21.08.2017

Dekaanit sekä heidän työn- ja vastuunjakonsa

Dekaanit - Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanit (1.1.-31.12.2017)

  • Dekaani Minna-Riitta Luukka: johtaa, valvoo ja kehittaa tiedekunnan toimintaa ja hoitaa johtosäännön pykälässä 13 kuvatut tehtävät. Dekaanin vastuualueeseen kuuluvat yleishallinnon lisäksi henkilöstöasiat, talousasiat ja perustutkintokoulutukseen liittyvät asiat. Dekaani toimii laitosjohtajien ja tiedekunnan hallintopäällikön esimiehenä.
  • Varadekaani Laura Stark: tiedekunnan tohtorikoulutukseen ja Wolmar Schildt -instituutin toimintaan liittyvät tehtävät sekä tiedekunnan laatuasiat
  • Varadekaani Marjo Kuronen: tiedekunnan tutkimustoiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämis- ja koordinointitehtävät

Dekaani on antanut valtuudet varadekaaneille toimia tiedekuntaa koskevissa asioissa 1.7.2016 alkaen. 

Dekaanien työn- ja vastuunjako