17.04.2012

Henkilöstökoulutuksen alaluokitus ja aihepiirit

Henkilöstökoulutuksen alaluokat

Yleinen yliopistotyöhön perehdytys

työyhteisöosaaminen
esiintymis- ja neuvottelutaitokoulutus, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
verkostoituminen ja työelämäyhteydet
projektityö- ja prosessikoulutus
yliopiston yhteisiin prosesseihin ja tietojärjestelmiin liittyvä koulutus
teknologinen tietotaito
kieli ja kulttuuritaidot.

Hallinnollinen koulutus

taloushallinto
hankintatoimen koulutus
henkilöstöhallinto (esim. työsuhteet, rekrytointi ja urapolut)
hallintojuridinen koulutus
EU-hankkeet
laatutyö.

Opetustyön koulutus

pedagogiset opinnot
ohjaajakoulutus
opetusteknologia.

Johtamis- ja esimiestyön koulutus

muutosjohtaminen.

Osaamisen uudistamiseen

tieteenalan tutkimus
tieteenalan opetus.

Työhyvinvointikoulutus

fyysisen kunnon ja terveyden edistäminen.

Henkilöstökoulutukseen liittyviä aihepiirejä

Vuosien 2010-2012 henkilöstöohjelman teemat keskittyvät neljälle alueelle:
1) johtamiseen ja esimiestyöhön
2) osaamisen uudistamiseen
3) työsuhteisiin, rekrytointiin ja urapolkuihin sekä
4) työhyvinvointiin.

Yliopiston hallitus on vastuuttanut yksiköiden johdon vastaamaan horisontaalisesta koulutuksesta otsikolla ”Muu ammattitaito”niin, että henkilöstöllä on tehtävän edellyttäminä valmiuksina
1) teknologista tietotaitoa,
2) ihmissuhde‐ ja vuorovaikutustaitoja,
3) kieli‐ ja kulttuuritaitoa,
4) talouden tuntemusta sekä
5) kykyä selviytyä muutostilanteissa ( Jy:n hallitus 18.1.2006).

Tiedelaitoksilla henkilöstön substanssiosaamisen alueita ovat
1) tieteenalan tutkimus ja opetus,
2) alan koulutuksen ja työelämän verkostoituminen,
3) opiskelijan kohtaaminen, oppimisprosessin ohjaus sekä
4) työyhteisöosaaminen.