Liite Q: Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet