16.11.2017

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Tiedekuntaneuvoston tehtävistä määrätään yliopiston johtosäännössä.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviä ovat mm.

 • hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan talousarviosta;
 • arvioida ja kehittää osaltaan tiedekunnassa annettavaa koulutusta, siellä tehtävää tutkimusta ja tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tehdä niitä koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja;
 • päättää opetussuunnitelmista sekä opiskelijoiden valinaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä;
 • määrätä väitöskirjojen tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella väitöskirjat;
 • hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta;
 • tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä;
 • tehdä esitys valinnasta professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa;
 • tehdä esitys työsuhteeseen otettavasta henkilöstöstä, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt dekaanille ja joka rehtorin päätöksen mukaan edellyttää tiedekuntaneuvoston esitystä;
 • myöntää dosentin arvo;
 • myöntää kunniatohtorin arvo;
 • käsitellä ja ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka dekaani niiden periaatteellisuuden tai laajakantoisuuden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi tai ratkaistavaksi; sekä
 • käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka on säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.