16.06.2005

Tutkinnonuudistustyöryhmä

Työryhmä on perustettu syksyllä 2003 ja siihen kuuluvat

  • työryhmän puheenjohtaja, lehtori Erja Kosonen (musiikin laitos),
  • professori Hannele Dufva (Solki, kielten laitos),
  • lehtori Arja Hammela (kielten laitos),
  • professori Ilmari Vesterinen (historian ja etnologian laitos),
  • yliassistentti Tarja Valkonen (viestintätieteiden laitos),
  • professori Janne Vilkuna (taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos) ja
  • opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä (humanistisen tiedekunnan kanslia).

Tutkinnonuudistustyöryhmän pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa tiedonkulkua humanistisen tiedekunnan laitosten kesken sekä toisaalta oman tiedekuntamme ja humanistisen alan valtakunnallisen koordionaatioryhmän kesken. Työryhmä toimii koko tutkinnonuudistusprosessin ajan. Sen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii lehtori Erja Kosonen. Työryhmältä voidaan myös pyytää kannanottoja kaksiportaisen tutkintojärjestelmän käyttöönotosta humanistisessa tiedekunnassa.