24.10.2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dosentit

Nimi Opetusala
Aarnio, Eeva Valtio-oppi, erityisesti suomalaisen poliittisen kielen ja kulttuurin tutkimus
Ahonen, Kari Kullervo Musiikkikasvatus
Ahonen, Pertti Valtio-oppi
Ahponen, Pirkkoliisa Kulttuuripolitiikka
Ahponen, Pirkkoliisa Yhteiskuntapolitiikka
Alanen, Ilkka Sosiologia
Alanen, Leena Sosiologia
Alanen, Riikka Aulikki Soveltava kielitiede, erityisesti kielenoppiminen ja opettaminen
Alho, Olli Matti Kalervo Kulttuuriantropologia
Ammondt, Jukka Kalevi kirjallisuuden historia
Anttonen, Marjut Anne-Mari Etnologia
Anttonen, Pertti Juhani Etnologia
Aro, Kirsti Laura-Maija Folkloristiikka
Aula, Pekka Sakari Yhteisöviestintä
Aurasmaa, Anne Museologia
Auvinen, Riitta Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti sosiaaliturva
Backman, Jussi Filosofia
Brattico, Elvira Musiikki, erikoisalana musiikin neurotiede
Böger, Joachim Germaaninen filologia, dialektologia ja alasaksan kieli-ja kirjall.hist.
Coleman, Michael Christopher Yleinen historia
Devereux, Eoin Contemporary Culture, more specifically Media, Discourse and Fandom Studies
Dufva, Hannele Tuula M Soveltava kielitiede
Eilola, Jari Seppo Matti Suomen historia, erikoisalana mentaliteettihistoria
Einonen, Piia Suomen historia, erityisesti kaupunkihistoria
Elo, Kimmo Valtio-oppi
Eloranta, Jari Antero Taloushistoria
Ervamaa, Jukka Erkki Taidehistoria
Eräsaari, Leena Yhteiskuntapolitiikka
Eräsaari, Risto Kulttuuripolitiikka
Eräsaari, Risto Yhteiskuntapolitiikka
Eskola, Katarina Sosiologia
Fingerroos, Outi Marja Etnologia
Forsberg, Hannele Sosiaalityö
Forss, Simo Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti eläketurvapolitiikka
Fredrikson, Maija Anneli Musiikkikasvatus, erityisesti musiikin varhaiskasvatus
Granberg, Leo Sosiologia
Haddington, Pentti Englannin kieli, erityisesti multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimus
Haikala, Sisko Lyydia Yleinen historia
Hakovirta, Mia Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti perhepolitiikka
Halmesvirta, Anssi Antero Yleinen historia, erityisesti aatehistoria
Harding, Tobias Kulttuuripolitiikka
Harle, Vilho Valtio-oppi
Harrikari, Timo Yhteiskuntapolitiikka
Harvard, Jonas Poliittinen keskustelu ja viestinnän historia
Hasu, Päivi Etnologia, erityisalana antropologia
Hautamäki Irmeli Mariitta Taiteen Filosofia
Heinonen, Ari Antero Journalistiikka
Heinonen, Yrjö Kalervo Nykykulttuuri, erityisesti kulttuurinen musiikintutkimus
Heiskala, Risto Yhteiskuntapolitiikka
Henttonen, Pekka Historia, erityisalana asiakirjahallinta
Hietala, Liisa Marjatta Yleinen historia
Hietala, Veijo Aulis Elokuva- ja televisiotutkimus
Hokkanen, Kari Antero Aatehistoria
Hokkanen, Markku Juhani Yleinen historia
Hujanen, Jaana Kristiina Journalistiikka
Hult, Francis M. Discourse studies, especially educational linguistics
Huovila, Yrjö Jarmo Tapani Journalistiikka, erityisesti uutistutkimus
Hurme, Helena Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti sosiaalityön psykologiset perusteet
Hurtig, Johanna Sosiaalityö
Huttunen, Rauno Filosofia, erityisesti kasvatusfilosofia
Huttunen, Suvi Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti ympäristöpolitiikka
Huuhtanen, Päivi Mirjam Orvokki Taidekasvatus
Hyvärinen, Irma Kaarina Germaaninen filologia
Hyvärinen, Matti Valtio-oppi
Härmä, Juhani Romaaninen filologia
Häyrynen, Sisko Helena Romaaninen filologia
Ihalainen, Pasi Taneli Yleinen historia, erityisesti aate- ja käsitehistoria
Ikäheimo, Heikki Filosofia
Isotalus, Pekka Valtio-oppi, erityisesti poliittinen viestintä
Isotalus, Pekka Puheviestintä
Itkonen, Esa Filosofia, erityisesti kielitieteen metodologia
Jaatinen, Miia Carola Yhteisöviestintä
Jantunen, Tommi Suomalainen viittomakieli, erityisesti viittomakielen rakenne
Jokinen, Eeva Sukupuolentutkimus
Jokinen, Kimmo Sosiologia
Joob, Arpad Joob Musiikkikasvatus
Jouhki, Jukka Pekka Etnologia
Juhola, Sirkku Yhteiskuntapolitiikka
Julkunen, Raija Yhteiskuntapolitiikka
Junila, Marianne Suomen historia, erityisesti sosiaalihistoria
Juvonen, Antti Pertti Musiikki
Juvonen, Tuula Sukupuolentutkimus
Järveläinen, Juha Filosofia
Järvinen, Heini-Marja Soveltava kielitiede, erityisesti vieraalla kielellä opettaminen
Kaikkonen, Olli Juhani Historia
Kajannes, Katriina Annikki Kotimainen kirjallisuus
Kalin, Maija Inkeri Pohjoismainen filologia
Kalmbach, Jean-Michel Soveltava kielitiede, erityisesti ranskan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimus
Kamppinen, Matti Juhani Kulttuuriantropologia
Kangas, Lasse Jaakko Suomen historia
Karamanolis, Georgios Filosofia
Karttunen, Sari Kulttuuripolitiikka
Kauppi, Niilo Valtio-oppi
Kauppinen, Ilkka Sosiologia, erityisesti taloussosiologia
Kela, Maria Suomen kieli, erityisesti kielentutkimus
Kelly-Holmes, Helen Diskurssintutkimus (monikielisyyden ja vähemmistökielten tutk.)
Keresztes, Laszlo Pal Fennougristiikka ja hungarologia
Kervanto-Nevanlinna, Anja Elizabeth Taidehistoria, erityisesti teoria ja metodologia
Keränen, Jorma Sakari Suomen historia
Kinnunen, Tiina Yleinen historia, erityisesti genderhistoria
Knuutinen, Ulla Museologia, erityisalana konservointi ja kulttuurihistoriallisten materiaalien tutkimus
Koho, Timo Tapani Taidehistoria, erit. moderni arkkitehtuuri
Kohonen, Viljo Einari Englannin kieli ja soveltava kielitiede
Koikkalainen, Petri Valtio-oppi
Koivisto, Juha Sosiaalityö,  erityisesti sosiaalityö ja sosiaalipalvelujen arviointitutkimus
Kokko, Marja Liisa Suomen historia, erityisalana nais- ja yhteisöhistoria
Konttinen, Esa Sosiologia
Korkiakangas, Pirjo Etnologia
Korpela, Jukka Jari Yleinen historia, erityisalana Venäjän keskiajan historia
Korvela, Paul-Erik Valtio-oppi
Kosonen, Päivi Sinikka Kirjallisuus, erityisesti naistutkimus
Kostet, Aaro Juhani Suomen historia, erityisesti kaupunkikartografia
Kotilainen, Sirkku Johanna Nykykulttuuri, erityisalana lapset, nuoret ja media
Kotilainen, Sofia Suomen historia, erityisesti perhehistoria
Kotkavaara, Kari Henrik Taidehistoria, erityisesti idän kirkon kuvataide ja sen tutk.historia
Kovala, Urpo Kalevi Nykykulttuuri
Kukkonen, Taneli Filosofia
Kukkonen, Taneli Antiikin ja keskiajan aatehistoria
Kullaa, Rinna Euroopan nykyhistoria ja kansainväliset suhteet
Kuortti, Juha Joel Nykykulttuuri
Kuronen, Mikko Ruotsin kielen fonetiikka, erikoisalana maantieteellinen variaatio
Kuusisto, Katja Sosiaalityö
Kusch, Martin Filosofia
Kälviäinen, Mirja Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen, erityisesti muotoiluajattelu innovaatiotoiminnan välineenä
Kärkkäinen, Elise Orvokki Englannin kieli, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikka
Köppä, Tapani Sosiologia
Lahdelma, Tuomo Väinö K Hungarologia,erit.Unkarin kirjallisuus
Laitinen, Arto  Filosofia
Lamberg, Marko Tapio Kullervo Yhteisöhistoria
Lappalainen, Pertti Valtio-oppi, erityisesti kansalaistoiminta
Lappi, Tiina-Riitta Etnologia, erityisesti urbaani etnologia
Lassila, Jussi Venäjän kieli ja kulttuuri, erityisesti Venäjän yhteiskunnan ja politiikan diskurssintutkimus
Lassila-Merisalo, Maria Kirjoittaminen, erityisesti journalistinen kirjoittaminen
Lehtonen, Kimmo Tapio Musiikkiterapia
Lillrank, Annika Sosiaalityö, erityisalana terveydenhuollon sosiaalityö
Lindroos, Kia Valtio-oppi
Linko, Eeva Maaria Sosiologinen kulttuurintutkimus
Litmanen, Tapio Sosiologia, erityisesti kansalaisyhteiskunnan tutkimus
Lähdesmäki, Tuuli Taidehistoria, erityisesti taiteen ja kulttuurin merkityspolitiikka
Lähteenmäki, Vili Filosofia
Läntinen, Aarre Suomen historia
Löfström, Jan Markus Historiallinen antropologia
Magnusson, Brian Taidehistoria
Makkonen-Craig, Henna Suomen kieli, erityisesti tekstintutkimus
Malkopoulou, Anthoula Valtio-oppi
Matikainen, Olli Petteri Suomen historia
Matthies, Aila-Leena Sosiaalityö
Matthies, Aila-Leena Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti sosiaalityö
Mauranen, Anna Katariina Englannin kieli, erit.diskurssintutkimus
Mikhailov, Mikhail Venäjän kieli ja kulttuuri, erityisesti korpuslingvistiikka
Mikkonen, Simo Matias Yleinen historia, erityisalana Venäjän historia
Mutta, Maarit Sirpa Sinikka Vieraan kielen oppiminen, erit.ala vieraalla kielellä kirjoittaminen
Mykkänen, Juri Valtio-oppi, erityisesti yleinen valtio-oppi
Myllyntaus, Timo Juhani Taloushistoria, erit.tekniikan historia
Mäkelä, Jukka Sosiologia,  erityisalana kvantitatiivinen metodologia
Mäki, Martti Sosiologia
Mäkiranta, Mari Taidekasvatuksen, erityisesti visuaalisen kulttuurin tutkimuksen dosentin arvon
Mäntylä, Katja Englannin kieli, erityisesti sanaston oppimisen tutkimus
Määttä, Urho Samuli Kielitiede
Möttönen, Sakari Sosiaalityö,  erityisesti hyvinvointipalvelut
Nahkola, Kari Matti Suomen kieli
Niemelä, Jorma Sosiaalityö
Niemi-Pynttäri, Risto Kirjoittaminen, erityisesti verkkokirjoittaminen
Niiranen, Susanna Yleinen historia, erityisesti kulttuurihistoria
Nikanne, Urpo Toivo Suomen kieli
Nurmi, Arja Englannin kieli, erityisesti korpuslingvistiikka
Nykänen, Tapio Valtio-oppi
Nyyssönen, Heino Valtio-oppi
Närhi, Kati Sosiaalityö
Ojala, Jari Antero Taloushistoria, erityisalana liiketoimintahistoria
Olkinuora, Erkki Sosiologia, erityisesti koulutuksen sosiologia
Pakkanen, Jari Tapio Taidehistoria, erityisesti poikkitieteellinen antiikintutkimus
Pakkanen-Kilpiä, Kirsi Marja Anneli Saksan kieli ja kulttuuri, erikoisalana korpuslingvistinen kieliopintutkimus
Palonen, Emilia Valtio-oppi, erityisesti kulttuuripolitiikka
Palviainen, Åsa Maria Kielet, erityisala kielen kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa
Parry, John Christoph Saksankielinen kirjallisuus
Parvikko, Tuija Valtio-oppi, erityisesti politiikan teoria
Pehkonen, Aini Sosiaalityö
Pekkilä, Erkki Olavi Musiikkitiede, erit. etnomusikologia
Pekonen, Kyösti Valtio-oppi
Perko, Touko Viestintä,erit.journalistiikka
Pernaa, Ville Journalistiikka
Pettersson, Susanna Museologia
Piirainen, Timo Yhteiskuntapolitiikka
Pirinen, Hanna Kaarina Taidehistoria
Pitkänen-Huhta, Anne Kielenkäytön ja oppimisen käytänteet, erityisesti tekstitaitotutkimus
Pitkäranta, Reijo Veikko Iisak Latinan kieli
Pulkkinen, Tuija Sukupuolentutkimus, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
Pulkkinen, Tuija Valtio-oppi, erityisesti poliittinen Filosofia ja sukupuoliteoria
Pulkkinen, Tuija Yhteiskuntapolitiikka
Pulkkinen, Tuija Filosofia, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
Puro, Jukka-Pekka
Pöysä, Jyrki
Puheviestintä
Etnologia
Rahkonen, Keijo Yhteiskuntapolitiikka
Ranta-Meyer, Tuire Musiikki, erityisesti suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia
Ranta-Tyrkkö Satu Sosiaalityö
