21.02.2019

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dosentit

  Nimi Opetusala
A Aarnio, Eeva Valtio-oppi, erityisesti suomalaisen poliittisen kielen ja kulttuurin tutkimus
  Ahonen, Kari Kullervo Musiikkikasvatus
  Ahonen, Pertti Valtio-oppi
  Ahponen, Pirkkoliisa Kulttuuripolitiikka
  Ahponen, Pirkkoliisa Yhteiskuntapolitiikka
  Alanen, Ilkka Sosiologia
  Alanen, Leena Sosiologia
  Alanen, Riikka Aulikki Soveltava kielitiede, erityisesti kielenoppiminen ja opettaminen
  Alho, Olli Matti Kalervo Kulttuuriantropologia
  Ammondt, Jukka Kalevi kirjallisuuden historia
  Anttonen, Marjut Anne-Mari Etnologia
  Anttonen, Pertti Juhani Etnologia
  Aro, Kirsti Laura-Maija Folkloristiikka
  Aula, Pekka Sakari Yhteisöviestintä
  Aurasmaa, Anne Museologia
  Auvinen, Riitta Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti sosiaaliturva
B Backman, Jussi Filosofia
  Brattico, Elvira Musiikki, erikoisalana musiikin neurotiede
  Böger, Joachim Germaaninen filologia, dialektologia ja alasaksan kieli-ja kirjall.hist.
C Coleman, Michael Christopher Yleinen historia
D Devereux, Eoin Contemporary Culture, more specifically Media, Discourse and Fandom Studies
  Dufva, Hannele Tuula M Soveltava kielitiede
E Eilola, Jari Seppo Matti Suomen historia, erikoisalana mentaliteettihistoria
  Einonen, Piia Suomen historia, erityisesti kaupunkihistoria
  Elo, Kimmo Valtio-oppi
  Eloranta, Jari Antero Taloushistoria
  Ervamaa, Jukka Erkki Taidehistoria
  Eräsaari, Leena Yhteiskuntapolitiikka
  Eräsaari, Risto Kulttuuripolitiikka
  Eräsaari, Risto Yhteiskuntapolitiikka
  Eskola, Katarina Sosiologia
F Fingerroos, Outi Marja Etnologia
  Forsberg, Hannele Sosiaalityö
  Forss, Simo Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti eläketurvapolitiikka
  Fredrikson, Maija Anneli Musiikkikasvatus, erityisesti musiikin varhaiskasvatus
G Granberg, Leo Sosiologia
H Haapala, Taru Valtio-oppi, erityisesti poliittinen ajattelu ja käsitehistoria
  Haddington, Pentti Englannin kieli, erityisesti multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimus
  Haikala, Sisko Lyydia Yleinen historia
  Haikari, Janne Suomen historia
  Hakovirta, Mia Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti perhepolitiikka
  Halmesvirta, Anssi Antero Yleinen historia, erityisesti aatehistoria
  Halme-Tuomisaari, Miia Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, erityisesti oikeusantropologia
  Harding, Tobias Kulttuuripolitiikka
  Harle, Vilho Valtio-oppi
  Harrikari, Timo Yhteiskuntapolitiikka
  Harvard, Jonas Poliittinen keskustelu ja viestinnän historia
  Harviainen, Tuomas Nykykulttuuri, erityisesti pelienja sosiaalisten tietoverkkojen tutkimus
  Hasu, Päivi Etnologia, erityisalana antropologia
  Hautamäki Irmeli Mariitta Taiteen Filosofia
  Heinonen, Ari Antero Journalistiikka
  Heinonen, Yrjö Kalervo Nykykulttuuri, erityisesti kulttuurinen musiikintutkimus
  Heiskala, Risto Yhteiskuntapolitiikka
  Henttonen, Pekka Historia, erityisalana asiakirjahallinta
  Hietala, Liisa Marjatta Yleinen historia
  Hietala, Veijo Aulis Elokuva- ja televisiotutkimus
  Hietanen, Lenita Yrittäjyyskasvatus, erityisesti yrittäjämäinen toiminta
