27.10.2010

Soveltavan kielentutkimuksen neuvottelukunta

Jyväskylän yliopistossa toimii valtakunnallisena erityistehtävänä soveltavan kielentutkimuksen keskus. Keskuksella on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on olla neuvoa antava elin ja joka tukee keskuksen valtakunnallista asemaa kielikoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen edistäjänä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat soveltavan kielentutkimuksen tehtävien kannalta keskeisiä toimijoita.

 

Rehtorin 26.10.2010 tekemällä päätöksellä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kutsutaan professori Maisa Martin (Jyväskylän yliopisto) ja jäseniksi erikoissuunnittelija Anneli Airola (Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu), johtaja Antti Hildén (Tampereen yliopiston kielikeskus), puheenjohtaja Kari Jukarainen (Suomen kieltenopettajien liitto), opetusneuvos Armi Mikkola (Opetus- ja kulttuuriministeriö), professori Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto), laatujohtaja Tuija Nikko (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), professori Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), opetusneuvos Leena Nissilä (Opetushallitus), johtaja Ulla-Kristiina Tuomi (Helsingin yliopiston kielikeskus), asiantuntija Tarja Tuominen (Elinkeinoelämän keskusliitto) sekä soveltavan kielentutkimuksen keskuksen edustajina professori Tarja Nikula ja erikoistutkija Mirja Tarnanen. Neuvottelukunnan sihteeriksi nimetään hallintoamanuenssi Helen Niskanen.

 

Neuvottelukunta asetetaan 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi.