22.12.2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanit ja heidän tehtävänsä toimikaudelle 2018-2021

Dekaanit - Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 

 • Dekaani Minna-Riitta Luukka
  • johtaa, valvoo ja kehittää tiedekunnan toimintaa ja hoitaa johtosäännön pykälässä 13 kuvatut tehtävät
  • vastaa yleishallinnon lisäksi henkilöstö- ja talousasioista sekä perustutkintokoulutukseen liittyvistä asioista
  • toimii laitosjohtajien ja tiedekunnan hallintopäällikön esimiehenä.

 

 • Koulutuksesta vastaava varadekaani Anne Pitkänen-Huhta
  • koulutuksen johtoryhmän johtaminen
  • perustutkintokoulutuksen kehittäminen
  • Koulutusneuvoston jäsenyys

 

 • Tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varadekaani Jari Ojala
  • tiedekunnan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmän johtaminen
  • tutkimustoiminnan ja tutkimusedellytysten kehittäminen
  • Tiedeneuvoston jäsenyys

 Molemmat varadekaanit osallistuvat dekaanin ohella tiedekunnan toimiinnan kehittämiseen ja edustavat tiedekuntaa dekaanin estyneenä ollessa.