22.09.2010

Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -osaamiskeskus

Osana yliopiston profiloitumista Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus on nimetty yhdeksi yliopiston viidestä monitieteisestä osaamiskeskittymästä.

Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -osaamiskeskus profiloituu kansainväliseen, monitieteiseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jolla on vahvat sidokset opetukseen ja kentän toimijoihin.

Osaamiskeskus rakentuu ydinalueille, joissa yhdistyvät vahva osaaminen, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, merkittävät kehityshankkeet ja yhteiskunnalliset innovaatiot.

Keskuksen pääalueet ovat:
1. monikielisyys yksilön ja yhteisön resurssina,
2. monikulttuuriset oppimis- ja työympäristöt ja
3. monikulttuurisuus toiminnan, osallistumisen ja ajattelun haasteena.

Osaamiskeskuksen yhteistyö perustuu monitieteiseen verkostoon. Sen ydintoimijat ovat korkeatasoisia tutkimusryhmiä, tutkijoita ja opettajia, joiden tutkimus ja opetus sijoittuvat keskittymän ydinosaamisalueille.

Keskuksen toimikausi on ajaksi 1.1.2008 - 31.12.2012 ja sen toimintaa koordinoi ohjausryhmä.