06.05.2013

Yliopiston 150-vuotisjuhlavuoden HTK:n juhlatoimikunta

Jyväskylän yliopiston 150-vuotisjuhlavuotta vietetään Humanistisessa tiedekunnassa 16.5.2013 teemalla Monisärmäinen humanismi. Dekaani Petri Karonen on nimittänyt juhlapäivää valmistelemaan toimikunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • varadekaani Marjatta Vanhala-Aniszewski (pj.)
  • Leena Mikkola
  • Sabine Ylönen
  • Virpi Kilpelä
  • Satu Kähkönen
  • Terho Joutsen
  • Elina Salminen
  • Taru-Maija Heilala-Rasimov
  • Annette Winter-Tarvainen

Toimikunnan kokousajat ja -muistiot word-dokumentteina:

Monisärmäinen humanismi -tapahtuman ohjelma