01.02.2018

Tutkimuksen johtoryhmä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmä toimikaudelle 2018-2021

Tutkimuksen johtoryhmän tehtävä on tiedekunnan tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen johtaminen. 

  • dekaani Minna-Riitta Luukka
  • varadekaani Jari Ojala, pj.
  • varajohtaja Pertti Ahonen, historian ja etnologian laitos
  • varajohtaja Arja Piirainen-Marsh, kieli- ja viestintätieteiden laitos
  • varajohtaja Suvi Saarikallio, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
  • varajohtaja Sari Pöyhönen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
  • varajohtaja Tiina Silvasti, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

    Johtoryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Heli Niskanen.