16.01.2015

Jyväskylä Studies in Humanities -julkaisusarjan toimituskunta

Humanistisen tiedekunnan neljän julkaisusarjaa (Communication, Languages, Arts, Historica) yhdistettiin humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätöksellä 4.3.2003 yhdeksi sarjaksi, Jyväskylä Studies in Humanities. Samalla päätettiin, että kunkin oppiaineen pääedustaja on sarjassa julkaistavien väitöskirjojen tieteellinen toimittaja.

Toimituskunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen tehtävänä on julkaisutoiminnan kehittäminen yhdessä yliopiston kirjaston julkaisuyksikön kanssa sekä sarjaan tulevien teosten hyväksyminen. Viimeksi mainittu tarkoittaa käytännössä lähinnä muita kuin väitöskirjoja.


Toimituskunnan jäsenet ja varajäsenet:

 • Professori Heikki Hanka, pj. 
  taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Professori Petri Karonen 
  historian ja etnologian laitos
 • Professori Paula Kalaja
  kielten laitos
 • Professori Petri Toiviainen
  musiikin laitos
 • Professori Tarja Nikula
  soveltavan kielentutkimuksen keskus
 • Professori Epp Lauk
  viestintätieteiden laitos