on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Villa Ranan muistiarkiston luettelointi.

FM Hanna Kietäväinen-Sirén on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–30.4.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen historiatieteiden tutkijaohjelma.

HuK Riikkamari Muhonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 24.4.–23.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijan harjoittelu.

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Terho Joutsenelle on myönnetty työstä vapautus amanuenssin palvelussuhteesta ajaksi 1.5.–30.9.2012.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Salme Korkala on otettu tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

FM Anne Laajalahti on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.4.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustyö PEP-hankkeessa.

13.3.2012 (3/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FM Jaakko Holma on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2012–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen opetus- ja tutkimushanke kulttuuriperinnön toiminta-alueelta, erityisesti modernin rakennusperinnön korjaus- ja vaalimiskysymykset.

FT Marita Härmälälle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.5.2012–31.12.2013.

FT Leila Kääntä on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2012–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FT Satu Matikainen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteeseen 1.3.2012 alkaen toistaiseksi.

FL Sari-Maarit Peltola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän opetustehtävien hoitaminen ja tutkimustoiminnan vahvistaminen.

FT Marko Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on viestinnän, erityisesti kulttuurienvälisen viestinnän opetuksen ja tutkimuksen vahvistaminen.

FT Kai Tuuri on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2012–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Kaisa Ahvenjärvelle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2012 – 31.7.2013.

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Laura Olkkonen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media -tutkimushanke (HS-säätiö).

 

14.2.2012 (2/2012)

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FT Kati Kauppinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2012–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Peripheral Multilingualism.

PhD Rinna Kullaa on otettu tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc).

FT Emese Mátyás on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampus-yhteistyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen ja koordinointi.

FT Tatjana Rynkänen on otettu tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa.

FT Tuulikki Tuomainen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen amanuenssin palvelussuhteesta 1.7.2012 lukien.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FT Tuomas Kuronen on otettu tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2012–31.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on strategian ja taloushistorian tutkimushankkeen valmistelu.

FL Maare Paloheimo on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Kaup.tiet.yo Heikki Parkkonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.2.–16.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Anne Laajalahti on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–15.4.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustyö CATO-hankkeessa.

FM Marko Lindgren on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Innovation Journalism Fellowship -hanke (Helsingin Sanomain Säätiö).

17.1.2012 (1/2012)

Rehtorin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

FT Pasi Ihalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, palvelussuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

FT Raine Koskimaa on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, nykykulttuurin tutkimus, palvelussuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

 

 

Dekaanin päätökset

Palvelussuhdejärjestelyt

 

FD Sally Boyd on otettu kielten laitoksen professorin, soveltava kielitiede (osa-aikainen 15 %), määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielten laitoksen, kielikampuksen ja humanistisen tiedekunnan kansainvälisen tutkimustoiminnan kehittäminen ja kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen.

FM Taru-Maija Heilala-Rasimov on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan konferenssiosaamisen kehittäminen, henkilöstön kouluttaminen sekä tapahtumien organisoinnin systematisointi.

Viittomakielen tulkki Eija Jääskeläiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen viittomakielen tulkin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.7.2012.

PhD Tiina Lammervo on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteeseen 16.1.2012 alkaen toistaiseksi.

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu musiikin laitoksen laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö.

FT Ville Sarkamo on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc).

FT Hanna Snellmanille on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin palvelussuhteesta 1.1.–31.7.2012.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Fil. yo Lauri Karvonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.1.–31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.

 

Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

FM Janne Seppänen on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

MA Ljiljana Radosevic on otettu tohtorikoulutettavan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt)

Ekonomi Annamaija Manniselle on myönnetty palkaton työstä vapautus lehtorin, journalistiikka, palvelussuhteesta ajaksi 16.1.–31.12.2012.

FM Aino-Maria Ruggiero on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on CATO-projekti / Palttalan sijaisuus.

FM Panu Uotila on otettu yliopistonopettajan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Manninen.