20.01.2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtoryhmä 1.1.-31.12.2017

Dekaani Minna-Riitta Luukka on asettanut  tiedekunnan johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa dekaania ja valmistelijoita tiedekuntaneuvostoon tulevien kokousasioiden valmistelussa sekä ylläpitää ja kehittää tiedekunnan ja laitosten välistä yhteistoimintaa ja tiedonkulkua. Tiedekunnan johdon ja keskeisten valmistelijoiden lisäksi mukana on kunkin ainelaitoksen johtajat. Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.

 

Johtoryhmän kokoonpano 1.1.-31.12.2017

 Puheenjohtaja: Luukka, Minna-Riitta, dekaani, professori

Jäsenet:

Varadekaani, professori Kuronen, Marjo

Varadekaani, professori Stark, Laura

Professori Hanka, Heikki, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja

Professori Nikula-Jäntti, Tarja, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja

Professori Ojakangas, Mika, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja

Professori Ojala, Jari, Historian ja etnologian laitoksen johtaja

Yliopistonlehtori Pitkänen-Huhta, Anne, Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja

Pöyhönen Maija, Opintoasiainpäällikkö

Sokka, Riitta, Hallintopäällikkö

 

Johtoryhmän kokoukset

Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuussa.