Tietostrategiatyöryhmä

Humanistisessa tiedekunnassa on vuodesta 1999 lähtien toiminut tietostrategiatyöryhmä, joka on valmistellut tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvän tiedekunnan tietostrategian. Strategiakauden aikana työryhmä suunnittelee, tekee konkreettisia päätöksiä, kehittää ja jalostaa tietostrategiaa erilaisin toimenpitein kohti jaettua visiota sekä arvioi strategian edistymistä.

Tietostrategiatyöryhmän jäsenet toimivat ensisijaisesti ajatellen tiedekuntaa kokonaisuutena. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki tiedekunnan ainealueet. Ryhmän jäsenet ovat lisäksi tietostrategiatyön tavoitteiden ja toimenpiteiden yhdyshenkilöinä edustamiensa ainealueitten ja laitoksien suuntaan sekä pyrkivät aktiivisesti edistämään tietostrategiaa kentällä.

Tietostrategiatyöryhmän jäsenet:

 • professori Raine Koskimaa, puheenjohtaja (Taiku)
 • tutkijatohtori Kai Tuuri (Mula)
 • yliopistotutkija Turo Uskali (Viela)
 • opiskelija Teppo Suominen (Kiela)
 • lehtori Jean-Michel Kalmbach (Kiela)
 • hallintojohtaja Raija Oikari
 • professori Jari Ojala (Hela)
 • opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen
 • hallintoamanuenssi Juha Teppo
 • erikoistutkija Sabine Ylönen (Solki)
 • yliopistonopettaja Tanja Välisalo

Dokumentteja