27.03.2007

Viittomakielisen koulutuksen johtoryhmä

Jyväskylän yliopisto tarjoaa viittomakielen ja viittomakielistä koulutusta viittomakielen maisteriohjelmassa ja aineenopettajakoulutuksessa sekä viittomakielisessä luokanopettajakoulutuksessa. Koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavat humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta. Viittomakielinen luokanopettajakoulutus alkoi yliopistossamme vuonna 1998. Viittomakielen maisteriohjelma ja aineenopettajakoulutus puolestaan aloitettiin vuonna 2004.

 

Viittomakielisen koulutuksen johtoryhmä on perustettu 20.3.2007 ja siihen kuuluvat

Humanistinen tiedekunta

 • Ritva Takkinen, professori, kielten laitos (puheenjohtaja)
 • Bertold Fuchs, kielten laitoksen johtaja
 • Juhana Salonen, opiskelija, kielten laitos
 • Matti Myllykoski, hallintopäällikkö (HTK)

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Jorma Ojala, opettajankoulutuslaitoksen johtaja
 • Jaana Keski-Levijoki, koulutuspäällikkö, opettajankoulutuslaitos
 • Ulla-Maija Haapanen, tulkkikoordinaattori, opettajankoulutuslaitos
 • Saara-Lotta Kujala, opiskelija, viittomakielinen luokanopettajakoulutus
 • Paula Hassinen, hallintopäällikkö (KTK)
 • Anne Purokuru, kurssisihteeri, opettajankoulutuslaitos (sihteeri)

Lisäksi työryhmään osallistuu

 • Sakari Liimatainen, suunnittelupäällikkö, hallintovirasto 

 

Johtoryhmän keskeiset tehtävät ovat

- Viittomakielisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen suuntaviivojen määrittely

- Toiminnan kehittäminen määriteltyjen linjausten mukaisesti

- Toiminnan ja sen budjetin suunnittelu ja toteutumisen seuranta

- Tiedekunnissa ja laitoksissa tehtävien päätösten valmistelu

- Viittomakielen instituutti -hankkeen edistäminen