Dosentuurin hakulomake / Application form for docentship

Henkilötiedot / Personal details
Yhteystiedot / Contact information
Koulutus / Education
Nykyinen työpaikka / Current post
Opetusnäyte / Trial lecture
Antakaa joko selvitys annetusta opetusnäytteestä, vapautushakemus sen antamisesta perusteluineen tai ehdotus sen antamiseksi. Opetusnäytteestä merkitään antamisvuosi, ala ja arvosana. / Please give either information of given trial lecture, exemption application from giving it with proper argument or proposition of giving one. Of the given lecture please give year, branch and grade.
Dosentuurin ala / Field of Docentship
Liitetiedostot / Attachments
HUOMIO! 1) kaikkien liitteiden yhteenlaskettu koko voi olla maksimissaan 10 MB, 2) jokaisen liitetiedoston nimen alussa on mainittava hakijan nimi ja 3) käytä pdf-muotoa. / ATTN! 1) the combined size of all attached files is maximum of 10 MB, 2) the name of the applicant must be mentioned at the beginning of the name of each attached file and 3) use pdf-format.

Tarkastathan että täytit kaikki kentät huolellisesti. / Please check that you filled all fields.

Mikäli teillä on kysyttävää lomakkeen täyttämisestä, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntasihteeri Seija Paanaseen sähköpostitse seija.h.paananen@jyu.fi.  / If you have further questions about filling the form, please contact the Faculty Secretary of the Faculty of Humanities and Social Sciences Seija Paananen by E-mail seija.h.paananen@jyu.fi.