  Hokkanen, Kari Antero Aatehistoria
  Hokkanen, Markku Juhani Yleinen historia
  Hujanen, Jaana Kristiina Journalistiikka
  Hult, Francis M. Discourse studies, especially educational linguistics
  Huovila, Yrjö Jarmo Tapani Journalistiikka, erityisesti uutistutkimus
  Hurme, Helena Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti sosiaalityön psykologiset perusteet
  Hurtig, Johanna Sosiaalityö
  Huttunen, Rauno Filosofia, erityisesti kasvatusfilosofia
  Huttunen, Suvi Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti ympäristöpolitiikka
  Huuhtanen, Päivi Mirjam Orvokki Taidekasvatus
  Hyvärinen, Irma Kaarina Germaaninen filologia
  Hyvärinen, Matti Valtio-oppi
  Härmä, Juhani Romaaninen filologia
  Häyrynen, Sisko Helena Romaaninen filologia
I Ihalainen, Pasi Taneli Yleinen historia, erityisesti aate- ja käsitehistoria
  Ikäheimo, Heikki Filosofia
  Isotalus, Pekka Valtio-oppi, erityisesti poliittinen viestintä
  Isotalus, Pekka Puheviestintä
  Itkonen, Esa Filosofia, erityisesti kielitieteen metodologia
J Jaatinen, Miia Carola Yhteisöviestintä
  Jantunen, Tommi Suomalainen viittomakieli, erityisesti viittomakielen rakenne
  Jokinen, Eeva Sukupuolentutkimus
  Jokinen, Kimmo Sosiologia
  Joob, Arpad Joob Musiikkikasvatus
  Jouhki, Jukka Pekka Etnologia
  Juhola, Sirkku Yhteiskuntapolitiikka
  Julkunen, Raija Yhteiskuntapolitiikka
  Junila, Marianne Suomen historia, erityisesti sosiaalihistoria
  Juvonen, Antti Pertti Musiikki
  Juvonen, Tuula Sukupuolentutkimus
  Järveläinen, Juha Filosofia
  Järvinen, Heini-Marja Soveltava kielitiede, erityisesti vieraalla kielellä opettaminen
K Kaikkonen, Olli Juhani Historia
  Kajannes, Katriina Annikki Kotimainen kirjallisuus
  Kalin, Maija Inkeri Pohjoismainen filologia
  Kalmbach, Jean-Michel Soveltava kielitiede, erityisesti ranskan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimus
  Kamppinen, Matti Juhani Kulttuuriantropologia
  Kangas, Lasse Jaakko Suomen historia
  Karamanolis, Georgios Filosofia
  Karttunen, Sari Kulttuuripolitiikka
  Kauppi, Niilo Valtio-oppi
  Kauppinen, Ilkka Sosiologia, erityisesti taloussosiologia
  Kela, Maria Suomen kieli, erityisesti kielentutkimus
  Kelly-Holmes, Helen Diskurssintutkimus (monikielisyyden ja vähemmistökielten tutk.)
  Keresztes, Laszlo Pal Fennougristiikka ja hungarologia
  Kervanto-Nevanlinna, Anja Elizabeth Taidehistoria, erityisesti teoria ja metodologia
  Keränen, Jorma Sakari Suomen historia
  Kinnunen, Tiina Yleinen historia, erityisesti genderhistoria
  Knuutinen, Ulla Museologia, erityisalana konservointi ja kulttuurihistoriallisten materiaalien tutkimus
  Koho, Timo Tapani Taidehistoria, erit. moderni arkkitehtuuri
  Kohonen, Viljo Einari Englannin kieli ja soveltava kielitiede
  Koikkalainen, Petri Valtio-oppi
  Koivisto, Juha Sosiaalityö,  erityisesti sosiaalityö ja sosiaalipalvelujen arviointitutkimus
  Kokko, Marja Liisa Suomen historia, erityisalana nais- ja yhteisöhistoria
  Konttinen, Esa Sosiologia
  Korkiakangas, Pirjo Etnologia
  Korpela, Jukka Jari Yleinen historia, erityisalana Venäjän keskiajan historia
  Korvela, Paul-Erik Valtio-oppi
  Kosonen, Päivi Sinikka Kirjallisuus, erityisesti naistutkimus