Rantatupa, Heikki Väinö Juhani Suomen historia
Richardson, Ulla Anneli Kielet, erityisesti kokeellinen psykolingvistiikka ja puheen prosessointi
Riikonen, Hannu Kalevi Kirjallisuuden historia
Riukulehto, Sulevi Juhani Taloushistoria, erityisesti taloudellisten aatteiden oppihistoria
Roiko-Jokela, Heikki Kalevi Suomen poliittinen historia
Roivainen, Irene Sosiaalityö, erityisesti yhteisösosiaalityö
Rostila, Ilmari Sosiaalityö
Ruonakoski, Erika Filosofia
Saari, Heikki Filosofia
Saari, Juho Yhteiskuntapolitiikka
Saarnivaara, Lea Marjatta Lasten taidekasvatus
Salo-Lee, Sirkka-Liisa Kulttuurienvälinen viestintä
Saresma, Tuija Nykykulttuurin tutkimus, erityisesti elämäkertatutkimus
Satka, Mirja Sosiaalityö
Saukkonen, Pasi Kulttuuripolitiikka
Savijärvi, Ilkka Vesa Suomen kieli
Sederholm, Maija Helena Taidekasvatus
Seppä, Anita Irmeli Taidekasvatus
Sepänmaa, Yrjö Heikki Taidekasvatus, erityisalana ympäristöestetiikka
Silvasti, Tiina Yhteiskuntapolitiikka
Sjöberg-Pietarinen, Solveig Museologia
Soininen, Suvi Valtio-oppi
Solin, Anna Diskurssintutkimus, erityisesti genreanalyysi
Sulkunen, Pekka Sosiologia
Sundin, Nils-Göran Musiikkitiede
Suominen, Jaakko Heikki Digitaalinen kulttuuri, erityisesti teknologian kulttuurihistoria
Suvilehto, Eero Kirjallisuus, erityisesti Bulgarian kirjallisuus
Syros, Vasileios Valtio-oppi, erityisesti poliittisen ajattelun historia
Szabó, Tamás Applied Linguistics
Sänkiaho, Risto Valtio-oppi
Taalas, Saara L. Kulttuuripolitiikka
Takala, Sauli Jaakko Soveltava kielitiede
Tammi, Pekka Olavi Kirjallisuus
Tarasti, Eero Aarne Pekka Musiikkitiede
Tasanen, Tapani Metsähistoria
Teikari, Erkki Paavo Journalistiikka
Tervaniemi, Mari Anni Irmeli Musiikkipsykologia
Timonen, Virpi Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti ikääntymisen sosiaalipolitiikka
Tirkkonen-Condit, Sonja Hellevi Englannin kieli
Toikko, Timo Sosiaalityö
Toivanen, Juhana Filosofia
Tommola, Jorma Juhani Englanti,erit.psykolingvistiikka
Topo, Päivi Sosiologia ja sosiaaligerontologia
Tuomikoski-Leskelä, Paula Kaarina Kulttuuripolitiikka
Tuominen, Miira  Filosofia
Turunen, Kari Filosofia, erityisesti filosofinen psykologia
Turunen, Natalia Venäjän kieli
Uskali, Turo Journalistiikka
Vainikkala, Erkki Kirjallisuus, erityisesti kertomuksen teoria ja narratiivinen tutkimus
Valkeapää, Leena Taidehistoria, erityisesti kulttuuriperintö
Valkola, Jarmo Antti Elokuvateoria
Valtonen, Heli Suomen historia, erityisesti sosiaali- ja taloushistoria
Vanhala-Aniszewski, Lea Marjatta Venäjän kieli
Vares, Vesa Yrjö Aate- ja yhteiskuntahistoria
Vaskilampi, Tuula Sosiologia, erityisesti terveyssosiologia
Vaskilampi, Tuula Yhteiskuntapolitiikka
Vehmas-Lehto, Riitta Liisa Inkeri Venäjän kieli, erityisesti kääntämisen ja terminologian tutkimus
Vehviläinen, Marja Sukupuolentutkimus: naistutkimus, erityisesti informaatioteknologia
Venetoklis, Takis Sosiologia
Ventola, Eija Maritta Englannin kieli
Verronen, Veli Filosofia
Wiesner, Claudia Valtio-oppi
Vihola, Teppo Tapani Suomen historia
Wiio, Lauri Juhani Tiedotusoppi, erityisalana sähköinen viestintä
Viitaniemi, Matti Kalervo Suomen historia
Vilkuna, Anna-Maria Suomen historia
Vilkuna, Kustaa H J Suomen kulttuurihistoria
Wilmi, Jorma Veikko Olavi Suomen historia
Virokannas, Elina Sosiaalityö
Virtanen, Pekka Valtio-oppi
Vähämäki, Juhani Valtio-oppi
Väkevä, Lauri Musiikki, erityisalana musiikkikasvatuksen Filosofia ja teoria
Ylönen, Sabine Cornelia Saksan kieli, erityisesti saksan kielen didaktiikka ja erikoiskielet
Zilliacus-Tikkanen, Henrika Journalistiikka