15.07.2009

Tiedekunnan edustajia johtokunnissa ja työryhmissä

Tiedekunnan edustajia johtokunnissa ja työryhmissä.
Yliopiston hallitus 1.8.2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa

Dekaani Petri Karonen
(Varadekaani Minna-Riitta Luukka)

Agora Center 1.8.2005 -

Professori Heikki Hanka (johtokunnan varapuheenjohtaja)
Professori Petri Toiviainen (johtokunnan varajäsen)

Alumni-innovaatioryhmä 19.12.2007 -

Professori Minna-Riitta Luukka, pj., Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry
Assistentti Salme Korkala

Avoimen yliopiston johtokunta 1.8.2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa

Professori Minna-Riitta Luukka

Eettinen toimikunta 1.1.2009 - 31.12.2010

Amanuenssi Elina Salminen
(Lehtori Tapani Huovila)

Esteetön yliopisto -työryhmä 4.9.2007 - 31.12.2009

Amanuenssi Elina Salminen

Henkilöstön kehittämistoimikunta 2009 - 2010

Amanuenssi Hannele Saari

Juhlavuosityöryhmä 1.3.2008 - 31.12.2009

Suunnittelija Päivi-Sisko Eerola

Jyväskylän yliopiston aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen linjaukset -työryhmä 23.2.2009 - 31.12.2010

professori Minna-Riitta Luukka

Kansainvälisyys osana koulutustoimintaa -työryhmä 31.12.2011 asti

Lehtori, kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs

Kielikeskuksen johtokunta 1.8.2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa

Lehtori Erja Kosonen
(Yliassistentti Hanna Pirinen)

Kirjaston johtokunta 1.8.2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa

Professori Arja Piirainen-Marsh
(Professori Hannele Dufva)

Kulttuuritoimikunta 2007 - 2009

Amanuenssi Hannele Saari
Lehtori Kimmo Lehtonen
Yliassistentti Hanna Pirinen
Yliassistentti Kustaa H.J. Vilkuna

Laadunkehittämistyöryhmä 1.1.2007 - 31.12.2009

Professori Minna-Riitta Luukka

Museon johtokunta 1.8.2008 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa

Amanuenssi Tellervo Helin
(Professori Annika Waenerberg)

Amanuenssi Tuulikki Tuomainen
(Erikoistutkija Heikki Rantatupa)

Professori Pirjo Korkiakangas
(Opiskelija Heidi Hummastenniemi)

varajäsenenä lisäksi professori Toivo Nygård

Opetusneuvosto 19.12.2006 - 31.12.2009

Professori Minna-Riitta Luukka

Perhetutkimuskeskuksen johtoryhmä 1.8.2004 - 31.7.2009

Professori Maarit Valo

Tarkastustoimikunta 1.8.2008 - 31.7.2011 kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa

Hallintopäällikkö Matti Myllykoski
Suunnittelija Ari Maijanen (JYHY ry)

Tasa-arvotoimikunta 1.1.2009 - 31.12.2010

Amanuenssi Tellervo Keto
(Osastosihteeri Tuula Fareed)

Tiedeneuvosto 2008 - 2009 

Professori Petri Karonen

Täydennyskoulutuskeskuksen johtokunta 1.8.2005 - 31.7.2008

(Professori Liisa Salo-Lee on professori Timo Saloviidan henkilökohtainen varajäsen)

VPJ-palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmä 1.1.2007 alkaen toistaiseksi

Pääsopijajärjestöjen nimeämät edustajat
Professori Minna-Riitta Luukka
Lehtori Erja Kosonen

VPJ-palkkausjärjestelmän muun henkilöstön arviointiryhmä 1.1.2007 alkaen toistaiseksi

Pääsopijajärjestöjen nimeämät edustajat
Suunnittelija Ari Maijanen
Amanuenssi Tellervo Keto (varalla)

Yliopistouudistukseen liittyvä henkilöstön rekrytointia suunnitteleva työryhmä 1.4.2008 - 31.3.2009

Varttunut tutkija Maarit Valo

Yliopistouudistukseen liittyvä talousryhmä 7.11.2008 - 30.4.2009

Hallintopäällikkö Matti Myllykoski
Projektipäällikkö, professori Minna-Riitta Luukka

 

Menneet

Arkistolaitoksen neuvottelukunta 1.5.2004 - 30.4.2008

Professori Ilkka Nummela
Dosentti Pirjo Korkiakangas

Erasmus Charter -työryhmä 19.12.2006 - 31.12.2008

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs

Kielipoliittinen toimikunta 1.1.2007 - 31.12.2008

Professori Maisa Martin
Lehtori Tuula Hirvonen

Tietohallinnon johtoryhmä  31.7.2008 asti

Professori Jari Ojala
(Erikoistutkija Leena Mikkola)

Täydennyskoulutuskeskuksen johtokunta 1.8.2005 - 31.7.2008

(Professori Liisa Salo-Lee on professori Timo Saloviidan henkilökohtainen varajäsen)