  Kostet, Aaro Juhani Suomen historia, erityisesti kaupunkikartografia
  Kotilainen, Sirkku Johanna Nykykulttuuri, erityisalana lapset, nuoret ja media
  Kotilainen, Sofia Suomen historia, erityisesti perhehistoria
  Kotkavaara, Kari Henrik Taidehistoria, erityisesti idän kirkon kuvataide ja sen tutk.historia
  Kovala, Urpo Kalevi Nykykulttuuri
  Kukkonen, Taneli Filosofia
  Kukkonen, Taneli Antiikin ja keskiajan aatehistoria
  Kullaa, Rinna Euroopan nykyhistoria ja kansainväliset suhteet
  Kuortti, Juha Joel Nykykulttuuri
  Kuronen, Mikko Ruotsin kielen fonetiikka, erikoisalana maantieteellinen variaatio
  Kuusisto, Katja Sosiaalityö
  Kusch, Martin Filosofia
  Kälviäinen, Mirja Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen, erityisesti muotoiluajattelu innovaatiotoiminnan välineenä
  Kärkkäinen, Elise Orvokki Englannin kieli, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikka
  Köppä, Tapani Sosiologia
L Lahdelma, Tuomo Väinö K Hungarologia,erit.Unkarin kirjallisuus
  Laitinen, Arto  Filosofia
  Lamberg, Marko Tapio Kullervo Yhteisöhistoria
  Lappalainen, Pertti Valtio-oppi, erityisesti kansalaistoiminta
  Lappi, Tiina-Riitta Etnologia, erityisesti urbaani etnologia
  Lassila, Jussi Venäjän kieli ja kulttuuri, erityisesti Venäjän yhteiskunnan ja politiikan diskurssintutkimus
  Lassila-Merisalo, Maria Kirjoittaminen, erityisesti journalistinen kirjoittaminen
  Lehtonen, Kimmo Tapio Musiikkiterapia
  Lehtonen, Markku Sosiologia, erityisesti ympäristösosiologia ja -politiikka
  Lillrank, Annika Sosiaalityö, erityisalana terveydenhuollon sosiaalityö
  Lindroos, Kia Valtio-oppi
  Linko, Eeva Maaria Sosiologinen kulttuurintutkimus
  Lintunen, Pekka Soveltava kielitiede, erityisesti ääntämisen oppimisen ja opettamisen tutkimus
  Litmanen, Tapio Sosiologia, erityisesti kansalaisyhteiskunnan tutkimus
  Lähdesmäki, Tuuli Taidehistoria, erityisesti taiteen ja kulttuurin merkityspolitiikka
  Lähteenmäki, Vili Filosofia
  Läntinen, Aarre Suomen historia
  Löfström, Jan Markus Historiallinen antropologia
M Magnusson, Brian Taidehistoria
  Makkonen-Craig, Henna Suomen kieli, erityisesti tekstintutkimus
  Malkopoulou, Anthoula Valtio-oppi
  Matikainen, Olli Petteri Suomen historia
  Matthies, Aila-Leena Sosiaalityö
  Matthies, Aila-Leena Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti sosiaalityö
  Mauranen, Anna Katariina Englannin kieli, erit.diskurssintutkimus
  Mikhailov, Mikhail Venäjän kieli ja kulttuuri, erityisesti korpuslingvistiikka
  Mikkonen, Simo Matias Yleinen historia, erityisalana Venäjän historia
  Mutta, Maarit Sirpa Sinikka Vieraan kielen oppiminen, erit.ala vieraalla kielellä kirjoittaminen
  Mykkänen, Juri Valtio-oppi, erityisesti yleinen valtio-oppi
  Myllyntaus, Timo Juhani Taloushistoria, erit.tekniikan historia
  Mård-Miettinen, Karita Varhainen kielikoulutus
  Mäkelä, Jukka Sosiologia,  erityisalana kvantitatiivinen metodologia
  Mäki, Martti Sosiologia
  Mäkiranta, Mari Taidekasvatuksen, erityisesti visuaalisen kulttuurin tutkimuksen dosentin arvon
  Mäntylä, Katja Englannin kieli, erityisesti sanaston oppimisen tutkimus
  Määttä, Urho Samuli Kielitiede
