18.04.2013

Humanistisen tiedekunnan yhteistoimintaedustajat

Jyväskylän yliopiston yhteistoimintasopimuksessa tarkoitetut henkilöstön edustajat (yt-henkilöt) ovat humanistisessa tiedekunnassa seuraavat:

Vahtimestari Pekka Laine (Jyväskylän yliopiston ammattiosasto JYTT ry)

Yliopistonopettaja Tanja Välisalo (Jyväskylän yliopiston tieteentekijät)

Lehtori Erja Kosonen (Jyväskylän yliopiston lehtoriyhdistys ry)

Professori Janne Vilkuna (Professoriliiton Jyväskylän osasto)

Amanuenssi Hannele Saari (Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY

ry).