Dekaanin paatos Studies in Humanities julkaisusarjan toimituskunnan nimeaminen 20170621 Allekirjoitettu.pdf