Liite C: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot