07.03.2017

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen dosentit

Dosentit - Docents — Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Filosofia - Philosophy

 • Backman, Jussi
 • Huttunen, Rauno, erityisesti kasvatusfilosofia
 • Ikäheimo, Heikki
 • Itkonen, Esa, erityisesti kielitieteen metodologia
 • Järveläinen, Juha
 • Karamanolis, Georgios
 • Kukkonen, Taneli
 • Kusch, Martin
 • Laitinen, Arto
 • Lähteenmäki, Vili
 • Pulkkinen, Tuija, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
 • Saari, Heikki
 • Toivanen, Juhana
 • Tuominen, Miira
 • Turunen, Kari, erityisesti filosofinen psykologia
 • Verronen, Veli

Kulttuuripolitiikka - Cultural Policy

 • Ahponen, Pirkkoliisa
 • Eräsaari, Risto
 • Karttunen, Sari
 • Saukkonen, Pasi
 • Taalas, Saara L.

Sosiaalityö - Social Work

 • Forsberg, Hannele
 • Hurtig, Johanna
 • Koivisto, Juha, erityisesti sosiaalityö ja sosiaalipalvelujen arviointitutkimus
 • Lillrank, Annika, erityisalana terveydenhuollon sosiaalityö
 • Matthies, Aila-Leena
 • Möttönen, Sakari, erityisesti hyvinvointipalvelut
 • Niemelä, Jorma
 • Närhi, Kati
 • Pehkonen, Aini
 • Roivainen, Irene, erityisesti yhteisösosiaalityö
 • Rostila, Ilmari
 • Satka, Mirja
 • Toikko, Timo
 • Virokannas, Elina

Sosiologia - Sociology

 • Alanen, Ilkka
 • Alanen, Leena
 • Eskola, Katarina
 • Granberg, Leo
 • Jokinen, Kimmo
 • Kauppinen, Ilkka, erityisesti taloussosiologia
 • Konttinen, Esa
 • Köppä, Tapani
 • Litmanen, Tapio, erityisesti kansalaisyhteiskunnan tutkimus
 • Mäkelä, Jukka, erityisalana kvantitatiivinen metodologia
 • Mäki, Martti
 • Olkinuora, Erkki, erityisesti koulutuksen sosiologia
 • Sulkunen, Pekka
 • Topo, Päivi, sosiologia ja sosiaaligerontologia
 • Vaskilampi, Tuula, erityisesti terveyssosiologia
 • Venetoklis, Takis

Sukupuolentutkimus - Gender Studies

 • Jokinen, Eeva
 • Juvonen, Tuula
 • Pulkkinen, Tuija, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
 • Vehviläinen, Marja, naistutkimus, erityisesti informaatioteknologia

Valtio-oppi - Political Science

 • Aarnio, Eeva, erityisesti suomalaisen poliittisen kielen ja kulttuurin tutkimus
 • Ahonen, Pertti
 • Elo, Kimmo
 • Harle, Vilho
 • Hyvärinen, Matti
 • Isotalus, Pekka, erityisesti poliittinen viestintä
 • Kauppi, Niilo
 • Koikkalainen, Petri
 • Korvela, Paul-Erik
 • Lappalainen, Pertti, erityisesti kansalaistoiminta
 • Lindroos, Kia
 • Mykkänen, Juri, erityisesti yleinen valtio-oppi
 • Nykänen, Tapio
 • Nyyssönen, Heino
 • Palonen, Emilia, erityisesti kulttuuripolitiikka
 • Parvikko, Tuija, erityisesti politiikan teoria
 • Pekonen, Kyösti
 • Pulkkinen, Tuija, erityisesti poliittinen filosofia ja sukupuoliteoria
 • Soininen, Suvi
 • Syros, Vasileios, erityisesti poliittisen ajattelun historia
 • Sänkiaho, Risto
 • Virtanen, Pekka
 • Vähämäki, Juhani
 • Wiesner, Claudia

Yhteiskuntapolitiikka - Social and Public Policy

 • Ahponen. Pirkkoliisa
 • Auvinen, Riitta, erityisesti sosiaaliturva
 • Eräsaari, Leena
 • Eräsaari, Risto
 • Forss, Simo, erityisesti eläketurvapolitiikka
 • Hakovirta, Mia, erityisesti perhepolitiikka
 • Harrikari, Timo
 • Heiskala, Risto
 • Hurme, Helena, erityisesti sosiaalityön psykologiset perusteet
 • Huttunen, Suvi, erityisesti ympäristöpolitiikka
 • Juhola, Sirkku
 • Julkunen, Raija
 • Matthies, Aila-Leena, erityisesti sosiaalityö
 • Piirainen, Timo
 • Pulkkinen, Tuija
 • Rahkonen, Keijo
 • Saari, Juho
 • Silvasti, Tiina
 • Timonen, Virpi, erityisesti ikääntymisen sosiaalipolitiikka
 • Vaskilampi, Tuula