HTK:n juhlatoimikunta, muistio kokouksesta 9.4.2013