HTK:n juhlatoimikunta, muistio kokouksesta 11.3.2013