Dekaanin ja varadekaanien työnjako 1.1.-31.12.2017