  Möller, Frank Political science, specific branch: international relations, peace and conflict research
  Möttönen, Sakari Sosiaalityö,  erityisesti hyvinvointipalvelut
N Nahkola, Kari Matti Suomen kieli
  Niemelä, Jorma Sosiaalityö
  Niemi-Pynttäri, Risto Kirjoittaminen, erityisesti verkkokirjoittaminen
  Niiranen, Susanna Yleinen historia, erityisesti kulttuurihistoria
  Nikanne, Urpo Toivo Suomen kieli
  Nurmi, Arja Englannin kieli, erityisesti korpuslingvistiikka
  Nykänen, Tapio Valtio-oppi
  Nyyssönen, Heino Valtio-oppi
  Närhi, Kati Sosiaalityö
O Ojala, Jari Antero Taloushistoria, erityisalana liiketoimintahistoria
  Ojala, Satu Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti työelämän tutkimus
  Olkinuora, Erkki Sosiologia, erityisesti koulutuksen sosiologia
P Pajari, Ilona Sosiaalihistoria
  Pakkanen, Jari Tapio Taidehistoria, erityisesti poikkitieteellinen antiikintutkimus
  Pakkanen-Kilpiä, Kirsi Marja Anneli Saksan kieli ja kulttuuri, erikoisalana korpuslingvistinen kieliopintutkimus
  Palonen, Emilia Valtio-oppi, erityisesti kulttuuripolitiikka
  Palviainen, Åsa Maria Kielet, erityisala kielen kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa
  Parry, John Christoph Saksankielinen kirjallisuus
  Parvikko, Tuija Valtio-oppi, erityisesti politiikan teoria
  Pehkonen, Aini Sosiaalityö
  Pekkilä, Erkki Olavi Musiikkitiede, erit. etnomusikologia
  Pekonen, Kyösti Valtio-oppi
  Perko, Touko Viestintä,erit.journalistiikka
  Pernaa, Ville Journalistiikka
  Pettersson, Susanna Museologia
  Piirainen, Timo Yhteiskuntapolitiikka
  Pirinen, Hanna Kaarina Taidehistoria
  Pitkänen-Huhta, Anne Kielenkäytön ja oppimisen käytänteet, erityisesti tekstitaitotutkimus
  Pitkäranta, Reijo Veikko Iisak Latinan kieli
  Pulkkinen, Tuija Sukupuolentutkimus, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
  Pulkkinen, Tuija Valtio-oppi, erityisesti poliittinen Filosofia ja sukupuoliteoria
  Pulkkinen, Tuija Yhteiskuntapolitiikka
  Pulkkinen, Tuija Filosofia, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
  Puro, Jukka-Pekka Puheviestintä
  Pöysä, Jyrki Etnologia
R Rahkonen, Keijo Yhteiskuntapolitiikka
  Ranta-Meyer, Tuire Musiikki, erityisesti suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia
  Ranta-Tyrkkö Satu Sosiaalityö
  Rantatupa, Heikki Väinö Juhani Suomen historia
  Richardson, Ulla Anneli Kielet, erityisesti kokeellinen psykolingvistiikka ja puheen prosessointi
  Riikonen, Hannu Kalevi Kirjallisuuden historia
  Riukulehto, Sulevi Juhani Taloushistoria, erityisesti taloudellisten aatteiden oppihistoria
  Roiko-Jokela, Heikki Kalevi Suomen poliittinen historia
  Roivainen, Irene Sosiaalityö, erityisesti yhteisösosiaalityö
  Rostila, Ilmari Sosiaalityö
  Ruonakoski, Erika Filosofia
  Ruuskanen, Esa Ympäristöhistoria
  Räihä, Antti Historia: Suomen ja sen lähialueiden vertaileva tutkimus
S Saari, Heikki Filosofia
  Saari, Juho Yhteiskuntapolitiikka
  Saarnivaara, Lea Marjatta Lasten taidekasvatus
  Salo-Lee, Sirkka-Liisa Kulttuurienvälinen viestintä
  Saresma, Tuija Nykykulttuurin tutkimus, erityisesti elämäkertatutkimus
  Satka, Mirja Sosiaalityö
  Saukkonen, Pasi Kulttuuripolitiikka
  Savijärvi, Ilkka Vesa Suomen kieli
