31.01.2018

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtoryhmä toimikaudelle 2018-2021

Johtoryhmä Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Dekaani Minna-Riitta Luukka on asettanut  tiedekunnan johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa dekaania ja valmistelijoita tiedekuntaneuvostoon tulevien kokousasioiden valmistelussa sekä ylläpitää ja kehittää tiedekunnan ja laitosten välistä yhteistoimintaa ja tiedonkulkua. Tiedekunnan johdon ja keskeisten valmistelijoiden lisäksi mukana on kunkin ainelaitoksen johtajat. Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.

 

Johtoryhmän kokoonpano toimikaudelle 2018-2021

 Puheenjohtaja: dekaani Minna-Riitta Luukka

Jäsenet:

 • koulutuksesta vastaava varadekaani Anne Pitkänen-Huhta
 • tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaava varadekaani Jari Ojala
 • historian ja etnologian laitoksen johtaja Heli Valtonen
 • kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja Mika Lähteenmäki
 • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hanka
 • Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Taina Saarinen
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja
  • Mika Ojakangas ajalle 1.1.-31.12.2018 ja
  • Marjo Kuronen ajalle 1.1.2019-31.12.2021
 • hallintopäällikkö Riitta Sokka ja
 • opintopäällikkö Maija Pöyhönen.

 

Johtoryhmän kokoukset

KEVÄT 2018:

 • Ma 08.01.2018
 • Ma 22.01.2018
 • Ma 05.02.2018
 • Ma 12.02.2018
 • Ma 19.02.2018
 • Ma 05.03.2018
 • Ma 26.03.2018
 • Ke 11.04.2018
 • Ma 07.05.2018
 • Ma 21.05.2018
 • Ke 06.06.2018
 • Ma 18.06.2018

SYKSY 2018:

 • Ma 13.08.2018
 • Ma 27.08.2018
 • Ke 12.09.2018
 • Ma 24.09.2018
 • Ma 08.10.2018
 • Ma 22.10.2018
 • Ke 07.11.2018
 • Ma 19.11.2018
 • Ke 05.12.2018
 • Ti 18.12.2018