21.02.2018

Toimintakertomukset ja vuosiraportit

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuosiraportit sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toimintakertomukset

 

Vuosiraportti tukee rehtoraattia, tiedekuntia, laitoksia ja erillislaitoksia johtamisessa ja palvelee näin koko yliopiston tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Raportointi kytkeytyy rehtorin ja yksiköiden välisiin kevään tulosneuvotteluihin. (Strategisen kehittämisen yksikön ohjekirje)

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuosiraportti 2017

 

Vuodesta 2016 ei ole tehty toimintakertomusta eikä vuosiraporttia (uusi vuosiraporttiohjeistus valmisteilla Strategisen kehittämisen yksikössä).

 

Toimintakertomus tehtiin kirjanpitolain mukaisesti osaksi yliopiston tilinpäätösaineistoa. Toimintakertomuksessa kuvattiin toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat, arvioitiin merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä tulosta ja taloudellista asemaa.

 

Humanistinen tiedekunta

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta