15.01.2010

Innovaatiotutkimuksen kehittämistyöryhmä

Innovaatiotutkimuksen kehittämistyöryhmä asetettu

Rehtori on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Jyväskylän
yliopiston innovaatiotutkimuksen kehittämistä, profilointia ja
organisointia sekä yliopiston roolia alueellisen innovaatiokeskittymän
rakentamisessa. Ryhmän tulee erityisesti kartoittaa yliopiston
innovaatiotutkimuksen nykytila, laatia strategiset askelmerkit
monitieteisen innovaatiotutkimuksen vahvistamiseksi, jäsentää yliopiston
rooli ja yhteistyöverkostot alueellisessa innovaatiokeskittymässä sekä
tehdä ehdotuksia innovaatiotutkimuksen kansainvälistämiseksi.
Puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Antti Hautamäki. Lue lisää:
http://www.jyu.fi/ajankohtaista/sisaiset/2010/01/tiedote-2010-01-14-10-48-59-777713