  Sederholm, Maija Helena Taidekasvatus
  Seppä, Anita Irmeli Taidekasvatus
  Sepänmaa, Yrjö Heikki Taidekasvatus, erityisalana ympäristöestetiikka
  Siisiäinen, Lauri Valtio-oppi, politiikan teoria, erityisesti mannermainen
  Silvasti, Tiina Yhteiskuntapolitiikka
  Sjöberg-Pietarinen, Solveig Museologia
  Soininen, Suvi Valtio-oppi
  Solin, Anna Diskurssintutkimus, erityisesti genreanalyysi
  Sulkunen, Pekka Sosiologia
  Sundin, Nils-Göran Musiikkitiede
  Suominen, Jaakko Heikki Digitaalinen kulttuuri, erityisesti teknologian kulttuurihistoria
  Suvilehto, Eero Kirjallisuus, erityisesti Bulgarian kirjallisuus
  Syros, Vasileios Valtio-oppi, erityisesti poliittisen ajattelun historia
  Szabó, Tamás Soveltava kielentutkimus
  Sänkiaho, Risto Valtio-oppi
T Taalas, Peppi Soveltava kielentutkimus, erityisesti monimediaisen kielenoppimisen ja -opetuksen pedagogiikka
  Taalas, Saara L. Kulttuuripolitiikka
  Takala, Sauli Jaakko Soveltava kielitiede
  Tammi, Pekka Olavi Kirjallisuus
  Tapionkaski, Sanna Nykykulttuurin tutkimus, erityisesti fantasia- ja vastaanottotutkimus
  Tarasti, Eero Aarne Pekka Musiikkitiede
  Tasanen, Tapani Metsähistoria
  Teikari, Erkki Paavo Journalistiikka
  Tervaniemi, Mari Anni Irmeli Musiikkipsykologia
  Timonen, Virpi Yhteiskuntapolitiikka, erityisesti ikääntymisen sosiaalipolitiikka
  Tirkkonen-Condit, Sonja Hellevi Englannin kieli
  Toikko, Timo Sosiaalityö
  Toivanen, Juhana Filosofia
  Tommola, Jorma Juhani Englanti,erit.psykolingvistiikka
  Topo, Päivi Sosiologia ja sosiaaligerontologia
  Toropainen, Outi Oppijan kielen tutkimus
  Tuomikoski-Leskelä, Paula Kaarina Kulttuuripolitiikka
  Tuominen, Miira  Filosofia
  Turunen, Kari Filosofia, erityisesti filosofinen psykologia
  Turunen, Natalia Venäjän kieli
U Uskali, Turo Journalistiikka
V Vainikkala, Erkki Kirjallisuus, erityisesti kertomuksen teoria ja narratiivinen tutkimus
  Valkeapää, Leena Taidehistoria, erityisesti kulttuuriperintö
  Valkola, Jarmo Antti Elokuvateoria
  Valtonen, Heli Suomen historia, erityisesti sosiaali- ja taloushistoria
  Vanhala-Aniszewski, Lea Marjatta Venäjän kieli
  Vares, Vesa Yrjö Aate- ja yhteiskuntahistoria
  Vaskilampi, Tuula Sosiologia, erityisesti terveyssosiologia
  Vaskilampi, Tuula Yhteiskuntapolitiikka
  Vehmas-Lehto, Riitta Liisa Inkeri Venäjän kieli, erityisesti kääntämisen ja terminologian tutkimus
  Vehviläinen, Marja Sukupuolentutkimus: naistutkimus, erityisesti informaatioteknologia
  Venetoklis, Takis Sosiologia
  Ventola, Eija Maritta Englannin kieli
  Verronen, Veli Filosofia
  Vihola, Teppo Tapani Suomen historia
     
  Viitaniemi, Matti Kalervo Suomen historia
  Vilkuna, Anna-Maria Suomen historia
  Vilkuna, Kustaa H J Suomen kulttuurihistoria
  Virokannas, Elina Sosiaalityö
  Virtanen, Pekka Valtio-oppi
  Vähämäki, Juhani Valtio-oppi
  Väkevä, Lauri Musiikki, erityisalana musiikkikasvatuksen Filosofia ja teoria
W Wiesner, Claudia Valtio-oppi
  Wiio, Lauri Juhani Tiedotusoppi, erityisalana sähköinen viestintä
  Wilmi, Jorma Veikko Olavi Suomen historia
Y Ylönen, Sabine Cornelia Saksan kieli, erityisesti saksan kielen didaktiikka ja erikoiskielet
Z Zilliacus-Tikkanen, Henrika Journalistiikka